Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale kenniskringen

Korte geschiedenis

De regionale kenniskringen zijn geen nieuw gegeven. In 2010 startten diverse regionale ICT-kenniskringen op in het kader van het Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO). Het initiële doel was om de kennisdeling tussen IT’ers in lokale besturen te stimuleren en zo de werking van lokale diensten te verbeteren en een nog kwalitatievere dienstverlening voor de burger te verzekeren. Deze doelstelling blijft V-ICT-OR uiteraard nastreven.

Al snel werd echter duidelijk dat de IT’er anno 2016 niet alleen over voldoende technische kennis moet beschikken, maar ook een strategisch denker moet zijn binnen een groter geheel van lokale besturen die streven naar een klantvriendelijke dienstverlening. We beperken de regionale kenniskringen daarom niet tot zuivere IT-vraagstukken. In de regionale kenniskringen is er ruimte om vanuit individuele ervaringen (of u nu IT’er of GIS-medewerker bent of niet) actief mee te denken over hoe lokale besturen gemeenschappelijke uitdagingen zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken. Voorbeelden van zulke vraagstukken zijn: het aanbieden van publieke wifi, het uitdenken van een informatiearchitectuur…

Wat is het?

De regionale kenniskringen zijn bijeenkomsten van lokale besturen (steden, gemeenten en OCMW’s) waar de deelnemers prangende vragen vanuit hun bestuur kunnen aanbrengen en bespreken. De besturen kunnen een beroep doen op externe sprekers om informatie in te winnen over mogelijke oplossingen. Ook V-ICT-OR kan opgeroepen worden als spreker, bijvoorbeeld inzake informatieveiligheid of het digitale horecaloket.

Voor wie?

Iedereen die binnen een van de deelnemende lokale besturen werkt. Hoe meer deelnemers en hoe diverser de profielen, des te interessanter de kruisbestuiving tussen lokale besturen.

Hoe kunnen de regionale kenniskringen mij helpen?

De kenniskringen vormen een handig hulpmiddel voor een lokaal bestuur om met andere steden, gemeenten en OCMW’s kennis uit te wisselen. Zo kunt u luisteren welke software andere lokale besturen aanwenden om problemen aan te kaarten waar u mee worstelt. Via de kenniskringen blijft u ook op de hoogte van innovaties op vlak van IT.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke kenniskring heeft in principe een interne ‘trekker’ heeft die bijeenkomsten organiseert en sprekers inplant. De trekker gaat op eigen initiatief op zoek naar mogelijke gespreksonderwerpen en deelt deze informatie zowel met de deelnemers als met V-ICT-OR. V-ICT-OR ondersteunt deze trekker niet alleen bij het vinden van relevante topics en sprekers, maar ook door zijn eigen kennis op tafel te brengen inzake informatieveiligheid, samen aanbesteden, het digitale horecaloket, de digitale aangifte overlijden, enz.

Voorbeelden van ‘hot topics’ zijn GDPR, informatieveiligheid, integratie OCMW/stad, fusies, softwarepakketten…

De regionale kenniskringen komen in principe een maal per kwartaal samen. De locatie verschuift telkens van lokaal bestuur.

Vanuit V-ICT-OR zelf worden de kenniskringen actief opgevolgd en bijgestuurd door Louis Descheemaecker en Bart Van Langenhove, beiden Community Manager. V-ICT-OR kan te allen tijde een beroep doen op zijn uitgebreide netwerk aan IT-specialisten om sprekers aan tafel te krijgen.

Wat kost mij dat?

Niets! Regionale kenniskringen zijn in principe gratis, zonder rekening te houden met de eventuele kosten voor de praktische organisatie ervan. Waar wacht u nog op?

Komende evenementen

Geen komenden evenementen.

De kaart

Bovenstaande kaart illustreert waar de 23 actieve kenniskringen in Vlaanderen zich halfweg 2016 bevinden. Zoals u ziet, is er een grote verscheidenheid: er zijn regionale kenniskringen met meer dan 20 lokale besturen, maar er zijn er ook met heel wat minder besturen. Hoe groot of hoe klein ook: in elk van die regionale kenniskringen zijn lokale ambtenaren geëngageerd om kennis met elkaar te delen en om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor gemeenschappelijke uitdagingen.

Hieronder vindt u de coördinatoren van de regionale kenniskringen.

 

Regionale Kenniskring A12

Luc Hertmans - Gemeente en OCMW Willebroek

Regionale Kenniskring BOM (Brugs Ommeland, Oostkust, Meetjesland)

Christine Blondeel - Gemeentebestuur Maldegem

Regionale Kenniskring Brabantse Kouters

Peter De Ridder - Gemeente Londerzeel

Regionale Kenniskring Limburgse Kempen

Christof Meekers - Gemeente Neerpelt

 

Regionale Kenniskring Midwest

Bent u de enthousiaste regiocoördinator naar wie we op zoek zijn voor de regionale kenniskring Midwest? Contacteer ons dan snel!

Regionale Kenniskring Noorderkempen

Koen Lefelon - Gemeente Ravels

 

Regionale Kenniskring Oost-Limburg

Bent u de enthousiaste coördinator waar we naar op zoek zijn voor de regionale kenniskring Oost-Limburg? Contacteer ons dan snel!

 

Regionale Kenniskring Pajottenland en Zennevallei

David Hosse - OCMW Halle

 

Regionale Kenniskring REVA (Vlaamse Ardennen)

Bent u de enthousiaste regiocoördinator waar we naar op zoek zijn voor de regionale kenniskring REVA? Contacteer ons dan snel!

 

Regionale Kenniskring Scheldeland

Hans Van Mingeroet - Gemeente Berlare

 

Regionale Kenniskring Waasland

Wouter Wielandt - Gemeente Hamme

 

Regionale Kenniskring Zuid-West-Limburg

Sonja Smeets - Sociaal Huis Nieuwerkerken 

 

Regionale Kenniskring Achtkant

Raoul Leysen - Gemeente Grobbendonk

Carl Possemiers

VCS Groene Rand 

VCS Luchthaven 

VCS Noord

VCS ADD-ICT

Ilse Van Mello

VCS STAD

VCS Hageland 

Regionale kenniskring Leiedal

Francis Devriendt

 

Regionale kenniskring HOKT

Hedwig Daineffe - gemeente Tervuren

 

Regionale kenniskring Westhoek

Dieter Bulcke - stad Ieper

 

Regionale kenniskring Noord Antwerpen

Bent u de enthousiaste regiocoördinator waar we naar op zoek zijn voor de regionale kenniskring Noord Antwerpen? Contacteer ons dan snel!