Beleidsondersteunende Informatie

Van het overheidsbeleid wordt verwacht dat het steunt op objectieve en geactualiseerde gegevens. Burgers verlangen terecht dat de overheid proactief optreedt en dat het beleid anticipeert op nieuwe trends. 

Lokale besturen beschikken over ontzettend veel informatie over de werking en dienstverlening naar hun klanten (burgers, bedrijven en verenigingen). Maar deze data is verspreid over de organisatie en vaak verouderd. Hogere overheden beschikken eveneens over authentieke gegevensbronnen met waardevolle informatie over burgers en bedrijven.

In kader van dit project wensen we een piloot te ontwikkelen die gericht is op het verzamelen en analyseren van gestructureerde informatie die beschikbaar is in de mid-office toepassingen, teneinde beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen.

Dit project kwam tot stand in kader van het project
3xI: Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatie-architectuur in Vlaamse lokale besturen

beleidsinformatie


Dit project bouwt verder op de geleerde lessen uit het TIS-project “Lokaal e-government in Vlaanderen”, dat beide partners uitvoerden van oktober 2006 tot september 2008. Uit de resultaten van dit project blijkt duidelijk dat de uitdagingen voor de komende jaren voor de lokale e-governmentsector te situeren zijn op het vlak van datamanagement, informatiebeheer en kennismanagement.

Meer specifiek is het een implementatie van één van de 5 cases voor het 3xI project: Datawarehousing en beleidsinformatie. Voor een beschrijving van deze concepten verwijzen we naar de publicatie: “Kerndata: Informatie aan het werk in uw bestuur”.

We wensen deze piloot m.b.t. beleidsondersteunende informatie maximaal te integreren met de  pilootprojecten m.b.t. mid-office architectuur, teneinde een on-line proeftuin op te zetten. De focus ligt hierbij niet op de gebruikte technologie, maar op de methodologie.
  • Shared platform: steeds meer andere lokale besturen besloten de voorbije jaren hetzelfde softwarepakket, MS Dynamics CRM, aan te kopen en te implementeren in hun organisatie. Lokale noden zijn vaak gelijklopend over de verschillende gemeentebesturen heen. Oplossingen ontwikkelen kost echter geld. En dat ondermijnt de ontwikkelingskansen. 
    Binnen dit project delen 13 lokale besturen hun ontwikkelingen op basis van MS Dynamics CRM en de koppelingen van dit platform met de authentieke bronnen: VKBO, Lokaal bevolkingsregister, (G)RAB
  • Geografische presentatie en Geografische Data Infrastructuur (GDI): BIGGS: voorbeeld van een olatform platform dat toelaat om beleidsinformatie op een kaart te presenteren en te analyseren (GIS). Het platform is een cloud toepassing die gebruik maakt van Windows Azure platform en Microsoft SQL Azure. 
  • Managementrapportering: Het nieuwe platform dat toelaat om beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen maakt gebruik van Microsoft Business Intelligence.
Presentatie: ‘Business Intelligence in the cloud’ voor lokale besturen'
  • project 3xI
  • BICC - Lessius Mechelen 
 

download presentatie

Video: "Business intelligence in the cloud"

 

In samenwerking met:

Lessius
  
Gerelateerde pagina's: 3xI