Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente Hamme - Marc Claus

10/01/2011

VICTORiaan in de kijker
Marc Claus  (2008)

 

Hamme is één van de 65 gemeenten van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Het ligt vrij centraal in Vlaanderen, zowat in het midden van de driehoek Gent – Antwerpen – Brussel en is via de weg gemakkelijk bereikbaar.

De gemeente heeft een oppervlakte van ruim 4000 hectare en telt op dit ogenblik meer dan 23.000 inwoners. In deze oase van water en groen tussen Schelde en Durme gaat heel wat aandacht naar het toerisme, het is een streek die heel wat dagjesmensen uit heel Vlaanderen weet te  bekoren. Maar Hamme heeft meer te bieden dan natuur. De gemeente bruist ook van culturele en sportieve bedrijvigheid.

Middenin dit alles vonden we Marc Claus, systeembeheerder binnen zijn gemeente. We stelden hem in een kort interview enkele doelgerichte vragen omtrent zijn functie.

 • Hoe kwam jij persoonlijk, als ambtenaar in de gemeente/stad terecht?

Op 1 december 1968 ben ik als jonge bediende bij het gemeentebestuur van Hamme begonnen. "Groen tot achter mijn oren", zoals men zegt.

Gezien het, in vergelijking met nu, kleine personeelsbestand, werd ik ingeschakeld om bij te springen op de toenmalige "rekendienst", personeelsdienst en secretariaat.

Uiteindelijke belandde ik begin 1973 in de "ontvangerij" waar ik het 16 jaar heb uitgehouden. Het is op deze dienst dat de eerste moderne automatisatie zijn intrede deed op vlak van de gemeenteboekhouding.

Komende uit een tijd waarin directeurs van de gemeentescholen, bureauchefs en schepencollege zich vergaapten aan een demonstratie van een elektrische rekenmachine, die op de koop toe ook nog kon vermenigvuldigen en delen, waar wij met een taxi naar Rank Xerox – Antwerpen werden gevoerd om voor het eerst een kopiemachine te zien werken die misschien de inktklodden zwierende, oorverdovende, Gestetner stencilmachines zou kunnen vervangen: het waren allemaal gebeurtenissen waar iedereen in het gemeentehuis – met ongeloof - de mond van vol had.

Stel u daar bovenop de consternatie voor als de eerste elektronische boekhoudmachine (1980), "quasi" automatisch, een standopgave begon uit te rollen! (interpreteer het woordje quasi wel met een ferme korrel zout)

Data druppelde op het kettingpapier vanuit floppy-disks zo groot als een pizzabord!

Zij, de anderen dus, waren een en al wantrouwen. 't Was alsof de machine gecontamineerd leek. Behalve voor mij: het printgeratel klonk als muziek in mijn oren, zoals een Harley-Davidson freak kikt op dat specifieke motorgebrul, zoals een F1-liefhebber op het scherpe Ferrari-gejank, zó assimileerde ik die ratelende elektronische boekhoudmachine!

Het besef dat deze machine nog maar het begin was van een nieuwe kantoorevolutie drong toen wel al door.

Vanaf 1980, en zonder onderbreking tot op de dag van vandaag, heeft het gemeentebestuur de NV Schaubroeck als IT-partner gekozen. Het begin van een langdurige samenwerking, gebaseerd op de grote IT-kennis van het softwarehuis en op wederzijds vertrouwen.

 • Wat was je opleiding?

Als 18-jarige had ik bij de Broederschool in Hamme de humaniora (economische) doorlopen en ben ik in dat zelfde jaar bij het gemeentebestuur van Hamme begonnen, zonder enige binaire kennis, het woord informatica bestond niet.

Gesitueerd in het hiervoor geschetste kader besefte ik de noodzaak aan bijscholing, voor zover die er al was. Mijn vroegste binaire leergang was de eerste reeks Teleac-computerlessen op de NOS-TV. Met veel zagen en argumenteren kon ik toen toch van thuis zo'n Teleac computer losweken. En dan maar experimenteren met basiscommando's om data op een bandje te krijgen om ze dan in fosforachtige flikkerende karakters op het scherm te kunnen tonen.Straf! Hocus pocus!

