Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

I&E • Jaargang 8 • Nummer 164 • 12 januari 2017

V-ICT-OR wenst alle partners uit lokale, Vlaamse en federale overheden een voorspoedig 2017!

 

Nieuws

 

8 februari Kennisdag Architectuur: Zorg dat u erbij bent!

Op deze dag nemen we u iets dieper mee in de opzet van de referentie architectuur voor gemeenten.

Van strategische doelen uit uw beleid naar een complete structurele basis referentiearchitectuur.

We staan stil bij architectuurprincipes, de bedrijfsfuncties binnen de gemeente, de bedrijfsobjecten, de verbinding tussen bedrijfsfuncties en objecten.
De doorvertaling in een referentiearchitectuur...

Kies voor een all-in ondersteuning voor je gemeente!

Als organisatie durven we permanent onze eigen doelstellingen in vraag stellen, dit houdt ons scherp en “op spoor”. We willen immers van bij de opstart ook de dienstverlening en belangenbehartiging in een ruime zin organiseren voor allen die professioneel bij het beleid rond informatie en technologie in het lokale bestuur betrokken zijn.

Daarom heeft het directiecomité van...

Efficiënt beveiligen van informatiebronnen volgens oa de privacy wetgeving

Dat de informatieveiligheidsnormen nog steeds weinig gekend zijn is al langer een zorg van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).
Op vrijdag 27 januari start een nieuwe lessenreeks "Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren. Voorzitter Willem Debeuckelaere verwelkomt dit opleidingsinitiatief van de Vlaamse ICT Organisatie in samenwerking met ESCALA -...

Uw stand al geboekt op Shopt IT?

Shopt IT 2017 gaat dit jaar door op donderdag 11 mei in het ICC in Gent. Mis dit niet en reserveer nu al je stand. De locatie van je stand is gebaseerd op het principe 'first come first served'. Wie snel intekent heeft dus nog een ruime keuze!

De gepubliceerde deelnameprijzen voor bedrijven blijven nog geldig tot en met 31 januari. 

Klik hier voor het grondplan van...

Softwarecatalogus, een onderdeel van uw goede voornemens voor 2017?

In 2016 gingen meer dan 100 besturen aan de slag met de softwarecataogus. Op deze manier verkregen zij een goed inzicht in hun softwareportfolio.

Daarnaast hebben vele leveranciers ook hun aanbod geplaatst, de beste manier om hun producten in de etalage te plaatsen. Zo is het voor besturen die een bepaalde software willen kiezen veel makkelijker om de tool in te zetten, onder andere bij...

Samen aanbesteden: laatste oproep

Voor alle V-ICT-OR leden is het nog mogelijk in te stappen in het traject Samen Aanbesteden.
Inmiddels zijn een 20 tal besturen het engagement aangegaan.

Er is een bestek opgemaakt dat in het finale stadium is beland voor de generieke componenten uit de VlaVirGem Architectuur.
Denk daarbij aan documentmanagement, documentcreatie, archiefbeheer, workflow management met uw gehele postregistratie,
...

Informatiebeveiliging: thema-audit en gratis phishing-test

Audit Vlaanderen zal in 2017 een thema-audit Informatiebeveiliging bij een 20-tal lokale besturen uitvoeren. Na de audits zal er een globaal rapport worden opgesteld met aandachtspunten die voor alle lokale besturen relevant kunnen zijn.

Om de lokale besturen op vlak van informatiebeveiliging verder te ondersteunen, biedt Audit Vlaanderen parallel met deze thema-audit aan alle gemeenten,...

Blockchain – “Let’s get Chained”

“Despite all of the Progress made, most Governments are far from Capturing the Full Benefits of Digitization” – McKinsey

Iedereen is er ondertussen van overtuigd dat blockchain ook de werking van de overheid fundamenteel kan gaan wijzigen. Hoewel de meeste concepten en technieken nog sterk experimenteel zijn, en mogelijke toepassingen in de hoofden van de betrokkenen helemaal...

Workshop Open Transport Net (OTN)

Informatie Vlaanderen, de Stad Antwerpen, IS-practice, iMEC en V-ICT-OR vzw nodigen u op dinsdag 24 januari 2017 graag uit op een workshop in Antwerpen. Daar stellen wij de projectresultaten voor met betrekking tot open en big data binnen de mobiliteitssector. Dit is tegelijk het slot-event van het Europees innovatieproject “Open Transport Net” (OTN).

...

Stad Antwerpen, Vlaanderen en imec bouwen samen aan een smart city proeftuin

Hoe verandert het internet of things de toekomst van de Vlaming? Stad Antwerpen, Vlaanderen en imec slaan de handen in elkaar om van Antwerpen een Living Lab te maken, een proeftuin waarin bedrijven, onderzoekers, inwoners en de stad samen experimenteren met slimme technologieën die kunnen bijdragen tot een aangenamer en duurzaam stadsleven.

"Het leven in de steden aangenamer en...

Informatieveiligheid – we zijn het onszelf verplicht …

Sinds 24 mei 2016 is de GDPR in werking getreden en bedrijven en organisaties krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. De tijd tikt maar helemaal nieuw is de GDPR ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) natuurlijk niet, we vinden immers heel wat elementen terug in de actuele Belgische Privacywet.

Dus wie vandaag al voldoet aan de huidige...

Evenementen

 
27-01-2017 20170127 Gecertificeerde Informatieveiligheidsconsulent volgens de Richtsnoeren Mod 1/5
08-02-2017 20170208 Kennisdag Architectuur
11-05-2017 20170511 Shopt IT

Heet van de naald

 

Evolutie afschaffing gemeentelijk strafregister

Uiterlijk in 2018 verdwijnen de gemeentelijke strafregisters en worden gemeenten loketten van het Centraal Strafregister. Sinds 2013 overleggen de VVSG, VLAVABBS en ook V-ICT-OR daarover met de FOD Justitie. Na hard voorbereidend werk van de VVSG en VLAVABBS werden belangrijke technische keuzes gemaakt, en nu wordt de concretisering daarvan zichtbaar in het werkveld. Sinds juni zijn al 58 testgemeenten fasegewijs aangesloten op het Centraal Strafregister. Andere gemeenten volgen wellicht binnenkort.
Sinds vorig jaar wordt het Centraal Strafregister digitaal gevoed door de griffies van de politierechtbanken, maar het register is nog ver van volledig. Justitie werkt de achterstand verder weg. Daarnaast zitten historische veroordelingen door strafrechtbanken vooral in het gemeentelijk register. De komende jaren moeten gemeenten informatie halen uit het Centraal Strafregister en die samenvoegen met de informatie uit het gemeentelijk strafregister. Bestaande gemeentelijke strafdossiers moeten bij een mutatie van inwoners bovendien nog altijd doorgestuurd worden naar een andere gemeente. Het einde van het gemeentelijk strafregister mag dus nabij zijn, maar het werk zal de eerstkomende jaren niet afnemen.
Er wordt bij FOD Justitie aangedrongen op duidelijke communicatie over het project, een degelijke opleiding en helpdesk voor gemeenten. Een KB over de modaliteiten van aflevering wordt binnenkort verwacht.

 

Forum

 

Opslag gegevens geheime stemming

Ervaringen over elektronisch (en geheim) stemmen kan je hier delen.

 

De werking van V-ICT-OR wordt mee ondersteund door de stuurgroep lokaal e-government

V-ICT-OR vzw – Vlaamse ICT organisatie
Mosten 13 – Industriezone E17-3 – 9160 Lokeren –  info@v-ict-or.bewww.v-ict-or.be
Tweewekelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse ICT organisatie