Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

WG Referentiearchitectuur

Terugblik

Tot voor kort was het zo dat organisaties in de publieke sector wel een idee hadden welke tools ze voor bepaalde beleidsaspecten inzetten, maar dat er geen structureel overzicht hiervan bestond. Met de referentiearchitectuur van V-ICT-OR komt daar nu verandering in.

Concept

V-ICT-OR heeft in zijn VlaVirGem-concept het idee van een generieke referentiearchitectuur meegenomen, een ideaalbeeld van de werking van een lokaal bestuur. Deze plaat brengt de noden in kaart van een lokaal bestuur, zowel intern (bv. HR-systeem) als naar de burger toe (bv. gemeentelijke website). Door de rechtstreekse link met de oplossingencatalogus kunnen lokale besturen hun gebruikte oplossingen op de referentiearchitectuur zien verschijnen. Elke referentiecomponent in de architectuur kan gelinkt worden aan of meerdere oplossingen bevatten.

De werkgroep referentiearchitectuur buigt zich over deze plaat en zorgt voor verdere ontwikkelingen van de functionaliteiten.

Doelgroep

Alle lokale entiteiten kunnen deelnemen aan de werkgroep referentiearchitectuur.

Meerwaarde

De werkgroep heeft intussen al heel wat vernieuwingen uitgewerkt. Hier alvast een selectie:

  • Mogelijkheid om per oplossing aan te duiden voor welke dienst deze wordt ingezet
  • Mogelijkheid referentiecomponenten uit de schakelen als deze niet van toepassing zijn voor uw lokaal bestuur (bv. omdat u bewust niet wilt inzetten hierop)
  • Mogelijkheid van quick search: vanaf de plaat snel op zoek naar een oplossing voor een referentiecomponent als deze ontbreekt
  • Mogelijkheid om in de referentiearchitectuur de gebruikte oplossingen te filteren op dienst (bv. Burgerzaken)
  • Mogelijkheid om naast generieke namen voor verschillende domeinen (= diensten) ook eigen namen aan te geven
  • Mogelijkheid om per oplossing aan te geven in welke hoedanigheid de dienst ermee omgaat: hoofdgebruiker, subgebruiker, afnemer. Een hoofdgebruiker of core user is een dienst die de toepassing beheert. Een subgebruiker is een dienst die actief gebruikmaakt van de toepassing (lees: lees- en schrijfrechten heeft) maar die zelf de toepassing niet beheert. Een afnemer is iemand die de tool kan gebruiken om data te lezen, maar zelf geen wijzigingen kan doen.

De werkgroep is ervan overtuigd dat de huidige functionaliteiten nog beter kunnen en dat de referentiearchitectuur een nog sterkere tool kan worden voor lokale besturen.

Prijs

Deelname aan de werkgroep is gratis.

Start!

Om met de werkgroep van start te gaan neemt u contact op met Andreas: andreas@v-ict-or.be
Hij stuurt de uitnodigingen voor de werkgroep uit, met de nodige agendapunten.

Contact

Neem contact op met Andreas: andreas@v-ict-or.be

We kunnen alle hulp gebruiken en kijken alvast uit naar uw input!