Op de vraag van mijn pa wat ge daar nu verder mee kon aanvangen, had ik geen antwoord. 't Ging hem toch om "de techniek", pa! "Input via toetsenbord naar bandje, output naar monitor!" Allez pa! Snapt ge 't niet? Neen dus. Om er wat meer over te weten te komen zat er niets anders op dan een cursus BASIC te volgen bij het Provinciaal Instituut Antwerpen – in het Bouwcentrum.

Wij schrijven 1983. De eerste IBM-PC deed zijn intrede. Het duurde tot 1985 (dus vrij snel) eer er 2 van dergelijke IBMmekes door het gemeentebestuur werden aangekocht. Dure spullen zeg! Vanaf toen heb ik mij via het gemeentebestuur permanent kunnen bijscholen in allerlei soorten computer (lees:informatica) onderricht, uitdeinend tot op de dag van vandaag, 23 jaar later.

 • Sluit je opleiding aan bij wat je nu doet?

In feite meer dan dat. Het ging niet enkel om opleidingen die onmiddellijk aansloten bij hetgeen wij dagelijks bezig zijn, zeg maar de bijscholingen rond het draaiende houden van hard- en software.

Neen, nu behelst de job van systeembeheerder nog meer dan vroeger ook bijscholing op het vlak van nog ongekende terreinen: mogelijke integratie van nieuwe producten (bvb. PDA's), nieuwe software (bvb Sharepoint), nieuwe hardware, (bvb. Blade-servers), nieuwe WI-FI verbindingen. Al was het maar om te kunnen beoordelen of bepaalde nieuwigheden al dan niet in het bestaande ICT-concept kunnen worden ingepast. Ook dat vergt bijscholing.

 • Heb je nood aan bijkomende opleidingen?

Constant, zie voorgaande.

 • Hoe is jouw functie/dienst ontstaan?

Het gemeentebestuur van Hamme was in 1985 reeds de trotse bezitter van een computersysteem met 1 "Philipsserverke en een 12-tal domme terminals", verbonden met de legendarische LWSI-bekabeling van Philips. Dit ging het summum inzake netwerktechnologie worden... let op: het begrip Windows bestond toen nog niet.

Tussen de eigen werkzaamheden door sprong ik links en rechts in om problemen te helpen oplossen, in samenwerking met Schaubroeck. Rond 1992 bleek dit onhoudbaar te zijn – het IT-park was ondertussen uitgebreid met enkele 386'ers en 486'ers. Gebruik makend van een dienstenwissel met interne verhuizing kon ik de hand leggen op een afzonderlijk IT-kantoortje waarin ook een patchkast, switchen en servers werden ondergebracht.

De functie van systeembeheerder werd opgenomen in het personeelskader. Benoemingen als systeembeheerder en diensthoofd-IT volgden elkaar op. Ondertussen is onze ICT-dienst uitgebreid met 2 medewerkers: Katrien Permentier (web en design) en Wouter Wieland (netwerkbeheer).

Onder leiding van de heer Frans Van Gaeveren, schepen ICT, heeft Hamme een volwaardig gemeentelijk ICT-centrum. Sinds begin 2008 beschikken wij bovendien over een gloednieuwe kantoorruimte, met annex een afzonderlijke en beveiligde serverroom.

De gemeentelijke informaticadienst staat, naast IT, ook in voor het beheer van alle gemeentelijke websites, telefooncentrales, telefonie, fotokopiemachines en de draadloze verbindingen met alle buitendiensten (project van 17 aan te sluiten buitendiensten).

 • Wat zal de komende jaren belangrijk zijn voor jouw bestuur?

De herwaardering van het centrum en daarmee gepaard gaand de verhoging van de communicatie tussen burger en gemeente.

 

Allerlei nieuwe communicatievormen kondigen zich aan en moeten geïmplementeerd worden: informatieschermen binnen de diensten, informatieschermen aan de 3 belangrijkste toegangswegen, een volwaardig interactief digitaal loket en een eigen intranet, digitalisering van het burgerlijke standarchief, om er maar enkele te noemen.

 • Welk ICT project binnen uw gemeente kan je terecht 'jouw project' met fierheid benoemen?

Onlangs (november 2007) werd het ganse IT-park vernieuwd, gaande van een 120-tal PC's met Windows Vista Business, Windows –en Linuxservers, huisvesting IT en herbekabeling van ¾ van het Hamse gemeentehuis met cat6 bekabeling. Het is de 3° vernieuwing die ik heb georganiseerd, het was wel de meest uitgebreide en meest complexe.

