Memorandum 2014

Memorandum

Met het Memorandum 2014 'Slim investeren in een klantgerichte digitale gemeente en overheid' wil de stuurgroep lokaal e-government - ondersteund door de leden van V-ICT-OR - de partijvoorzitters en toekomstige parlementairen voeden met belangrijke informatie zodat onze overheden ICT maximaal kunnen inzetten ten voordele van een overheid met efficiënte digitale processen.

Onze voorstellen willen de meest dringende knelpunten en uitdagingen concreet blootleggen en aanpakken. Ten voordele van meer bestuurskracht op alle niveaus en een transparante dienstverlening.

 

Samengevat onze hefbomen

  1. Investeer in centraal gestandaardiseerde overheidsplatformen die de kosten voor het lokale bestuur helpen te reduceren
  2. Voorzie centraal de noodzakelijke middelen om gemeenschappelijke projecten op te zetten over alle overheidslagen heen
  3. Voorzie financiële stimuli voor lokale besturen om te investeren in strategische ICT kennis
  4. Stimuleer lokale besturen om samen te werken voor de gespecialiseerde profielen
  5. Leg de sturing bij de Vlaamse minister voor de administratieve vereenvoudiging en digitalisering van het lokale bestuur en vervolledig het lokaal e-government governance model
  6. Vereenvoudig het aanspreekpunt voor lokale besturen van de dienstenintegratoren en trek hun werking door tot op lokaal niveau
  7. Focus als kerntaak op open standaarden, processen en informatieveiligheid: maak een Vlaamse Virtuele (proeftuinomgeving) Gemeente waar deze componenten uitgewerkt kunnen worden
  8. Vereenvoudig de wetgeving - en u vereenvoudigt de administratie met oog voor de kerntaken van een lokale overheid
De voorzitteres van de Vlaamse partijen ontvangen het Memorandum op 22 mei 2014.