Jul 29
0   21

Antwerpen stelt gebouwen ter beschikking om “digitale proeftuin” te worden

Nieuws     Algemeen nieuws     Jolien Dewaele

De stad Antwerpen gaat een deel van haar patrimonium ter beschikking stellen voor netwerkantennes om van de Scheldestad een proeftuin te kunnen maken voor allerhande digitale toepassingen die de leefbaarheid in de stad verbeteren en die kaderen in “The Internet of Things” (IoT).

Dat concept gaat ervan uit dat de komende jaren het aantal alledaagse voorwerpen en toestellen dat met een netwerk verbonden is, zal vermenigvuldigen. Voorbeelden van al bestaande toepassingen zijn onder meer ANPR-camera’s, passantentelling op basis van opgevangen gsm-signalen en...

Deel deze post:


Jul 27
0   33

De Croo effent pad voor 'eID op smartphone'

Nieuws     Algemeen nieuws     Jolien Dewaele

De minister voor Digitale Agenda reageert enthousiast op het initiatief van banken en telecomoperatoren om een mobiele identificatie-app te bouwen. Als het aan hem ligt dan kan die ook werken met overheidstoepassingen.

Het gaat om een wetgevend initiatief waarbij een mobiele app, zoals de Belgian Mobile ID die eerder werd aangekondigd, ook toegang geeft tot overheidsdiensten zoals Tax-on-web of MyPension. "Dit komt neer op het virtueel inbouwen van de identiteitskaart in je smartphone.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om het vervangen van je fysieke eID. Maar wel om toegang tot...

Deel deze post:


Jul 26
0   41

Gezamenlijke bijeenkomst regionale kenniskringen Oost-Vlaanderen

Nieuws     Kenniskringen, Security en VlaVirGem     Jolien Dewaele

Piva eGov organiseert in samenwerking met V-ICT-OR vzw op 27 september 2016 een provinciaal overleg e-government.

De regionale kenniskringen BOM, REVA, Scheldeland en Waasland komen samen op dit provinciaal overleg e-government! De namiddag is ingedeeld in 4 trajecten: GIS, innovatie, informatieveiligheid en ICT. Daarnaast kan je ook een demo bijwonen van het mobiel GIS-toestel dat ter beschikking wordt gesteld door de provincie.

U kan het programma hier raadplegen. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht via het inschrijvingsformulier.

Deel deze post:


Jul 25
0   47

Het gemeentebestuur van Koksijde werft aan

Nieuws     Vacature     Valérie Hillewaere

Vacature informatieveiligheidsconsulent

voltijds / contractueel / niveau A1a-A2a / onbepaalde duur / gedeeltelijke terbeschikkingstelling aan OCMW Koksijde en de besturen Nieuwpoort en De Panne (gemeente en OCMW)

Profiel

De informatieveiligheidsconsulent adviseert de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de gemeente en OCMW Koksijde, gemeente en OCMW De Panne en stad en OCMW Nieuwpoort, op verzoek of op eigen initiatief over alle aspecten van de informatieveiligheid o.a. inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zowel de burger als medewerker....

Deel deze post:


Jul 18
0   145

Eerste analyse security audits 2016

Nieuws     Informatieveiligheid en VlaVirGem     Jolien Dewaele

In de eerste helft van 2016 voerde V-ICT-OR 41 security audits uit. In 30 besturen ging het om een audit van een gemeentebestuur, in 4 besturen een OCMW-audit, in 6 gevallen is er al samenwerking tussen gemeente en OCMW en ten slotte werd er 1 audit uitgevoerd op provinciaal niveau. De geografische spreiding van de audits werd gegarandeerd, in elke provincie namen minstens 6 besturen deel.

Voor de audit hanteerden we een gefaseerde aanpak, waarbij de richtsnoeren (versie 3) als kapstok dienden. In eerste instantie vulden de besturen een online vragenlijst in, daarna volgde een analyse...

Deel deze post:

Meer nieuws lezen