Het verbinden van alle gemeentelijke diensten met het gemeentehuis werd ontwikkeld met het oog op enerzijds de verbetering van de communicatie en anderzijds het behalen van een forse besparing op weerkerende kosten (per buitendienst). Aan de hand van een eigen haalbaarheidsstudie over het aanleggen en uitbaten van een glasvezelbekabeling en/of draadloze netwerkverbinding tussen alle gemeentelijke buitendiensten en het gemeentehuis verkoos het bestuur om te investeren in draadloze hogenelheidsverbindingen van het merk ALVARION, gespreid over een uitbating van 10 jaar.

Na het uitgeven van een zorgvuldig opgesteld lastenboek werd dit project uit de ingekomen prijsbiedingen gegund aan de NV Schaubroeck omdat zij prijs/kwaliteit/garanties het beste bod deden.

Hamme kon meteen gebruik maken van de nieuwste ALVARION wifi-technologie, zowel op gebied van veiligheid, snelheid, beheersbaarheid en upgrademogelijkheden als uiteraard op gebied van de interessante prijs. De gemeente Hamme is hierdoor in de mogelijkheid gesteld om op zeer korte termijn reeds 10 van de 17 buitendiensten met het gemeentelijk netwerk te verbinden en is zij voortrekker voor gemeentebesturen die ook deze weg willen inslaan.

Gemeentelijk draadloos netwerk verbindt volgende diensten:

Sporthal, Cultureel Centrum, Fuifzaal, Politie, OCMW Rusthuis, Sociaal huis en dienst welzijn, Administratie, BKO (buitenschoolse kinderopvang), Academie voor Muziek, Woord en Dans, Academie voor Beeldende Kunsten, Gemeentehuis, Bibliotheek, Kleuterschool, KMO-loket, Brandweer kazerne, Gemeentemagazijn, Lagere school deelgemeente Moerzeke (5,9 km vogelvlucht)

 • Is er voor de ICT'er een rol in het management/team?

Natuurlijk, ik heb daar ook tijdens het laatste V-ICT-OR congres voor gepleit. Het management wordt in al zijn aspecten geconfronteerd met ICT.

 • Wat doe jij om jouw politieke bestuur betrokken partij te maken? of hoe tracht jij voldoende middelen voor ICT te verkrijgen?

Regelmatig overleg met de eigen schepen van informatica vormt de basis tot het bekomen van een goed inzicht in het draaien van de dienst op zich, in het kennen van de noden en in het beheer van de middelen.

Het uitwerken van een ICT-meerjarenplanning is geen overbodige luxe, integendeel. Zover zijn we echter nog niet, maar het onderwerp is wel al ter sprake gekomen...

 • Is ICT voldoende geïntegreerd in de diensten?

Alle diensten zijn m.i. op gebied van ICT zeer goed uitgerust. In alle bescheidenheid meen ik te mogen stellen dat de omschakeling op maandag 19 november 2007naar een compleet vernieuwde IT met snelle en stabiele Gb-PC's, met overname van bestaande softwarepakketten geïntegreerd op het nieuwe OS (Vista Business bvb.), met een homogeen netwerk en met een nieuwe serverroom door alle diensten op enthousiasme en appreciatie werd onthaald.

En voor de zwartkijkers: ja hoor! Wij zijn op uiteraard op "kinderziektes" gestoten... wij, de systeembeheerders wel te verstaan – onze collega-gebruikers daarentegen hebben daar bitter weinig van gemerkt.  Goed hé!

 • Wat kan V-ICT-OR voor jou (je bestuur) betekenen?

V-ICT-OR betekent voor mij, Wouter en Katrien, al van in den beginne een baken, een bron van informatie, een belangrijk contactpunt met collega's en leveranciers.
Puike organisatie. Wij kijken uit naar het volgende evenement! Goed bezig!

 • Hoe staat je bestuur tov V-ICT-OR?

Het gemeentebestuur van Hamme heeft haar drie ICT-ers onmiddellijk als lid ingeschreven. Ook het schepencollege heeft van bij het begin de noodzaak van het bestaan van deze "beroepsvereniging" ingezien.