Sep 21
0   73

Word Gecertificeerde Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO

Nieuws     Opleidingen     Valérie Hillewaere

In mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of ook misschien nog beter gekend als GDPR (General Data Protection Regulation) juridisch van kracht. Deze AVG (of GDPR) heeft tot doel natuurlijke personen de controle over hun persoonsgegevens terug te geven door bedrijven nieuwe geactualiseerde 'spelregels' op te leggen betreffende het verzamelen en beheren van deze persoonsgegevens. Voor bedrijven die zich - na mei 2018 - niet houden aan deze nieuw regelgeving kan de lokale privacy commissie van elke lidstaat boetes tot 20 miljoen euro of tot 4% van de wereldwijde...

Deel deze post:


Sep 20
0   233

Alle Vlaamse besturen kunnen aan de slag met de "digitale aangifte overlijden"

Nieuws     Algemeen nieuws en Project Osiris     Valérie Hillewaere

Vanaf 1 oktober kunnen alle Vlaamse lokale besturen aan de slag met het webplatform Osiris voor de digitale aangifte overlijden. Dit platform stelt gemeenten, uitvaartondernemers en crematoria in staat om gegevens en documenten elektronisch met elkaar uit te wisselen.

In de eerste fase kan men vanuit de besturen de aanvragen van de uitvaartondernemers op een heel eenvoudige manier verwerken. Bovendien kan men de vereiste documenten opladen. Het model IIIc wordt in deze fase nog digitaal opgeladen

In fase 2 zal het mogelijk zijn om een koppeling te maken met de bestaande software voor...

Deel deze post:


Sep 19
0   229

Het belang van goed beheer "Innames Openbaar Domein"

Nieuws     Algemeen nieuws en Goede Praktijk     Eddy Van der Stock

Het beheer van parkeerverboden of innames openbaar domein ligt in vele gemeenten bij de dienst mobiliteit. Bij anderen ligt de administratie grotendeels bij politiemedewerkers. Op welke manier het ook geregeld is, het vergt een grote inspanning van medewerkers én bewoners om een inname vergund te krijgen. Resultaat: 60% onvergunde innames: borden die lukraak op de openbare weg geplaatst worden.

Lokale besturen krijgen dagelijks tal van aanvragen te verwerken: voor puincontainers, werven, infrastructuurwerken, horecaterrassen en manifestaties. Een gemeente van 20.000 inwoners krijgt...

Deel deze post:


Sep 18
0   185

Het digitaliseringstraject kritisch bekeken

Nieuws     ManageIT     Valérie Hillewaere

Op Manage IT organiseert de Vlaamse Organisatie een panelgesprek met vertegenwoordigers van de overheid en KMO’s. Dhr. Bruno Segers, Frank Geets, Hans Maertens, Jan De Schepper en Eddy van der Stock zijn de gastsprekers van dienst. Er worden hen een aantal kritische vragen voorgelegd rond het thema "Samen lossen we het op".

H2020, Digital Agenda Europe, digital transformation program, Digital Belgium, Vlaanderen Radicaal Digitaal, Smart Flanders, … stuk voor stuk lopende en ambitieuze projecten om tot een digitalisering van onze overheden te komen. Het lijkt wel alsof...

Deel deze post:


Sep 15
0   77

Kennisdag horecavergunningen wordt uitgesteld

Nieuws     Kennisdagen     Valérie Hillewaere

Door het samenvallen van een aantal andere lopende projecten werd beslist om de kennisdag rond horecavergunningen te verplaatsen naar een latere datum. Deze zal eerstdaags worden gecommuniceerd. Houd ook de kalender in de gaten!

Deel deze post:

Meer nieuws lezen