Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

OSLO

Terugblik

Burgers en bedrijven klagen vaak over een inefficiënte overheid. Wanneer u aanklopt bij verschillende overheidsdiensten moet u dikwijls dezelfde gegevens indienen bij elke dienst.

De wil om het beter te doen is er, en toch lijkt het bijzonder moeilijk om gegevens met elkaar te delen.

Om burgers en bedrijven beter van dienst te zijn moet die overheid dan ook werk maken van een geïntegreerde en organisatiebrede elektronische dienstverlening.

Dat is echter geen makkelijke klus. De diverse informaticasystemen werden onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en begrijpen elkaar hierdoor niet.

De sleutel zit hem in het evolueren naar een standaardisatie van data. Dit laat toe dat toepassingen gemakkelijker gegevens uitwisselen en dat er automatisch een hogere efficiëntie wordt bereikt. Dan kan het telkens bevragen van burgers en bedrijven, over gegevens die men eigenlijk al heeft, tot het verleden behoren. Het evolueren naar een zekere eenvormigheid in datastructuren bereikt men via consensus met de industrie en het stimuleren van een open forum voor discussie. Standaardisatie moet het in de toekomst mogelijk maken om gegevens uit te wisselen tussen verschillende toepassingen (binnen en buiten de lokale besturen).

Concept

Met het OSLO-project wou de Vlaamse ICT Organisatie dé datastandaard ontwikkelen voor het lokale overheidsniveau. Bij de eerste fase van dit project, de zgn. inventarisatiefase, werden de bestaande authentieke gegevensbronnen en veelgebruikte datamodellen, waarmee lokale overheden momenteel werken, geïnventariseerd. Dit gebeurde in werkgroepen. Hierin zaten de verschillende belanghebbenden uit de lokale besturen, de Vlaamse overheid, federale overheid en diverse consortiumpartners. Het resultaat gaf een overzicht van de verschillende problemen m.b.t. gegevensintegratie en toepassing van authentieke bronnen en hun impact op de werking van het lokale overheidsniveau.

V-ICT-OR wou geen solitaire Vlaamse standaard uitwerken en toetste deze dan ook aan de internationale standaarden. Het was de bedoeling dat deze OSLO-standaard maximaal afgestemd was op de web standaarden (W3C) en ander wereldwijd onderzoek.

Omdat de opzet van OSLO te groot bleek voor een kleine vzw als V-ICT-OR, is het project echter overgedragen aan de Vlaamse Overheid. Deze pikte het project op als ‘OSLO²’ (Open Standaarden voor Linkende Organisaties, ook wel LBLOD genoemd). In dit vervolgtraject zet de Vlaamse overheid verder in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

Terwijl V-ICT-OR met OSLO een semantische informatiestandaard heeft ontwikkeld, zet Informatie Vlaanderen (in samenwerking met haar partners) met OSLO² versterkt in op semantische interoperabiliteit. Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het principe van Vlaanderen Radicaal Digitaal (‘vraag niet wat je al weet’) te realiseren. Daarnaast zijn semantische standaarden een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector.

Op 31 maart 2017 werden de resultaten van het project OSLO² opgeleverd op een publieke informatiedag. De vocabularia en applicatieprofielen die in dit project werden ontwikkeld in co-creatie met Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, de Europese Commissie en private partners (88 auteurs) werden er aan een breed publiek voorgesteld.

Doelgroep

Alle organisaties in de publieke sector kunnen dankzij OSLO veel tijd winnen. Ook bedrijven en burgers kunnen veel tijd uitsparen dankzij de open standaard, aangezien ze hun informatie niet steeds moeten herhalen bij verschillende overheidsdiensten.

Meerwaarde

Dankzij OSLO² wordt het mogelijk om binnen een organisatie in de publieke sector heel snel opgeslagen informatie terug boven te halen. Denk maar aan de naam van een besluit van het college van Burgemeester en schepenen of een bepaalde term waar je niet op kunt komen.

OSLO² zorgt voor een efficiëntere informatie-uitwisseling tussen burger, overheid en bedrijf. Denk maar aan de burger die zijn adresgegevens wijzigt bij een verhuis; dankzij OSLO² worden die gewijzigde gegevens uitgewisseld tussen overheidsdiensten en hoeft de burger de gegevens niet te verdelen over meerdere diensten (bv. burgerzaken voor digitaal paspoort, jeugd voor vrijwilligerswerk speelpleinwerking).

Ten slotte zorgt OSLO² voor meer uniformiteit binnen de publieke sector, aangezien dezelfde terminologie en gegevens aangehouden worden.

Prijs

OSLO² wordt gratis aangeboden door de Vlaamse Overheid.

Start!

OSLO² is nog steeds in ontwikkeling, maar wordt binnen V-ICT-OR nauwgezet opgevolgd. Voor meer informatie over hoe u in de toekomst OSLO² (LBLOD) kunt integreren in uw lokaal bestuur kunt u contact opnemen met de Vlaamse overheid via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be bekijk ook data.vlaanderen.be