Proeftuinen voor implementatie van innovatietrajecten

 Indicator 6

Het opzetten van minstens twee proeftuinen voor het uittesten van implementatietrajecten.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de lopende trajecten binnen V-ICT-OR. Voor meer informatie of participatie aan deze projecten kunt u terecht bij Johan Van der Waal.

Tijdens het derde kwartaal ligt de focus op (1) digitaliserig aangifte overlijden, (2) horevavergunningen en (3) BBC als open data bij de bijeenkomsten van de regionale kenniskringen.

BBC als open data

Het transparant maken van de rapportages uit de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) waardoor enerzijds de gegevens van besturen eenvoudiger met elkaar te vergelijken zijn en anderzijds de mogelijkheid bestaat om diverse rapportages naar wens te creëren zonder dat hier tussenkomst van een dienstenleverancier vereist is.

Door een meer dwingend karakter van open standaarden in regelgeving (waardoor de uitwisseling tussen paketten binnen een bestuur makkelijker wordt) wordt ervoor gezorgd dat informatie ter beschikking gesteld wordt aan andere paketten die beleidsrapportering moeten maken.

 OSLO - BI

 V-ICT-OR, ECG, VVOS en VLOFIN wensen op een constructieve wijze samen deel te nemen aan de totstandkoming van het decreet Lokaal Bestuur en de verdere uitwerking hiervan. De topambtenaren van de lokale besturen vragen, vanuit hun kennis en praktijkervaring, nuttig en tijdig betrokken te worden bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving voor de lokale besturen.

E-formulieren

De mogelijkheid om automatisch bevolkingsattesten uit het Rijksregister op te halen, te onderteken en af te leveren aan de aanvrager.

Via het MAGDA-platform van de Vlaamse overhei, het FAS (Federal Authentication Service) van Fedict en de webservices van het Rijksregister worden de juiste (authentieke) gegevens opgehaald en worden de nodige automatische controles gedaan voor aflevering.

 ACPaaS Het hergebruiken van services en datamodellen binnen dewelke het project wordt ontwikkeld voor alle 308 Vlaamse lokale besturen.
 Gedeelde contactinformatie

 Eenduidige vaststelling van een bron voor contactinformatie voor alle (lokale) overheden.

Het opstellen van een authentieke born voor contactinformatie voor lokale besturen.

Binnen het OSLO model was al een definitie en een piloot contactinformatie opgezet.

Momenteel zijn er binnen de lokale besturen verschillende definties in omloop waardoor geen uitwisseling en eenduidigheid zowel binnen als buiten de organisatie kan plaatsvinden. 

In een gezamenlijke oefening met Informatie Vlaanderen is vastgesteld dat er ook binnen de Vlaamse overheid behoefte is aan een standaard. 

In het projectvoorstel voor hefboom II van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal zijn bijkomend volgende trajecten ingediend.

  1. VLOK (Wonen Vlaanderen)
  2. IPDC (Agentschap Informatie Vlaanderen)
  3. LBLOD (ABB)
  4. GIPOD (Agentschap Informatie Vlaanderen)
  5. E-formulieren (Agentschap Informatie Vlaanderen)
  6. Horecavergunningen (VLAIO)
  7. Aanvullende wegreglementen (MOW)