OSLO

verbeteren van de dienstverlening door standaardisatie

 

Burgers en bedrijven klagen terecht over een inefficiënte overheid. 

Burgers en bedrijven klagen terecht over een inefficiënte overheid. Vaak moeten  gegevens telkens opnieuw worden ingediend wanneer men aanklopt bij verschillende diensten.
De wil om het beter te doen is er, doch het lijkt bijzonder moeilijk om gegevens met elkaar te delen.

Om burgers en bedrijven beter van dienst te zijn, moet die overheid dan ook werk maken van een geïntegreerde en organisatie brede elektronische dienstverlening.

Dat is echter geen makkelijke klus. De diverse informaticasystemen werden onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en begrijpen elkaar hierdoor niet.

 

 

De sleutel zit hem dan ook in het evolueren naar standaardisatie van data. Wanneer dit bereikt wordt kunnen toepassingen makkelijker gegevens uit wisselen en bereikt men hierdoor automatisch een hogere efficiëntie. Dan kan het telkens bevragen van burgers en bedrijven, over gegevens die men eigenlijk al heeft, tot het verleden behoren. Het evolueren naar een zekere eenvormigheid in datastructuren bereikt men via consensus met de industrie en het stimuleren van een open forum voor discussie.


Met dit project wil de Vlaamse ICT Organisatie dé datastandaard ontwikkelen voor lokale besturen. Bij de eerste fase van dit project, de zgn. inventarisatiefase worden de bestaande authentieke gegevensbronnen en veelgebruikte datamodellen, waarmee lokale overheden momenteel werken, geïnventariseerd. Dit gebeurt in werkgroepen. Hierin zitten zowel de verschillende belanghebbende uit de lokale besturen, de Vlaamse overheid, federale overheid en diverse consortiumpartners. Het resultaat geeft een overzicht van de verschillende problemen m.b.t. gegevensintegratie en toepassing van authentieke bronnen en hun impact op de werking van lokale besturen.

Het kernprobleem situeert zich op het niveau van de kern data m.b.t. personen, organisaties en adressen. De datastandaard focust zich dan ook op deze entiteiten. Standaardisatie moet het in de toekomst mogelijk maken om gegevens uit te wisselen tussen verschillende toepassingen (binnen en buiten de lokale besturen).

V-ICT-OR wil geen solitaire Vlaamse standaard uitwerken, maar toetst deze ook aan de internationale standaarden. Het is de bedoeling dat deze OSLO-standaard maximaal afgestemd is op de web standaarden (W3C) en ander wereldwijd onderzoek.

Een finale doorbraak wordt verwacht tegen mei 2013. Het technisch traject wordt gefaciliteerd door V-ICT-OR en iMinds, samen met toonaangevende spelers uit de industrie. In het consortium zetelen BCT, Belgacom, CIPAL, CORVE, Digipolis Gent, Digipolis Antwerpen, Fusebox, Infront, Kortrijk, Remmicom en Schaubroeck.

 

 Presentaties

31/5/2013 - presentatie Staten Generaal Open standaarden - presentaties  

18/2/2013 - toelichting MOVI ICT - presentatie

31/1/2013 - toelichting Kabinet Bogaert - presentatie

6/12/2012 - toelichting Manage IT 2012 - presentatie

 

 Publicaties

 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

 OSLO-standaard levert bijdrage aan betere én elektronische dienstverlening in Vlaanderen.

 BCT

  Lokale gemeenten drukken hun steun uit voor OSLO project.