Jan 18
0   41

Interleuven werft aan: informatieveiligheidsconsulent

Nieuws     Vacature     Valérie Hillewaere

Interleuven is actief op het vlak van projectontwikkeling, adviesverlening en begeleiding, ontwerp en realisatie. Gefocust op de behoeften van gemeenten, OCMW’s, politiezones, … werken we aan eigentijdse projecten, van wonen en milieu tot openbare gebouwen en bedrijven.

Interleuven is momenteel op zoek naar een INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT.

Uw functie

Als informatieveiligheidsconsulent binnen Interleuven en in een aantal lokale besturen staat u in voor het uitwerken, op de sporen zetten en opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid. U adviseert de verantwoordelijke van...

Deel deze post:


Jan 17
0   104

Lokale Besluiten als geLinkte Open Data weer een stap verder

Nieuws     Algemeen nieuws en Open Data     Johan van der Waal

In 2017 is het project LBLOD van het ABB van de Vlaamse Overheid weer voortvarend van start gegaan. In een workshop werd samen met lokale besturen en andere stakeholders de semantiek besproken rondom mandaten. en werd het gehel proces van benoeming/aanstelling van raadsleden en schepenen uitgewerkt. Dit alles moet leiden tot uiteindelijk een databank met alle lokale besluiten die beschikbaar worden als Open data.
Voor meer informatie zie bijgaande link.

 

 

Deel deze post:


Jan 16
0   170

Archiveren: nieuwe richtlijnen voor steden en gemeenten

Nieuws     Algemeen nieuws en Documentmanagement     Eddy Van der Stock

‘Hoe lang moeten we deze documenten bewaren?’ is de meest gestelde vraag aan de (lokale) archivaris of informatiebeheerder. Om dat te bepalen hanteren zij een selectielijst die rekening houdt met administratieve, juridische en historisch-wetenschappelijke criteria. De lijst bevat richtlijnen over het bewaren of het vernietigen van documenten bij een lokaal bestuur. Informatie Vlaanderen en de beroepsvereniging VVBAD publiceren deze maand een nieuwe versie van die selectielijst.

Deel deze post:


Jan 13
0   167

Efficiënt beveiligen van informatiebronnen volgens oa de privacy wetgeving

Nieuws     Opleidingen     Valérie Hillewaere

Dat de informatieveiligheidsnormen nog steeds weinig gekend zijn is al langer een zorg van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).
Op vrijdag 27 januari start een nieuwe lessenreeks "Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren. Voorzitter Willem Debeuckelaere verwelkomt dit opleidingsinitiatief van de Vlaamse ICT Organisatie in samenwerking met ESCALA - Syntra West. Hierdoor zullen de wettelijke verplichtingen en plichten ook beter begrepen worden door de lokale mandatarissen.

Deze 5-daagse opleiding heeft als doel om op een praktijkgerichte wijze...

Deel deze post:


Jan 13
0   97

Digitale aangifte overlijden operationeel in voorjaar 2017

Nieuws     Algemeen nieuws     Johan van der Waal

Het project Digitale aangifte overlijden dat er voor zorgt dat gemeenten, uitvaartondernemers en crematoria volledig electronisch de gegevens en documenten met elkaar kunnen uitwisselen zal in het voorjaar van 2017 de eerste pilot kennen.

Het traject is in fases opgebouwd, waarbij ook rekenig wordt gehouden met de volleidge modernisering van het RijksRegister. Dit laatste zorgt er straks, samen met e-health, voor dat de arts digitaal een overlijden zal melden in het RR.

In het voorjaar wordt gestart met de digitale afhandeling van de huidige formulieren tussen uitvaartondernemers en...

Deel deze post:

Meer nieuws lezen