Digitale aangifte overlijden

Het project Digitale aangifte overlijden dat er voor zorgt dat gemeenten, uitvaartondernemers en crematoria volledig digitaal de gegevens en documenten met elkaar kunnen uitwisselen. 

Het traject is in fases opgebouwd, waarbij ook rekenig wordt gehouden met de volledige modernisering van het RijksRegister. Dit laatste zorgt er straks, samen met e-health, voor dat de arts digitaal een overlijden zal melden in het RR.

In dit project wordt samen met de vertegenwoordigers van de uitvaarsector, de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS), de softwareleveranciers, Fedict, KSZ/e-Health en Informatie Vlaanderen bekeken hoe het proces van aangifte van overlijden (in geval van crematie) geoptimaliseerd kan worden.

We stellen vast dat er in Vlaanderen ongeveer 58.000 overlijdens zijn per jaar, waarvan 38.000 crematies. Vanuit dit perspectief kan het optimaliseren en het digitaliseren van dit traject dus voor een aanzienlijke efficiëntiewinst zorgen, zowel voor de uitvaartsector als voor de ambtenaren van de burgerlijke stand in de lokale besturen.

De coördinatie en dissemintaie naar gemeenten van dit project gebeurt door V-ICT-OR.

Er wordt een applicatie ontwikkeld waarbij uitvaartondernemers de volledige afhandeling van de administratieve documenten stroom met de overheid digitaal kan afhandelen.
Zoals de toestemming tot crematie, bevestiging van akte van overlijden, aanvraag van concessies, enz.

In het voorjaar 2017 wordt gestart met de digitale afhandeling van de huidige formulieren tussen uitvaartondernemers en gemeenten. Bij crematie wordt ook het crematorium direct digitaal voorzien van de toestemming crematie.


In fase 1 zal alles via een webinterface worden verwerkt. Deze wordt in fase 2 (kwartaal 3-2017) vervangen bij de gemeenten door een automatische verwerking in hun bevolkingsapplicatie. 

Aansluitend worden ook in kwartaal 3-2017 de concessie aanvragen en afhandeling digitaal door de uitvaartondernemers gekoppeld met de begraafplaatsenapplicaties van de gemeenten.

Na het operationeel worden van de modernisering RijksRegister januari 2018, zal het geheel geoptimaliseerd worden en het gehele proces digitaal veropen inclusief de aanlevering van de statistische informatie voor FOD economie en Agentschap Zorg en Gezondheid.