Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente Willebroek - Luc Hertmans

10/01/2011

VICTORiaan in de kijker
Luc Hertmans (2005)

 

Gelegen aan de vaart, bekend door zijn monster van ijzer en staal en temidden van groengebieden, jachthavens en het watersportcentrum Hazewinkel ontdekken we de gemeente Willebroek. 'Water, groen en leven', bloklettert de website die ons verwelkomt en ons met enkele muisklikken wegwijs maakt in de gemeente. In backoffice treffen we de enthousiaste systeembeheerder en diensthoofd ICT, Luc Hertmans.

Vooral het 'water' in de slagzin lijkt de sportieve systeembeheerder aan te spreken want hij bevorderde zonet met zijn waterpoloploeg naar 2de nationale. Ons boeit vooral wat de man tijdens zijn werkuren 'op het droge' allemaal uitvoert en wat ICT op lokaal vlak voor hem betekent ...

  • Ben je al lang werkzaam als systeembeheerder in de gemeente Willebroek ?

Ondertussen ben ik toch al 11 jaar verantwoordelijk voor alle ICT binnen de gemeente Willebroek. Nadat ik in 1992 afstudeerde als industrieel ingenieur elektronica, volbracht ik eerst mijn legerdienst als KROO in de luchtmacht. Een fysisch zware periode maar ik blik er met plezier op terug want het was een avontuurlijke tijd en ik heb er de kans gekregen om ervaring op te doen in leidinggeven.

Na enig interim-werk, startte ik in 1994 bij de gemeente Willebroek als systeembeheerder. In die tijd was er op de gemeente 1 pc terug te vinden en een 20-tal terminals. De toenemende automatisatie heeft ertoe geleid dat er intussen in de gemeente 160 pc's en 15 servers draaien op diverse locaties (sportdienst, kribbe, brandweer..), die al dan niet draadloos in netwerk staan. De complexiteit van heel dit gemeentelijk ICT-gebeuren alsook het toenemend aantal gebruikers noodzaakte ook meer personeel waardoor de ICT dienst versterkt werd met een administratief medewerker ICT en binnenkort een bijkomende systeembeheerder op B-niveau. Zo werd ik dus diensthoofd en verantwoordelijk voor het hele informatica- en telecommunicatienetwerk van de gemeente.

  • Uit jouw toelichting blijkt dat de gemeente een hele omwenteling kende. Welke projecten hebben naar jouw aanvoelen de meeste impact gehad op de werking van de gemeente en van jouw ICT-dienst in het bijzonder ?

De intrede van de pc en de daarmee gepaard gaande nieuwe softwareprogramma's zorgden voor een heel nieuwe aanpak binnen het gemeentebestuur. Voor vele computerleken was dit toch een erg ingrijpende verandering. De opkomst van internet en e-mail zorgde voor een heel nieuwe manier van communiceren, zowel intern als extern. Het emailverkeer laat een vlotte en efficiënte communicatie met de burger toe en verlaagt de drempel tussen burger en ambtenaar of politicus.

Het opstarten van een eigen website had eveneens een grote impact op onze manier van werken. Het vergt extra aandacht van de diensthoofden en ICT-verantwoordelijken om de informatie up-to-date te houden.

Op de website staan een aantal on-line formulieren en documenten, in afwachting van de invoering van de elektronische identiteitskaart. Zodra de willebroekse burgers beschikken over hun niewe elektronische kaart zal dat gedeelte sterk uitgebreid worden met nog meer on-line formulieren en toepassingen om tot een volwaardige elektronische dienstverlening te komen.

Last but not least denk ik dat de uitrol van het draadloze netwerk sinds 2001 heel wat extra mogelijkheden gecreëerd voor tal van extern gehuisveste gemeentediensten. Ook de ontvanger onthaalde dit initiatief op gejuich want het heeft geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing op het vlak van communicatiekosten.

  • Staan er nog nieuwe projecten op stapel ?

We proberen steeds nieuwe technologieën en mogelijkheden op het vlak van ICT zo nuttig en doelmatig mogelijk toe te passen, natuurlijk steeds binnen de budgettaire ruimte en zonder in te boeten op functionaliteit of kwaliteit. Zo zijn we dit jaar gestart met het opzetten van een Citrix-omgeving. Enerzijds om het gebruiksgemak over een aantal tragere verbindingen te vergroten, anderzijds om de Thin client te introduceren bij een aantal diensten waardoor beheer en de software-updates slechts éénmalig en op één plaats kan gebeuren. Het huidige beheer van ons hele pc-park, met de huidige personeelsbezetting is immers een zeer tijdrovende taak.

Naar de toekomst toe willen we dit instrument ook gebruiken om een veilig toegangskanaal op te zetten naar toegang van buitenaf. Ik denk hierbij aan systeembeheer of telewerkers zoals mandatarissen of staffunctionarissen.

Als ik het zo bekijk herhaalt de geschiedenis zich hier een beetje en gaan we terug naar 'terminals', maar het is zeker de moeite waard en eigenlijk heeft de investering zich al op korte termijn terugbetaald.

Ik vermeldde al even het EID-project. We zijn dit jaar gestart met de uitreiking van de EIK en dus investeren we de volgende jaren in de uitbouw van een volwaardig digitaal loket om tot een administratieve vereenvoudiging te komen zowel voor burger als ambtenaar.

Ons telefonieproject is zeker meldenswaardig. Dit jaar herbekeken we in het kader van de herlocalisatie van enkele diensten de telefonie en hebben we de eerste stappen gezet om data en voice te integreren. Onze 2 grootste telefooncentrales zijn onderling over een draadloze ipverbinding verbonden waarover zowel al ons dataverkeer als voiceverkeer verloopt.

Verder voeren we samen met onze partner voor telefonie, de laatste voorbereidingen en installaties uit om de voornaamste communicatiekanalen (voice, voicemail, e-mail en fax) samen te brengen in 1 interface op de pc.

Het laatste toekomstige project dat ik wil aanhalen is het investeren in het opzetten van een goed disaster en recovery plan. Dit wordt nog vaak over het hoofd gezien of onbelangrijk gevonden. Ik wil liever niet wachten tot er eerst iets ernstigs gebeurt om dan vast te stellen dat we niets meer hebben om op terug te vallen. Tot op heden deden we wel recovery van files en pc's maar een totale recovery hebben we nooit geënsceneerd. Benieuwd wat de resultaten zullen zijn...