Visie

Onze Vlaamse ICT Organisatie heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een projectmatige uitwerking van bepaalde thema’s die leven in de lokale besturen.

Er werd vanuit het kenniscentrum een behoorlijke basis gelegd van samenwerkingsverbanden en bronnen waarop nu kan voortgebouwd worden.

De samengestelde visie naar de nabije toekomst toe focust zich dan ook voornamelijk op de volgende elementen:

  • de uitbouw van een ambtelijke stuurgroep die een collectieve visie creëert (niet louter ICT verantwoordelijken) over hoe automatiseringsprojecten en informatiesystemen binnen de lokale besturen worden uitgebouwd
  • de uitbouw van een competentiecentrum met een maximaal aantal betrokken vanuit de vrije markt rond de tafel
  • het sensibiliseren en eenduidig vertalen van de norm voor informatieveiligheid naar gemeenten toe, eenduidigheid in diezelfde normering omtrent de samenwerking tussen OCMW en gemeente
  • de mogelijkheden van een standaardisatie van een gemeentelijk datamodel (datawarehouse) maximaal gevoed uit en gekoppeld met authentieke gegevensbronnen te onderzoeken
  • het academisch aanvaarde mid-office concept ondersteunen een aandringen bij de marktspelers om dit op te nemen in hun concrete implementaties

Deze visie wensen wij maximaal door te voeren in samenwerking met onze collega beroepsfederaties en de Vlaamse overheid.