Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente Kruibeke - Pierre De Rijck

10/01/2011

VICTORiaan in de kijker
Pierre De Rijck (2007)

 

Bazel dat ligt vast in Zwitserland zullen velen denken. Bazel is echter ook een lieflijk dorpje in het Land Van Waas (Oost-Vlaanderen). Samen met Rupelmonde en Kruibeke gaan ze sedert '77 door het leven als de fusiegemeente Kruibeke. De gemeente telt nu ongeveer 15.214 inwoners (toestand 1.1.2006), de informaticus van dienst is Pierre De Rijck.

  • Pierre, hoe komt iemand als jij terecht in zo een idyllische gemeente?

Ik ben oorspronkelijk afkomstig van Rupelmonde, heb daar tot mijn 26 jaar gewoond, maar wegens omstandigheden zoals huwelijk, fusie in 1977, woon ik nu in Kruibeke, de hoofdgemeente van de fusie Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

  • Wat was je opleiding?

Ik heb eigenlijk een wetenschappelijke opleiding gehad. In 1968 toen ik dienst nam bij het toenmalig gemeentebestuur van Rupelmonde, ben ik (toen nog verplicht) de 3 jaarlijkse opleiding in Bestuurswetenschappen gaan volgen. Nadien uit interesse en bij de opkomst van de computer, heb ik tal van informatica opleidingen gevolgd, die varieerden van technische naar programmatorische opleidingen zoals DOS en DBASE.

Bij mijn indiensttreding in 1968 was er hoegenaamd nog geen sprake van informatica in de openbare besturen. Die is pas begonnen in 1972 bij de oprichting van het Rijksregister. Rupelmonde was dan ook één van de eerste gemeenten die zich engageerde om met de codering van de bevolkingsgegevens te starten. Bijgevolg heb ik ook alle stadia meegemaakt van de informatisering in de openbare sector, van de telex naar de HYprint (een snellere uitgave van de telex), het gebruik van de terminals verbonden met een Minicomputer (zeg maar eerste server), alle pc-modellen (286-386-486....) om dan uiteindelijk terecht te komen in een volledig netwerkgebeuren.

  • Sluit die aan bij wat je nu doet?

Volledig.

  • Heb je nood aan bijkomende opleidingen?

Aangezien ik zelf technisch nogal veeleisend ben, neem ik ook alle gelegenheden te baat om mijn zelfkennis te optimaliseren. Dit gebeurt o.a. door het bijwonen van opleidingen, seminaries en veel zelfstudie.

  • Hoe staat je bestuur t.o.v. V-ICT-OR?

Heel positief.

  • Waar ben je voor het ogenblik vooral mee bezig?

Ik heb een meervoudige functieomschrijving.

1/ Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan het systeembeheer en het optimaliseren van het netwerk. Om dit te realiseren beschik ik momenteel over een quasie volledig vernieuwd server- en computerpark met de nodige tools om dit efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren, zoals o.a. Topdesk, dat wordt gebruikt voor de volledige inventarisatie en het organiseren van de helpdesk.

Op hardware vlak zijn daarvan voorbeelden o.a. :
een eigen firewall (AXS guard) met tevens alle functionaliteiten van een web en mailserver, antivirus en antispam, system-logging, DMZ enz.
een backup en restore systeem (Belgacom) met remote opslag op het Netcenter.

2/ In 2000 werd gestart met het opzetten van een gemeentelijke website. De 3e versie is nu sedert 1 juni online. De creatie van deze nieuwe site en grondige actualisering van de inhoud heeft, in samenwerking van een grafisch bureau, ongeveer 6 maand geduurd en ik denk wel dat het resultaat mag gezien worden. De updating van de site vraagt natuurlijk ook geregeld tijd. Maar ik beschouw dit als een creatieve bezigheid, die af en toe zorgt voor wat afwisseling.

3/ Sinds de introductie van de electronische verkiezingen, ben ik ook telkens gemeentelijk coördinator en verantwoordelijk voor de technische organisatie.

  • Hoe is jouw functie/dienst ontstaan?

Die is gegroeid met de jaren. Ik ben ongeveer 30 jaar verantwoordelijk geweest voor de bevolkingsdienst en daarbij deels ook voor de informatica, maar als gevolg van de evolutie in de ICT, de complexiteit van het netwerk en het aantal configuraties (werkstations) waren deze functies noodzakelijk aan splitsing toe en is ICT in ons bestuur sedert een 6-tal jaar een fulltime job.

  • Wat zal de komende jaren belangrijk zijn voor je bestuur?

Ik hoop de resterende jaren van mijn loopbaan te mogen doorgaan op het ingeslagen pad, waarbij ik van mijn bestuur altijd de middelen ter beschikking kreeg om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

  • Is voor de ICT-er een rol in het managementteam?

Wegens de beperkte grootte van het bestuur kan men in dit geval moeilijk spreken van een rol in het managementteam. Alles wat informatica aangaat wordt na studie door mij bekeken, gunstig of ongunstig geadviseerd en aan het bestuur voorgelegd en ook zo uitgevoerd.

  • Wat doe jij om de politiek meer betrokken te maken? Of hoe tracht jij voldoende middelen voor ICT te verkrijgen?

Dit antwoord kan je deels afleiden uit de vorige vraagstelling. Mijn visie op dit vlak is: om een netwerk optimaal te laten functioneren en te kunnen beheren, moeten alle componenten die daarvan deel uitmaken uiteraard over voldoende technische capaciteit en performantie beschikken, maar de beheerder moet in deze ook de tools ter beschikking hebben om dit alles in goede banen te leiden. Daarbij is de veiligheid van het netwerk primordiaal gezien de aard van de informatie die in een openbaar bestuur electronisch circuleert.

Het bestuur dient zijn verantwoordelijkheid hierin op te nemen en de nodige budgetten daarvoor vrij te maken, zoniet dreigt men verzeild te geraken in een situatie van een verouderd en niet gestandaardiseerd netwerk, waar de beheerder enkel "brandjes moet blussen" en werkt met potlood en papier.