Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

LOCARD

Terugblik

Digitaal bewijsmateriaal is een integraal onderdeel van strafrechtelijk onderzoek en niet beperkt tot pure gevallen van cybercriminaliteit. Criminele gedragingen zoals financiële fraude, diefstal van intellectuele eigendom, industriële spionage en terroristische netwerken maken gebruik van het internet en de cyberspace. De alomtegenwoordigheid van digitale apparaten, zoals smartphones, maakt digitaal bewijs in de moderne samenleving uiterst relevant voor onderzoek naar allerlei soorten crimineel gedrag zoals moord, (mensen)smokkelactiviteiten, enz.

Het gebruik van digitaal bewijsmateriaal is in een rechtbank altijd een uitdaging geweest. Het is van cruciaal belang dat dit gepaard gaat met een behoorlijke chain of custody, waarbij de bron en integriteit worden gegarandeerd.

In 2019 startte V-ICT-OR in samenwerking met 17 Europese partners dit project op met steun van de Europese Unie. Na drie jaar onderzoek en ontwikkeling konden zij een afgewerkt product afleveren aan de Europese Unie. Tot op heden werden hier geen nieuwe stappen meer ingezet.

Concept

Met het LOCARD project streefden we naar het ontwikkelen van een holistisch platform dat de chain of custody verzekert doorheen het forensisch proces. Dit betrouwbaar platform heeft dan ook de opslag van metadata van digitaal bewijs in een blockchain mogelijk gemaakt. Elke node van LOCARD kan onafhankelijk zijn eigen machtigingsbeleid instellen en selectief toegang tot digitaal bewijsmateriaal delen met andere nodes wanneer dit nodig wordt geacht na juiste autorisatie. De modulariteit van LOCARD stelt ook verschillende actoren in staat om het platform af te stemmen op hun specifieke behoeften en rol bij het digitale forensisch proces, van voorbereiding tot verzameling, analyse en rapportage.

LOCARD heeft een crowdsourcemodule om meldingen van burgers te verzamelen, een crawler om online afwijkend gedrag te detecteren en te correleren, en een toolkit voor onderzoekers die hen helpt bij het verzamelen van online en offline bewijsmateriaal.

Dit wordt mogelijk gemaakt door onveranderlijke opslag en een identiteitsbeheersysteem dat de privacy beschermt en de toegang tot bewijsmateriaal handhaaft met behulp van een Trusted Execution Environment. Blockchaintechnologie garandeert niet alleen dat er niet geknoeid kan worden met informatie over het bewijsmateriaal, maar maakt ook interoperabiliteit mogelijk zonder dat men een vertrouwde derde partij hoeft te betrekken.

Doelgroep

Door en voor alle actoren bij het digitale forensisch proces, van voorbereiding tot verzameling, analyse en rapportage.

Meerwaarde

  • LOCARD maakte het mogelijk om de behandeling van digitaal bewijsmateriaal efficiënter te doen verlopen afgestemd op de noden van de individuele gebruiker zonder afbreuk te doen aan de zekerheden binnen de chain of custody doorheen het forensisch proces.
  • LOCARD maakte het mogelijk om de opslag van metadata van digitaal bewijs in een blockchain te plaatsen. Zo vermijden we ongeoorloofde wijzigingen en maken we interoperabiliteit mogelijk.
  • LOCARD maakte het mogelijk om de machtigingen per bewijsmateriaal te differentiëren.
  • LOCARD werkt 100% volgens de Europese richtlijnen in het kader van informatieveiligheid.

Prijs

Dit is momenteel niet van toepassing.

Contact

Meer informatie kunt u vinden op de website https://cordis.europa.eu/project/id/832735 of via locard@v-ict-or.be.

 

 

This project has received financial support from the European Union Horizon 2020 Programme under grant agreement no. 832735.