Oct 20
0   62

Informatie en technologie principes als onderdeel van het VlaVirGem model

Nieuws     Algemeen nieuws, ManageIT en VlaVirGem     Johan van der Waal

Informatie en Technologie zijn en blijven faciliterende onderdelen binnen onze lokale besturen. Maar inmiddels dragen Informatie en Technologie wel bij tot het verwezenlijken van de gekozen strategie van uw lokaal bestuur.
In de VlaVirGem aanpak zien we dat we onderscheid maken tussen beleidsprincipes, I&T principes en Ondersteunende principes. Deze I&T principes belichten we natuurlijk ook tijdens het ManageIT congres op 8 december.

Waar specifiek de aandacht voor zal zijn is het hergebruik van de bouwstenen van de Vlaamse Overheid.
In het bijzonder gebruikersbeheer, authenticatie,...

Deel deze post:


Oct 19
0   65

Manage IT: strategische beleidsprincipes uitgelicht

Nieuws     ManageIT     Jolien Dewaele

Lokale besturen en Vlaamse overheidsdiensten leggen bij het begin van de legislatuur hun visie en strategie vast. Die visie en strategie bestaat vaak uit een aantal keuzes die besturen bewust maken. Tijdens de eerste sessies in de namiddag gaan vier sprekers dieper in op mogelijke strategische beleidskeuzes die besturen kunnen maken.

Jolien Dewaele (V-ICT-OR) heeft het over de groep van strategische beleidsprincipes die gelinkt zijn aan generieke processen en procesoptimalisatie. Ze legt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden uit hoe de uitwerking van processen kunnen bijdragen aan...

Deel deze post:


Oct 18
0   185

Marc Vael moderator op de Cyber & Information Security Day!

Nieuws     Ongecategoriseerd     Valérie Hillewaere

Marc Vael heeft meer dan 23 jaar ervaring in het evalueren, ontwerpen, implementeren en bewaken van oplossingen over risico- en information security management, BCM / DRP, gegevensbescherming / privacy en IT Audit.
Hij is voorzitter van ISACA België, plaatsvervangend lid van de Vlaamse Privacycommissie, lid van het auditcomité bij HoGent, bestuurslid van SAI en lid van de Permanente Stakeholder Group van ENISA.

Op de Cyber & Information Security Day leidt Marc Vael het debat waarin openlijk gepraat zal worden over de uitdagingen rond cybersecurity in...

Deel deze post:


Oct 18
0   98

Lokale besturen aan het woord – uitdagingen en ambities tegen 2020

Nieuws     Algemeen nieuws en ManageIT     Valérie Hillewaere

Op Manage IT laten we drie vertegenwoordigers van lokale besturen aan het woord die elk hun verhaal vertellen over de link tussen beleidskeuzes en technologische voorzieningen in hun bestuur. 

Onder andere Dhr. Wouter Accou (gemeentesecretaris Alveringem), en dhr. Steven Verbeke (stadssecretaris Lokeren) geven tijdens dit tafelgesprek elk vanuit hun eigen bestuur hun visie op klantvriendelijke dienstverlening.
Ze vertellen hoe zij hun visie koppelen aan de ambities die de centrale overheden vooropstellen in 2020, over de voor hen belangrijkste strategische beleidsprincipes, hoe zij...

Deel deze post:


Oct 17
0   144

VlaVirGem, uw referentiegemeente!

Nieuws     Algemeen nieuws, ManageIT en VlaVirGem     Johan van der Waal

De vertaalslag tussen het beleid van uw gemeente en de informatievoorziening en nog verder de technische voorzieningen is voor vele besturen een erg moeilijke oefening.
Vanuit V-ICT-OR ondersteunen wij de lokale besturen met de 309e gemeente als referentiegmeente, VlaVirGem. De Vlaamse Virtuele Gemeente een gemeente, als blauwdruk, waarin alle aspecten die u in uw dagdagelijkse werking ook tegenkomt. een gemeente waarin de tijd is genomen om een ideaal model neer te zetten en alle vraagstukken zo inzichtelijk mogelijk te maken. Bekijk hier de film van VlaVirGem. VlaVirGem beschikt...

Deel deze post:

Meer nieuws lezen