Sep 26
0   100

Overheidsopdrachten: hoe kunnen we beter samenwerken?

Nieuws     Algemeen nieuws en Kennisdagen     Valérie Hillewaere

V-ICT-OR  voorziet op de kennisdag "Goed opdrachtgeverschap" een kort debat over hoe we beter kunnen samenwerken om succesvol en efficiënt te kunnen aanbesteden. Er is immers steeds meer vraag naar collectief opdrachtgeverschap. Gezien veel besturen werken vanuit bijna dezelfde referentiearchitectuur, en dezelfde dienstverleningsprincipes, komen we ook tot gelijkaardige bestekken. 
Maar hoe kunnen we dit nu concreet realiseren? Wat zijn de pitfalls, waarop moeten we ons baseren, en wat met de ruimte die de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn ons biedt waar dialoog...

Deel deze post:


Sep 23
0   40

Stad Poperinge werft aan: Deskundige ICT (B1-B3)

Nieuws     Vacature     Valérie Hillewaere


Poperinge biedt ruimte aan zo’n 20.000 inwoners en wil een uitnodigende en uitdagende stad zijn met ambitie. Samen met haar diensten, andere overheden en partners wil het stadsbestuur werk maken van een eigentijdse lokale overheid, met moderne en adequate dienstverlening, een aangename en verzorgde werk- en leefomgeving. Kortom, een Kei van een stad voor al haar inwoners en bezoekers.
Het stadsbestuur heeft een pak ambitieuze doelstellingen op vlak van digitalisering, eGovernment en het organisatiebreed verder implementeren van geo-informatie. De voorziene inkanteling van de...

Deel deze post:


Sep 23
0   371

Keynote sprekers op Manage IT

Nieuws     Algemeen nieuws en ManageIT     Valérie Hillewaere

Manage IT focust dit jaar op de fundamenten die nodig zijn om een stevig raamwerk op te bouwen om als modern lokaal bestuur naar 2020 te stappen. De centrale vraag is hoe besturen beleidskeuzes implementeren binnen hun organisatie en wat de impact daarvan is op niveau van informatie- en technologie principes.

Uit de academische wereld verwelkomen we Hans Mulder als keynote spreker. Dhr. Mulder is managing director van Venture Informatisering Adviesgroep N.V. (VIAgroep), professor aan de Universiteit van Antwerpen (UA), Antwerp Management School (AMS) en de Nederlandse Politieacademie....

Deel deze post:


Sep 22
0   216

Waarschuwing! Lokale besturen worden aangevallen door Phishing en/of Scammails

Nieuws     Ongecategoriseerd     Eddy Van der Stock

Opnieuw kregen we de melding van een doelgerichte manier van phishing - om financiële transacties te verrichten - tussen vertrouwde personen binnen een bestuur. De mail is gericht naar de financiële beheerders van een lokaal bestuur en lijkt te komen van de burgemeester of van de secretaris.

De boodschap zag er deze keer als volgt uit:

Hallo Guy,

hoe gaat het?

Ik moet zo snel mogelijk een internationale bankoverschrijving doen om een factuur te betalen. Kunt u dat voor mij doen? EUR 35,420.00

Laat het mij alstublieft weten dan kan ik u onmiddellijk de gegevens sturen.

Met...

Deel deze post:


Sep 22
0   321

Smart Cities in de praktijk, first things first: connectiviteit

Nieuws     BLOG     Eddy Van der Stock

Er is behoefte is aan een “overheidsnetwerk” waarover gegevens en oplossingen met elkaar gedeeld kunnen worden, dit is alvast een discussie die we willen overslaan. Zo, dit is er alvast uit en we noemen het een GCloud. De jarenlange denkoefeningen ten spijt hebben we op vandaag nog geen enkele oefening die zo ver durft te gaan om zowel de federale, de gewestelijke als de regionale en lokale instanties met elkaar te verbinden op een veilige en performance manier. Voor het best bekabelde land met talrijke breedbandoplossingen kan dit tellen. Terwijl men in Zweden - als een van de...

Deel deze post:

Meer nieuws lezen