Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

20150325 Discussiedag - Organisatiebeheersing en Audit

Inschrijven
25/03/2015 09:45 — 25/03/2015 16:00

Het beheersen van financiële, wettelijke en organisatorische risico’s binnen een lokaal bestuur is niet altijd evident. Om de lokale besturen daarin bij te staan en te helpen bij de uitbouw van een effectieve, integere, kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie, werd Audit Vlaanderen vorig jaar opgericht.

 Als onafhankelijke, objectieve partner van de lokale besturen ondersteunt Audit Vlaanderen de lokale besturen via de leidraad organisatiebeheersing en interne audits. 

Tijdens deze kennisdag leer je wat de leidraad voor organisatiebeheersing precies inhoudt. We zoomen daarbij specifiek in op zowel ICT als op informatie en communicatie. Daarnaast belichten we de audit zelf en hoe je daarin begeleidt wordt.  Ervaringen uit de praktijk bij lokale besturen maken alles concreet.

Doelgroep: ICT verantwoordelijken en leidinggevenden

Programma

09u45-10u15 Registratie en ontvangst
10u15-10u30

Welkom en Introductie 

10u30-11u30

Keynote - Leidraad voor organisatiebeheersing
Audit Vlaanderen gidst je door de leidraad organisatiebeheersing en hoe je makkelijk het bos door de bomen kan zien. We bekijken informatiebeheer en ICT in relatie tot organisatiebeheersing en lichten toe wat er op dit vlak centraal staat bij een organisatie-audit. Hoe verloopt een audit nu en hoe bereid je je er op voor. Welke informatie wordt op voorhand, bij de start of in de loop van een opdracht opgevraagd? Welke types van auditopdrachten staan nog op de agenda met betrekking tot ICT, los van organisatieaudits waarbij ICT en informatiebeheer al op een hoog niveau onder de loep genomen worden? Hoe ga je aan de slag met een auditrapport en de aanbevelingen?

Spreker: Jo Fransen – Audit Vlaanderen 

11u30-12u30

Een audit zonder angst? 
Audit - het Latijnse woord voor "hij hoort" - wordt vaak gepercipieerd als "hij zoekt naar die dingen die ik verkeerd doe".  Tegen deze achtergrond wordt een overzicht gegeven van de do's & don'ts bij auditing.  In deze sessie wordt tevens gefocust op een goeie voorbereiding, het auditproces en de rapportering als hefboom voor verbetering. Het is u als auditee die in grote mate bepaalt of de doelstellingen van de audit worden bereikt.

Spreker: Jean Landrie - V-ICT-OR

12u30-13u15

Lunch

13u15-14u15

Traject begeleiding audits 
Een goede ICT voldoet aan volgende doelstellingen wat betreft organisatiebeheersing:

  1.  De organisatie heeft eigen beleidskeuzes gemaakt voor haar ICT-beleid zodat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden en de dienstverlening geoptimaliseerd wordt.
  2. De ICT-diensten zijn kwaliteitsvol.
  3. De organisatie gaat op een veilige manier om met het beheer van de informatie in het algemeen en ICT in het bijzonder.
  4. De organisatie neemt maatregelen zodat bij onverwachte gebeurtenissen de werking van de ICT-systemen gewaarborgd is.
  5. Uitgaven en rapporten m.b.t. ICT worden grondig opgevolgd.
  6. De ICT wordt regelmatig beoordeeld op zijn degelijkheid en de mate waarin hij voldoet aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening

Discussieplatform waar zetten we op in?
V-ICT-OR wenst de komende periode de besturen beter te ondersteunen ifv de audits. In een open gesprek met de aanwezigen trachten we maximaal input te krijgen voor de agenda van het komende werkjaar. 

Spreker: V-ICT-OR

14u00-14u50

Praktijkcase 

14u50-15u00

Slotbeschouwing 

15u00-16u00

Netwerking en drink

Programma
09u45 - 16u00

20150325 Discussiedag Organisatiebeheersing en Audit

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie
Lamot Congrescentrum
Van Beethovenstraat
2800 Mechelen
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijsgroep Prijs
Effectief Lid V-ICT-OR € 70
Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement) € 70
Standaard € 70
Zilveren bedrijfsleden € 70
Standaard € 95
Inschrijven