Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Network of Information & Technology Skills

Terugblik

Voor de publieke sector is het niet evident om de juiste IT-profielen te vinden en adequaat in te zetten. De moeilijkheid van 'de juiste expertise op de juiste plaats' en de grote diversiteit aan gewenste competenties maken de zoektocht bijzonder moeilijk. 

Voor deze problematiek werd een Project Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) opgezet.

Concept

Het project ‘Network of Information & Technology Skills (NoITS)’ moet de nood aan IT-profielen in de publieke sector lenigen door een digitaal platform te laten ontwikkelen waarop, steeds conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), de vraag (= de publieke sector met hun specifieke behoefte aan IT-profielen) en het aanbod (= IT-profielen vanuit diverse aanbodmogelijkheden) elkaar kunnen ontmoeten.

De beoogde oplossing moet ervoor zorgen dat de specifieke behoefte aan de vraagzijde (de publieke sector) optimaal kan worden afgestemd met de grote diversiteit aan de aanbodzijde (IT-profielen). De oplossing moet enerzijds een ‘matchmaking-functionaliteit’ omvatten waarmee de vraagsteller via competentiezoekcriteria en op basis van de gewenste IT-competenties (met nadruk op ‘I[nformatie]’ dan wel op ‘T[echnologie]’) meteen een aantal potentieel geschikte IT-profielen te zien krijgt. Anderzijds moet de oplossing ook aangeven of er nog andere organisaties met een soortgelijke behoefte zitten. Hierdoor wordt het mogelijk om IT-profielen individueel dan wel collectief (gedeeld), tijdelijk dan wel permanent, en rond informatie (‘I’) dan wel rond technologie (‘T’), te gaan inzetten.

Een dergelijke ‘communitygebaseerde’ opzet slaat dus niet alleen een brug tussen vraag en aanbod maar duidt ook aan of er andere organisaties met dezelfde noden zitten.

Zowel binnen de Vlaamse overheid als binnen (een aantal) lokale besturen zijn er al raamovereenkomsten die de inschakeling van IT-profielen mogelijk maken. Soms zijn die raamovereenkomsten ook al gekoppeld aan webgebaseerde IT-profielplatformen die door meerdere organisaties kunnen worden geraadpleegd (bv. ‘ICT-profielen raamovereenkomst 2014’ van Het Facilitair Bedrijf).

Dergelijke platformen bieden echter (nog) geen algemeen overzicht van de competenties per aangeboden IT-profiel. Integratie van bestaande raamovereenkomsten zou al flink wat kennis rond specifieke IT-competenties kunnen genereren. Bovendien blijven de visualisatie van de vraagzijde en de mogelijkheden om een collectieve vraagzijde op te zetten met de huidige beschikbare oplossingen/platformen onderbelicht.

Met NoITS willen we nagaan hoe het bestaande aanbod kan worden uitgebreid met alle mogelijke innovatieve manieren van aanbesteden en aanbieden van IT-profielen. Via het NoITS-portaal moet een ‘community’ ontstaan die de aanbodzijde maar vooral de vraagzijde duidelijk in kaart brengt en waarbij ook het ‘delen van de vraag’ moet worden gefaciliteerd.

In dat opzicht willen we (bijkomend) nagaan of een systeem kan worden opgezet waarbij de gedeelde inzet van IT-profielen door overheden ook gedeeld kan worden betaald met virtuele middelen (cryptogeld).

Doelgroep

Onze leden uit de publieke sector

Meerwaarde

Expertise en competenties delen vanuit een collectieve opzet vormt de grootste meerwaarde binnen dit project.

 

Prijs

Momenteel is er voor dit project nog geen prijs bepaald.

Start!

Contacteer ons!

Contact

Mail naar info@v-ict-or.be