Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Begeleiding informatiemanagement

Terugblik

“Burgers hebben recht op een eenvoudige overheid. Dat moet de doelstelling of het uitgangspunt van technologie en informatie verwerkende systemen zijn: onze burgers meer comfort geven. Voor we het weten, creëert ICT zijn eigen doelstellingen en maakt het de zaken complexer i.p.v. eenvoudiger.” – Roel Verhaert – Antwerpse stadssecretaris.

Vandaag zien we binnen de IT-afdelingen van lokale besturen keer op keer dezelfde problematieken:

  • complexe IT-structuren, vaak niet in mensentaal verwoord, waarvan niemand weet hoe ze ermee aan de slag kunnen;
  • de ingewikkelde regelgeving is vaak niet geënt op de gedigitaliseerde werkomgeving;
  • lokale besturen hebben alle moeite om zowel op horizontaal als op verticaal vlak hun werking met andere overheden af te stemmen.

V-ICT-OR raadt aan om niet langer te kiezen voor grote softwarepakketten met talloze functionaliteiten, maar eerder op maat van het lokaal bestuur de nodige referentiecomponenten en bijkomende oplossingen bijeen te sprokkelen. De volgende stap kan dan zijn om de werking van het lokaal bestuur steeds verder te digitaliseren en te automatiseren.

Concept

Informatica en, breder gezien, digitalisering zijn gefragmenteerd. Lokaal e-government bijvoorbeeld bestaat vaak uit los van elkaar staande oplossingen voor maatschappelijke problemen. Als je die oplossingen vergelijkt met losse puzzelstukjes, maar je hebt geen totaalplaatje, hoe verwacht je dan de puzzelstukjes mooi met elkaar te verbinden?

Met VlaVirGem, de ideale gemeente, wil V-ICT-OR die puzzel visualiseren. Tijdens de begeleiding informatiemanagement van V-ICT-OR worden handvaten aangereikt waarmee lokale besturen snel en praktisch te werk kunnen gaan om een efficiënte, op maat gemaakte IT-infrastructuur op te zetten. De begeleiding vormt de vertaalslag van beleid naar informatie/technologie en omgekeerd.

Tijdens een intensief programma van 20 dagen helpt V-ICT-OR u om vanuit beleidsoogpunt concrete actiepunten uit te werken naar de operationele kant toe. Met als eindresultaat uw eigen, op maat gemaakt masterplan Informatievoorziening, een ideaal instrument om gestructureerd uw beleid te laten landen en tot uitvoer te brengen.

Doelgroep

Deze begeleiding is bestemd voor alle lokale besturen die hun IT-structuur wensen te optimaliseren of verder uit te werken.

Meerwaarde

De begeleiding informatiemanagement helpt u om:

  • uw IT-structuur op maat uit te werken, niet alleen vanuit beleidsoogpunt, maar ook vanuit operationeel oogpunt;
  • inzicht te krijgen in de noden van de verschillende diensten binnen uw lokaal bestuur, waarna u kunt bepalen of de huidige oplossingen nog steeds tegemoetkomen aan de noden en of er misschien oplossingen ontbreken die moeten worden gevonden;
  • inzicht te krijgen in intergemeentelijke samenwerking, die op termijn de ‘eilandwerking’ moet gaan vervangen;
  • de huidige IT-infrastructuur, terugkerende technologische problemen en mogelijke oplossingen in mensentaal te formuleren, zodat u weet waar het om gaat, wat het probleem is en welke oplossingen er bestaan.

Prijs

Het traject strekt zich uit over 20 dagen, onderverdeeld in 2 blokken van 10 dagen. U kan er ook voor kiezen om maar 1 blok af te nemen.
1 blok = € 8.750,00
2 blokken = € 17.500,00

Start!

Contacteer ons via info@v-ict-or.be voor een intakegesprek, waarbij we nagaan hoe u als bestuur stappen kunt zetten naar een geschikte IT-infrastructuur. We bezorgen u een offerte en zorgen voor een snelle opvolging van uw traject.

Contact

Mail naar info@v-ict-or.be