OSLO - Vlaamse datastandaard krijgt zijn plaats binnen het wereldwijde Linked Data Web

We trappen een open deur in wanneer we stellen dat het van belang om aan elkaar gerelateerde informatie uit verschillende overheidsregistraties, met betrekking tot open data, uniform op het web te ontsluiten.

Linked Open Data

‘Open data’ zijn niet-persoonsgebonden gegevens en datasets die de overheid en de private sector openstellen zodat iedereen deze data vrij kan gebruiken, hergebruiken en verspreiden. Door het ‘linken’ en combineren van deze gegevens en datasets kan een enorme verrijking van die data en bijgevolg nieuwe kennis ontstaan. Op deze manier kunnen ‘linked open data’ onder meer leiden tot meer transparantie en burgerparticipatie, maar ook tot economische groei, innovatie en een betere dienstverlening. Het ontsluiten van ‘open data’ wordt echter vaak als een te technische, complexe en tijdrovende taak aanzien. Om deze drempel te verlagen en om (linked) open data te stimuleren wordt in dit project een platform ontwikkeld waarop iedereen datasets kan openstellen, publiceren, hergebruiken en verbinden met andere datasets op een makkelijke en geautomatiseerde manier. Een goede invalshoek om een vocabularium (data standaard) te kiezen zijn de ‘Linked Open Vocabularies” (LOV). Dit platform geeft een overzicht van veelgebruikte vocabularia  op het Linked Data web en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

OSLO  krijgt zijn plaats binnen het Linked Data Web

Op 31 mei lanceerden de lokale besturen de datastandaard m.b.t. het hergebruik van contactinformatie, lokalisatie en dienstverlening bij lokale besturen. Deze semantische data standaard ‘OSLO’ laat besturen toe om gegevens van een andere dienst of toepassing te interpreteren en de informatie direct te kunnen hergebruiken. De OSLO standaard is een initiatief van V-ICT-OR met technische ondersteuning van iMinds-MMLab en het consortium. In het huidige consortium zetelen BCT, CORVE, Digipolis Gent, Digipolis Antwerpen, Remmicom, Schaubroeck en CEVI. De OSLO specificaties zijn beschikbaar via het platform van de EU Commissie: http://purl.org/oslo/

Sinds kort heeft ook OSLO een plaats gekregen binnen het ‘linked web’. Verken zelf hoe OSLO maximaal gebruik maakt van andere generieke bouwstenen via http://lov.okfn.org/dataset/lov/details/vocabulary_oslo.html

 

 

 Enkel theorie?

Wat als je constant zou kunnen beschikken  over de meest recente en accurate basisinformatie van verschillende overheden, los van niveau, lokatie, … zonder daarvoor naar tientallen websites te moeten surfen? Openingsuren, producten, locaties, … allemaal centraal beschikbaar als open data, vrij te herbruiken en bijgehouden door de verantwoordelijke organisatie zelf. Wijziging van een sluitingsdag bvb. moet je maar één keer aanpassen, en niet meer proberen reconstrueren waar deze informatie nog allemaal moet aangepast worden...

Dit realiseren is de ambitie van het VIP project “gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening”. Dit  project werd ingediend door V-ICT-OR , Stad Gent en VDAB in kader van de VIP projecten van CORVE. Hierbij is er een sterke synergie met het (Linked) Open Data project” dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) van de Vlaamse Overheid en de onderzoeksgroepen MMLab en MICT van iMinds.

 

   Brainstorm met lokale besturen                                  Data Analyse met lokale besturen en Vlaamse administraties

Interesse om in te stappen als piloot? Neem dan contact op met raf{punt}buyle{at}v-ict-or{be}be