OSLO: Open Standaarden Lokale Overheden

Wat? Het project Open Standaarden Lokale Overheden zal open standaarden voor lokale overheden opstellen.

Waarom? Omdat de uitwisseling en koppeling van gegevens tussen verschillende diensten en overheden nog steeds zeer moeilijk verloopt ten gevolge van het gebrek aan datastandaarden. Per koppeling moet er momenteel nog steeds elke keer een prijzige connector worden gebouwd, hierdoor blijft het aantal koppelingen zeer beperkt.

Doel? Het objectief van het project “Datastandaarden” is tweeledig: (1) Een generiek datakader /een open standaard m.b.t. kerndata ontwikkelen en (2) Deze gedefinieerde standaarden laten bekrachtigen, bijvoorbeeld door een uitbreiding van het e-gov decreet. Het datakader zal zowel zorgen voor een vlotter interbestuurlijk gegevensverkeer tussen de besturen (koppeling met authentieke bronnen) en als een vlotter intrabestuurlijk gegevensverkeer binnen een bestuur (tussen de verschillende toepassingen).

Hoe? Eerst zullen de bestaande authentieke gegevensbronnen en veelgebruikte datavormen, waarmee lokale overheden momenteel werken, geïnventariseerd worden. Daarna zal gekeken worden welke vereenvoudigingen en welke noodzakelijk verrijkingen kunnen worden doorgevoerd, zodat de te creëren datastandaard werkbaar is voor alle lokale besturen en rekening houdt met mogelijke uitbreidingen in de nabije toekomst. Na de inventarisatie en analyse zal er, in overleg met lokale overheden, de betrokken leveranciers en de Vlaamse Overheid, een effectieve datastandaard opgesteld worden.