Bouwdoos Masterplan voor Slimme Gemeenten

Hoe vertaal je de Politieke Beleidskeuzes naar Informatie en Technologie via een Slimme Referentiearchitectuur?

De bouwdoos voor slimme gemeenten is een dynamisch instrument. Als beleidsmaker krijgt u 18 gele kaarten ter beschikking met diverse strategische beleidsprincipes. Bij elk van die gele kaarten horen een aantal groene kaarten. Die groene kaarten focussen op informatie en technologie en helpen u om de strategische doelstellingen in de praktijk te vertalen rekening houdend met een aantal technologische implicaties en bestaande bouwstenen. Ten slotte helpen 6 blauwe kaarten u verder op weg door de verwijzing naar beschikbare tools en instrumenten.

Wenst u de bouwdoos binnen uw lokale ICT-dienst te gebruiken? De 12 groene kaarten bieden u een overzicht van informatie en technologie principes waar u wellicht al mee aan de slag bent. Om de vertaalslag vanuit de ICT-dienst naar de politieke visie en strategie te maken zijn een aantal gele kaarten (strategische beleidsprincipes) voor handen. Op die manier kan u op een eenvoudige manier de link tussen politieke visie en ICT-keuzes leggen. Voor meer ondersteuning kan u de blauwe kaarten (ondersteunende principes) raadplegen.

  Het bijgevoegde boek begeleidt u in het kaartspel en biedt onder meer antwoord op volgende vraag: Hoe vertaal je politieke beleidskeuzes naar informatie & technologie via een slimme referentiearchitectuur?

“Burgers hebben recht op een eenvoudige overheid. Dat moet de doelstelling of het uitgangspunt van technologie en informatie verwerkende systemen zijn: onze burgers meer comfort geven. Voor we het weten, creëert ICT zijn eigen doelstellingen en maakt de zaken complexer i.p.v. eenvoudiger.” – Roel Verhaert – Antwerpse stadssecretaris.

Complexe modellen eindigen vaak op een stapel, enkel ter raadpleging voor diegene die er hun hoofd over wensen te breken, als ze al helder te vertalen zijn. Toen we twee jaren geleden van start gingen met de modelgemeente van de toekomst (VlaVirGem), was het gevaar reëel om te eindigen met een hoogtechnologisch slechts door enkelen begrijpbaar model.

Terwijl we er ons dagelijks meer en meer van bewust zijn dat er iets moet veranderen om enerzijds de ingewikkelde regelgeving beter op elkaar af te stemmen en om deze beter in een gedigitaliseerde werkomgeving te laten passen, zien we anderzijds dat we met stijgende verbazing alle moeite hebben om ons complex horizontaal en verticaal overheidsapparaat op elkaar af te stemmen.

De aanpak die V-ICT-OR heeft gekozen ging er dan ook vanuit dat we dit zichzelf digitaliserend en automatiserend “overheidsapparaat” in hapklare brokken dienden voor te schotelen. 

Opgebouwd in functie van deze Vlaamse lokale besturen ontstond een model met drie soorten principes, ingevuld met Vlaamse en federale bouwstenen. Principes die inspelen op beleid, informatie en technologie en op de ondersteuning om die twee voorgaande "werelden" dichter bij elkaar te brengen.

Het recht op een eenvoudige overheid kan slechts bewerkstelligd worden als we volledig inzicht krijgen in die overheid. Het eindresultaat wil niet eindigen als een zoveelste theoretisch model, maar geeft concrete handvatten aan de besturen om samen het belang van informatie en technologie met inzicht op de lokale politieke beleidsnota's 2019-2025 te zien verschijnen, vanuit de individuele besturen of vanuit interbestuurlijke samenwerkingsverbanden.

Het gehanteerde model kan een houvast bieden aan een overheidslaag die momenteel in versnipperde slagorde aan haar digitalisering werkt.

Lokaal e-government bestaat momenteel uit minstens vier dezelfde puzzels die door elkaar gegooid werden, heel wat stukjes zijn dezelfde en andere ontbreken - vooral de hoeken en de zijkanten. De doos met de foto om aan de puzzel te beginnen werd nooit gemaakt ... wij willen u graag zo’n puzzel- of bouwdoos aanreiken om eindelijk na jaren puzzelen zonder doel, de puzzel ook effectief per bestuur en naar eigen vermogen te gaan leggen.

Met een boek en kaartspel starten wij de vertaalslag van beleid naar informatie en technologie en omgekeerd.

Om vervolgens tot concrete uitwerking te komen van uw beleidsprincipes naar zowel Informatie en technologie als naar Ondersteuning.

In een intensief programma van 20 dagen helpen wij u vanuit het beleid concreet te worden naar de operatie.

Eindresultaat, uw eigen op maat gemaakte masterplan Informatievoorziening.
Een ideaal instrument om gestructureerd uw beleid te laten landen en tot uitvoer te brengen.