Sep 30
0   67

Audit Vlaanderen stelt goede praktijken ter beschikking!

Nieuws     Algemeen nieuws en Goede Praktijk     Jolien Dewaele

Tijdens een audit stellen auditoren regelmatig werkmethoden vast die inspiratie kunnen bieden voor andere organisaties. Nadat deze werkmethoden een interne goedkeuringsprocedure bij Audit Vlaanderen hebben doorlopen, worden ze goede praktijken genoemd. Mits de leidinggevende van de organisatie, waaruit de goede praktijk komt, de toestemming geeft, stelt Audit Vlaanderen deze ter beschikking op hun website.

Ondertussen zijn er in totaal 31 goede praktijken gepubliceerd. Wie specifiek op zoek is naar een goede praktijk, kan een selectie doen op thema, op trefwoord of op soort audit.

(Bron: ...

Deel deze post:


Sep 28
0   95

Terugblik gezamenlijke bijeenkomst regionale kenniskringen

Nieuws     VlaVirGem     Jolien Dewaele

Op dinsdag 27 september ontvingen we de verschillende vertegenwoordigers van de regionale kenniskringen van de provincie Oost-Vlaanderen. Meer dan 130 lokale en provinciale ambtenaren, informatieveiligheidsconsulenten en vertegenwoordigers van softwareleveranciers waren aanwezig.

We blikken hieronder kort terug op deze bijeenkomst met aandacht voor de sessies op vlak van innovatie door V-ICT-OR georganiseerd. In de eerste sessie lag de focus op digitalisering aangifte overlijden. Er was onder meer aandacht voor de problematiek van de digitale handtekening en het belang van (verrijkte)...

Deel deze post:


Sep 27
0   160

Nieuwe reeks opleidingen gepland!

Nieuws     Algemeen nieuws en Opleidingen     Valérie Hillewaere

In samenwerking met IT1 heeft V-ICT-OR een aantal nieuwe opleidingsdata voor het najaar ingepland, specifiek gericht aan medewerkers van openbare besturen. We besteden aandacht aan cybercriminaliteit, time management, en het efficënt werken met tablet en smartphone!

Hoe veilig omgaan met internet / e-mail & cybercriminaliteit

Doelstelling
Deze opleiding behandelt de evolutie van het internet en de middelen evenals de verschillende vormen van cybercrime. Na deze opleiding weet u hoe u deze kan herkennen, en krijgt u tips & tricks aangereikt om uzelf te beveiligen en cybercrime...

Deel deze post:


Sep 26
0   164

Overheidsopdrachten: hoe kunnen we beter samenwerken?

Nieuws     Algemeen nieuws en Kennisdagen     Valérie Hillewaere

V-ICT-OR  voorziet op de kennisdag "Goed opdrachtgeverschap" een kort debat over hoe we beter kunnen samenwerken om succesvol en efficiënt te kunnen aanbesteden. Er is immers steeds meer vraag naar collectief opdrachtgeverschap. Gezien veel besturen werken vanuit bijna dezelfde referentiearchitectuur, en dezelfde dienstverleningsprincipes, komen we ook tot gelijkaardige bestekken. 
Maar hoe kunnen we dit nu concreet realiseren? Wat zijn de pitfalls, waarop moeten we ons baseren, en wat met de ruimte die de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn ons biedt waar dialoog...

Deel deze post:


Sep 23
0   61

Stad Poperinge werft aan: Deskundige ICT (B1-B3)

Nieuws     Vacature     Valérie Hillewaere


Poperinge biedt ruimte aan zo’n 20.000 inwoners en wil een uitnodigende en uitdagende stad zijn met ambitie. Samen met haar diensten, andere overheden en partners wil het stadsbestuur werk maken van een eigentijdse lokale overheid, met moderne en adequate dienstverlening, een aangename en verzorgde werk- en leefomgeving. Kortom, een Kei van een stad voor al haar inwoners en bezoekers.
Het stadsbestuur heeft een pak ambitieuze doelstellingen op vlak van digitalisering, eGovernment en het organisatiebreed verder implementeren van geo-informatie. De voorziene inkanteling van de...

Deel deze post:

Meer nieuws lezen
Leeg

Komende Evenementen

I&E Nieuwsbrieven

Schrijf in op onze nieuwsbrief