Het boek "Handleiding voor Goed Opdrachtgeverschap bij IT aanbestedingen"

V-ICT-OR introduceert het boek "Handleiding voor goed opdrachtgeverschap" op Manage IT 2017

Digitalisering staat steeds hoger op de agenda bij de lokale overheden. Het automatiseren van de dienstverlening vereist dan ook een verbeterde kwaliteit van de aangekochte ICT-producten en -diensten geleverd door een grote en diverse groep van leveranciers.

"Goede afspraken maken goede vrienden", goed opdrachthouderschap begint met goede afspraken die vastgelegd worden in contracten en/of samenwerkingsnota’s. Vanuit een strak gestandaardiseerde werking handhaaft het Nederlandse Kwaliteitsinstituut voor Nederlandse Gemeenten (KING) sinds 2015 enkele goede afsprakenkaders, die ze samen met de gemeenten heeft uitgewerkt en doorvoert naar het ICT-landschap van leveranciers en ketenpartners. We zijn dan ook dankbaar en blij dat we hun intensieve werk hieromtrent ook in een aangepaste Vlaamse versie mogen gieten.

Het realiseren van de GIBIT (gemeentelijke inkoopvoorwaarden IT) is in Nederland [1] in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers gebeurd. In de eerste V-ICT-OR versie willen we vooral nagaan in welke mate deze voorwaarden - ofwel deze handleiding tot goed opdrachthouderschap - aanslaan bij de Vlaamse lokale besturen door deze ook een extra tint naar ICT-kwaliteit en -beleid te gaan meegeven.

De intentie om dit boek toekomstgericht via werkgroepen en denktanks als afsprakenbundel met de ketenpartners verder uit te zetten en te verfijnen zal er uiteindelijk voor zorgen dat de uitgezette vraag en afspraken kwalitatiever zullen worden en dat tot meer professionalisme en goed opdrachtgeverschap zal worden gekomen. Gemeenschappelijke ICT-inkoopvoorwaarden, specifiek voor gemeenten, zijn immers nuttig om de kwaliteit van de producten en diensten beter te laten aansluiten op de behoeften en doelstellingen van onze lokale besturen.

Het boek staat stil bij de ICT-kwaliteitsnormen, neemt GDPR compliancy, privacy, beveiliging en archiefbeheer mee, staat stil bij open data en open standaardisatie, geeft duiding bij mogelijke referentiekaders en bouwstenen van de Vlaamse en federale overheid en neemt tot slot hosting systemen onder de loep. Een niet te missen werkstuk!

 

Hoe kan je het boek bestellen?

Wenst u het boek 'Handleiding voor goed opdrachtgeverschap bij IT aanbestedingen' te bestellen? 
Vul dan onderstaand formulier in en wij bezorgen het u zo spoedig mogelijk.
Het boek kost € 10 excl. BTW en € 5 voor verzending binnen België. 

 

Ik bestel het boek Handleiding voor Goed opdrachtgeverschap bij IT aanbestedingen

Opgelet: Om dit formulier te verzenden moet je eerst inloggen. Klik hier om in te loggen.Kostprijs bedraagt €10 excl. BTW en €5 verzendkostenVul hier uw facturatiegegevens in

Om dit formulier te verzenden moet je eerst inloggen.