Voordelen voor leden van het bedrijvenconsortium (Bedrijfslid Zilver)

Als Bedrijfslid Zilver geniet je volgende voordelen

1. Alle voordelen die ook onze bronzen bedrijfsleden genieten.

2. Deelname aan de thematische werkgroepen: Om met bepaalde nieuwe thema’s grondig aan de slag te kunnen zetten we domein-specifieke werkgroepen op die leveranciers, lokale besturen en andere overheden samenbrengen. Zo faciliteert het V-ICT-OR kenniscentrum werkgroepen in verband met procesmanagement, digitale archivering enz.

3. Up-to-date informatie: V-ICT-OR informeert u over de nieuwste ontwikkelingen in de sector van (lokaal) e-government, dit via het online Kennisplatform Lokale Overheden: trends, relevante wetgevende initiatieven, best practices uit binnen- en buitenland,…

4. Individuele dienstverlening aan bedrijven, in de vorm van advies of inhoudelijke medewerking aan uw evenementen.

5. Projectideeën:  Mogelijkheid om projectideeën aan te kaarten of projectvoorstellen in te dienen, partners voor projecten te vinden,…

6. Lid van de Kenniscentrum Stuurgroep: Elk lid van het bedrijfsconsortium kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de V-ICT-OR Kenniscentrum stuurgroep om zo mee richting te geven aan de werking.

Uw bijdrage:  1.250€ per jaar (excl.BTW) per kalenderjaar, dit bedrag omvat 750€ bedrijfslid brons en 500€ bedrijvenconsortium.

*Bijdrage is zonder van BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW). 

 

WIST JE...

... dat je voor slechts € 950 een maal per jaar een mailing kan sturen via onze communicatiekanalen? Interesse? Contacteer ons op info@v-ict-or.be