ICT in de spiegel

28/09/2007     Ongecategoriseerd     Site Administrator     3531     0

Gisteren namiddag werd I-Scan toegelicht op een informatienamiddag te Brussel.

Een I-scan is een op het CAF-model gebaseerd zelfevaluatie-instrument om de ontwikkeling van ICT in lokale besturen in kaart te brengen.
Kern van een I-Scan is een workshop van een volledige dag in het bestuur. Tijdens die workshop word, aan de hand van geponeerde stellingen en de reacties van de deelnemers, uw organisatie in beeld gebracht (de O-Scan) én wordt de rol van ICT doorgelicht (de I-Scan). Na de verwerking van de gegevens volgt een schriftelijke en een mondelinge rapportering.
"Het bestuur krijgt dus een spiegel voorgehouden en dat is soms wel even slikken", zei Rudi Van Hecke, communicatieverantwoordelijke bij de stad Lokeren, die reeds een I-Scan meemaakte, "Maar het creëert ook een vechtlust om er met zijn allen tegen aan te gaan."

Daarom is het volgens hem ook belangrijk dat de I-Scan door een extern deskundige wordt begeleid, in dit geval de Hogeschool Gent. Sommige verzuchtingen, die al jaren leven, worden nu op een ongebonden en niet-emotionele wijze geëxpliciteerd.


Samenwerking

I-Scan is een samenwerking tussen VVSG, Hogeschool Gent en Corve,  de eGovernment cel van de Vlaamse overheid. De i-Scan is één van de manieren waarop de Vlaamse overheid het lokaal eGovernment verder wil  helpen. 

“Bij zeker 30 procent van onze klantgerichte processen zijn lokale besturen betrokken partij”, stelt Lieven Raes van Corve, , “De Vlaamse overheid heeft bijgevolg zelf baat bij een goed functionerend lokaal eGovernment.”
In de komende twee jaar stelt Corve geld ter beschikking om in vijftig Vlaamse gemeenten een I-Scan te laten uitvoeren op een voor het lokale bestuur aanvaardbare prijs.

Praktisch

Per I-Scan wordt aan het bestuur een prijs van 1.500 € gevraagd. Naast deze beperkte financiële bijdrage, is natuurlijk het engagement vereist om binnen uw organisatie tijd en energie vrij te maken zodat de I-Scan ook werkelijk vruchten afwerpt.

Voor 2007 is de agenda al volgeboekt. Wie in 2008 een I-scan wil laten doorvoeren, neemt het best contact op met Elke Boudry (Hogeschool Gent). Meer info (met ook een voorbeeldrapport) vind je op www.iscan.be.Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!