Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terug van weggeweest - de V-ICT-ORiaan in de kijker!

03/07/2012

Gemeente Maldegem - Christine Blondeel (2012)

 
 
 
 • Omschrijf kort je gemeente/stad.

Maldegem, een uitgestrekte en landelijke gemeente in de uiterste noordwesthoek van de Provincie Oost-Vlaanderen, grenst aan de Belgische kust, het  toeristische Brugge en onze noorderburen  Nederland. Sedert 1 januari 1977 bestaat de gemeente Maldegem uit de deelgemeenten Adegem, Maldegem, Middelburg en de parochies Donk en Kleit. Onze gemeente is 9625 ha groot en telt een 23.000 inwoners. Maldegem is gekend om zijn Maldegemse aperitief en koantjesbier en zijn bekende evenementen zoals de Parkcross, Maldegem wandelt,fietste, proeft en swingt en de Dag van het Paard.

 • Hoe kwam jij persoonlijk, als ambtenaar in de gemeente/stad/OCMW terecht? 

Ik was werkzaam in de Rabobank als netwerkbeheerder in de grensgemeenten Aardenburg en Eede. Men zou fusioneren met de gemeente Sluis en ik had niet zoveel zin om mee te gaan.  Het examen voor diensthoofd informatica in Maldegem kwam net op tijd…

 • Wat was je opleiding?

Ik ben afgestudeerd als Industrieel ingenieur Bouwkunde, maar ik bouw nu mee aan mijn gemeente…

 • Sluit je opleiding aan bij wat je nu doet?

Niet echt, maar industrieel ingenieur is een veelzijdige studie waardoor je een ruime bagage meekrijgt en ik heb die wel kunnen gebruiken in mijn functie als ICT´er.

 • Heb je nood aan bijkomende opleidingen?

Uiteraard moeten we bij de pinken blijven. ICT evolueert snel en we worden geacht van alles op de hoogte te zijn. Op zich volg ik graag opleidingen.  Je leert niet alleen nieuwe kennis opdoen, maar je komt ook nog eens in contact met andere gelijkgestemde zielen.

 • Hoe is jouw functie/dienst ontstaan? 

Deze is geleidelijk gegroeid. Op een bepaald ogenblik kon de gemeente de druk om een volledig netwerk uit te bouwen niet meer bij één medewerker neerleggen en heeft men een aparte functie voor diensthoofd uitgeschreven. We hebben een aantal jaren met twee personen gewerkt voor 160 PC´s, sinds dit jaar is er een derde persoon bij in de informaticadienst die ook het GIS coördineert.

 • Wat zal de komende jaren belangrijk zijn voor jouw bestuur?

We zijn bezig met de bouw van een nieuw gemeentehuis, wegens talloze obstakels duurt dit langer dan gepland. De opening wordt verwacht in het voorjaar van 2012 en zal vooral gericht zijn op een verbeterde dienstverlening naar de burger. Nieuwe technieken voor informatie, een klantbegeleidingsysteem, een nieuw prikkloksysteem en een doordacht onthaal zijn zaken waar we momenteel mee bezig zijn en aangeschaft worden. Tevens zijn we gestart met een CRM pakket voor postregistratie, adressenbeheer en klachtenregistratie. Dit integreren in de volledige organisatie vraagt heel wat inspanningen maar kan alleen maar leiden tot een efficiëntere dienstverlening.

 • Welk ICT project binnen de gemeente/stad/OCMW kan je terecht 'jouw project' met fierheid benoemen?

Ik heb ondertussen al heel wat projecten doorstaan en afgewerkt: ik denk aan de virtualisatie van ons netwerkinfrastructuur, het verbinden van onze buitenlocaties met glasvezel, het vernieuwen van de telefonie-infrastructuur enz…
Ze hebben elk op zich de nodige zorgen met zich meegebracht maar aangezien we ze tot een goed einde gebracht hebben, is dit verleden tijd. Dus denk ik dat het invoeren van een Microsoft CRM systeem en daar 85 mensen mee (vooral motiveren) laten post en klachten registeren, projecten bundelen en de koppeling met VKBO en rijksregister ten volle laten benutten, momenteel mijn grootste uitdaging is. Dit project is lopende maar aangezien CRM zodanig kan uitgebreid worden, zal dit project waarschijnlijk nooit meer eindigen…

 • Is er voor de ICT'er een rol in het management/team?

Ja, er is maar één dienst die met heel de organisatie te maken heeft en dat is de ICT-dienst.
Ik denk dat de visie van de ICT´erbelangrijk is en ertoe kan bijdragen bepaalde beslissingen van het MAT in de juiste richting te sturen. Momenteel wordt het organogram bij ons herwerkt. Er zal dan een overkoepelende clusterambtenaar zijn voor ICT en Communicatie die het MAT zal vervoegen.

 • Wat doe jij om jouw politieke bestuur betrokken partij te maken? Of hoe tracht jij voldoende middelen voor ICT te verkrijgen?

Het vertrouwen winnen van het beleid door bewuste doordachte beslissingen nemen inzake ICT. Tot nu toe hebben we geen problemen gehad met het verkrijgen van de nodige middelen waar nodig. Het beleid staat redelijk open voor nieuwe investeringen inzake IT.

 • Is ICT voldoende geïntegreerd in de diensten?

Voldoende maar het kan altijd beter. We merken dat er steeds opnieuw nood is aan opleidingen en verbeteren van de processen via automatisering.

 • Wat kan V-ICT-OR voor jou (je bestuur) betekenen?

V-ICT-OR is een klankbordgroep die de gemeenten kent,  de valkuilen herkent, de brug legt naar andere overheden en de ICT-ers met elkaar in contact laat komen.  Sinds ik kortelings in de Raad van Bestuur ben toegetreden sta ik nog meer versteld met welke zaken V-ICT-OR zich allemaal bezig houdt.

 • Hoe staat je bestuur t.o.v. V-ICT-OR?

Eigenlijk zeer goed. V-ICT-OR heeft een goede naam bij de besturen. Met recht en rede uiteraard, maar het betekent toch dat het bestuur hen kent en de meerwaarde ervan erkent.

 • Iedere IT’er heeft wel grappige anekdotes te vertellen over o.a. eindgebruikers en hun hulpvragen. Wat is de grappigste of meest onwaarschijnlijk situatie m.b.t. ICT die jij al bent tegengekomen in jouw gemeente/stad/OCMW? Welke anekdote is je het meeste bijgebleven?

Toen ik de eerste week als diensthoofd ICT bij de vorige secretaris op audiëntie moest komen.
Vroeg hij: “Wat is het eerste dat je wilt verwezenlijken?”. 
Ik antwoordde: “Een PC op je bureau plaatsen”. 
Hij zei: “ Ik hoef helemaal geen aquarium op mijn bureau, ik zal hem naar je hoofd smijten als je dat doet.”
Enkele maanden later na veel uitleg en geduldig herhalen van het internet en e-mailgebruik
Ik: “Wanneer ga je jouw PC nu naar mijn hoofd smijten?”
Secretaris: “Ik kan dit ding niet meer missen”

 • Wat is je slagzin als het op IT aankomt?

Goe bezig!