Dec 01
0   57

Uw gemeente op weg naar 2020

Nieuws     ManageIT     Jolien Dewaele

Manage IT staat dit jaar in het teken van klantvriendelijke dienstverlening op basis van een masterplan informatievoorzieningen. We bieden dit masterplan samen met een bouwdoos aan elke bezoeker van Manage IT gratis aan.

We starten op donderdag 8 december met een plenair deel waarin Eddy Van der Stock vertrekt vanuit de uitdagingen die op lokale besturen afkomen tegen 2020. Aan de hand van enkele getuigenissen van secretarissen brengen we in beeld waar secretarissen op inzetten met het oog op een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening in 2020.

In de voormiddag zetten we de...

Deel deze post:


Nov 30
0   201

Kamperen aan scholen: V-ICT-OR gaat mee de strijd aan

Nieuws     Algemeen nieuws     Kevin De Backer

Ouders die hun kind absoluut willen inschrijven in een bepaalde school en daarvoor zelfs voor de deur blijven kamperen? Het is jammer genoeg een jaarlijks weerkerend tafereel.

V-ICT-OR werkt al geruime tijd aan oplossingen om deze problematiek aan te pakken.

Er werd een webapplicatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om leerlingen voor de inschrijvingen te laten aanmelden. 

In de webapplicatie wordt onder meer informatie over de voorkeuren van scholen verzameld en wordt deze informatie automatisch verwerkt, zodat voor elk kind de ideale plaats kan voorzien worden. 
 

Zo zijn...

Deel deze post:


Nov 29
0   235

Bouwdoos masterplan slimme gemeenten: van politieke visie tot implementatie

Nieuws     ManageIT     Jolien Dewaele

"Uw gemeente op weg naar 2020" luidt het centrale thema op Manage IT op donderdag 8 december 2016. We focussen de hele dag op de wisselwerking tussen strategische beleidsprincipes, informatie en technologie principes en ondersteunende principes. We bieden de 'bouwdoos voor slimme gemeenten' gratis aan elke bezoeker van Manage IT aan. Met deze bouwdoos kunt u in uw lokaal bestuur aan de slag om tegemoet te komen aan de uitdagingen die tegen 2020 op u afkomen.

De bouwdoos voor slimme gemeenten is een dynamisch instrument. Als beleidsmaker krijgt u 18 gele kaarten ter beschikking met diverse...

Deel deze post:


Nov 28
0   126

Ondersteunende principes om uw referentiearchitectuur op te zetten

Nieuws     ManageIT     Jolien Dewaele

In het masterplan informatievoorzieningen is er ter aanvulling bij de strategische beleidsprincipes en informatie en technologie principes een categorie ondersteunende principes toegevoegd. Deze principes werken ter ondersteuning van deze 2 voorgaande categorieën van de referentiearchitectuur en stellen tools, werkwijzen en instrumenten ter beschikking om de referentiearchitectuur stapsgewijs op te zetten. Deze principes zijn vooral bedoeld om de organisatie beter te begeleiden in het bereiken van vertaalslag tussen strategisch beleid en informatie & technologie.

Ter illustratie:...

Deel deze post:


Nov 25
0   119

Aan de slag met informatie en technologie principes!

Nieuws     ManageIT     Jolien Dewaele

De informatie en technologie principes bestaan uit 12 technische principes met linken naar bestaande bouwstenen, ontwikkelingen en referentiecomponenten uit de softwarecatalogus. Deze 12 principes kunnen voor ICT'ers een basis vormen om tegemoet te komen aan de strategische keuzes die besturen voorop hebben gesteld. Vanuit beleidsmatig perspectief geven deze principes een inzicht aan de beleidsmakers over de technologische ingrepen die nodig zijn om hun beleid, visie en strategie vorm te geven.

We illustreren dit met een concreet voorbeeld. We vertrekken vanuit het strategisch...

Deel deze post:

Meer nieuws lezen