Sint-Pieters-Leeuw zoekt een deskundige IT en een deskundige Helpdesk

11/07/2018     Vacature     Elke Van Depoele     52     0

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zoekt

DESKUNDIGE IT (m/v)
B1-B3-niveau – voltijdse prestaties (38/38) - statutair verband (onbepaalde duur)

DESKUNDIGE HELPSDESK (m/v)
C4-C5/B1-B3-niveau – voltijdse prestaties (38/38) - statutair verband (onbepaalde duur)

 

Als IT-deskundige of deskundige helpdesk sta je onder de hiërarchische leiding van het diensthoofd IT aan wie  je rechtstreeks rapporteert.

De dienst IT zorgt voor een optimale werking van het netwerk en de ondersteuning bij het gebruik hiervan. Zij zorgt voor o.m.:

  • het aankopen van hard- en software;
  • de installatie en onderhoud van de hardware;
  • de implementatie van de software;
  • de helpdesk: software, hardware en ondersteuning van de personeelsleden i.v.m. informatica;
  • begeleiding en opleiding (MS Officepakketten, specifieke toepassingspakketten, …) van de gebruikers;
  • het beheer en de uitbouw van het netwerk;
  • de contacten met de leveranciers.

Voorwaarden

Taalvoorwaarde: je moet voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.

Diploma: je moet ofwel beschikken over een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Als laatstejaarsscholier of student kan je ook worden toegelaten tot de selectieprocedure als je met je kandidatuur een studiebewijs kan voorleggen en een verklaring dat je binnen een termijn van maximum vier maanden je einddiploma kan behalen. Je levert het bewijs dat je aan de diplomavereiste voldoet uiterlijk op de datum van je aanstelling.

Selectieprocedure & werfreserve

Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende aanwervingselectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve. Deze werfreserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en kan max. verlengd worden met 1 jaar. 
De selectieprocedures gaan door in september.

Ons aanbod

Een uitdagende en boeiende job. De ruimte om met het team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te zorgen voor de positieve uitstraling van onze gemeente. Begeleiding en omkadering voor een goede start. Een aantrekkelijk loon waarbij relevante beroepservaring wordt gevalideerd.  Maaltijdcheques, tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie, hospitalisatieverzekering en een aanvullend pensioen.

Infobundel

Wens je meer te weten over beide functies en de voorwaarden? Dan kan je per functie een infobundel downloaden op onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of opvragen bij Sandra Vandevelde ( 02/371 63 46, e-mail personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Solliciteren

Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en laad je diploma samen met je motivatiebrief op. Als laatstejaarsstudent of scholier leg je een studiebewijs voor en een verklaring dat je binnen een termijn van maximum vier maanden je einddiploma kan behalen.

Indien je niet beschikt over internet kan je het sollicitatieformulier (op te vragen bij de personeelsdienst) samen met een kopie van je diploma en een motivatiebrief opsturen per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst/gemeentebestuur. E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be

De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht/digitaal sollicitatieformulier geldt als bewijs.

Op 6 september 2018 sluiten we deze vacatures af en aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen meer.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!