Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wetteren werft aan: expert ICT

11/01/2021

De Expert ICT zet de lijnen uit van een ICT-strategie, die het Lokaal Bestuur Wetteren in staat stelt om als wendbare organisatie de doelstellingen te behalen.

Waarom werken voor Wetteren?

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Wat bieden we?
 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 3170,07 (A1a trap 0) en € 5578,45 (A3a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag (binnenkort verhoging)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).
Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)
 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

 • Solliciteer je via aanwerving (als externe kandidaat), dan is een diploma noodzakelijk: ofwel een masterdiploma informatica, ofwel een ander masterdiploma maar gelijkwaardig door ervaring.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor interne kandidaten:

 • bij bevordering: je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij Lokaal Bestuur Wetteren op B- of C-niveau en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel 121 §2 uit de Rechtspositieregeling); of

 • bij interne/externe mobiliteit: je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij het Lokaal Bestuur Wetteren (gemeente / OCMW), op niveau A1a-A3a en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel 130 §2 uit de Rechtspositieregeling); en

 • je kreeg de afgelopen twee jaar geen ongunstige evaluatie; en

 • je voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden, opgesomd onder de titel ‘Wie zoeken we’.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel op zaterdag 6 februari 2021

 • een mondeling deel begin maart 2021

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg je ons deze documenten ten laatste op 18 januari 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,

 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,

 • diploma

 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

 Via mail naar danah.detaeye@hudsonsolutions.com

Meer weten?

Over de procedure: vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07 (mevrouw Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR)

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur Beleid & Organisatie: Anke Versonnen, anke.versonnen@wetteren.be