Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain on the move

Terugblik

De Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) ontwikkelde de 'Vlaamse Virtuele Gemeente (VlaVirGem)', een referentiearchitectuur voor gemeenten gebaseerd op open data, open standaarden en open processen. Doel is om de Vlaamse gemeenten te ondersteunen in hun dienstverlening, (interne) organisatie, bedrijfsvoering en IT-inzet, zodat zij efficiënte, klantgerichte en geïntegreerde diensten aan de burger kunnen aanbieden.

Digipolis en de Stad Antwerpen ontwikkelden het ‘Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS)', een technisch platform waarin generieke 'backend' IT-componenten (notificaties, online betalingen, digitale handtekeningen, profielbeheer, enz.) worden verzameld en ontsloten van de digitale platformen die via het burgerportaal 'A-stad' gepersonaliseerde digitale dienstverlening en communicatie aanbieden. Via ACPaaS kunnen de generieke backend componenten van de specifieke platformen worden hergebruikt en hoeven ze niet telkens opnieuw te worden ontwikkeld of gekocht.

V-ICT-OR en Digipolis hebben VlaVirGem en ACPaaS naast elkaar gelegd en zijn tot de vaststelling gekomen dat een doorontwikkeling van ACPaaS zoals VlaVirGem dit voorstelt, voor alle Vlaamse gemeenten en andere overheidsinstanties een grote winst zou kunnen opleveren. De creatie van een 'Smart City Operating System' voor de Vlaamse Virtuele Gemeente kan versneld worden gerealiseerd door bestaande componenten aan te passen en bijkomende herbruikbare componenten te integreren.

Met het project 'Open City Application Programming Interface (OCAPI)' willen V-ICT-OR en Digipolis het lokale niveau overstijgen en de fundamenten van VlaVirGem realiseren op basis van de ervaring en componenten van ACPaaS, zodat elke Vlaamse gemeente of overheidsdienst softwaretoepassingen kan bouwen op een gemeenschappelijk PaaS en toch zijn eigenheid kan behouden. Streefdoel is een geïntegreerd 'Smart City Operating System', dat modulair (en dus duurzaam) is opgebouwd uit herbruikbare generieke componenten ('engines' en 'tools'), en dat toelaat om sneller (en dus goedkoper) specifieke softwareapplicaties te ontwikkelen en beter te ondersteunen.

Status

De opdrachten voor de ontwikkeling van de vijf OCAPI-componenten (zie plan van aanpak) werden door V-ICT-OR en Digipolis aanbesteed via het FAST aankooptraject van Digipolis. Conform dit tweetrapstraject werden eerst geschikte kandidaten voor de opdrachten geselecteerd. Dat gebeurde aan de hand van tegelteksten waarmee de opdrachten (als 'uitdagingen') werden bekendgemaakt en waarvoor kandidaten hun interesse konden tonen. In de tweede helft van april 2018 werden 'pitches' georganiseerd waarop geïnteresseerde kandidaten hun aanpak konden toelichten. Op 4 mei 2018 werden, op basis van de pitches, geschikte kandidaten voor de opdrachten geselecteerd en uitgenodigd om (een) offerte(s) in te dienen. In de week van 28 mei 2018 werden nieuwe 'pitches' georganiseerd waarop de indieners hun offerte(s) bijkomend konden toelichten. Hierna werden alle offertes beoordeeld, en op 1 juni 2018 beslisten V-ICT-OR en Digipolis over de gunning van elke opdracht.

In parallel met het aanbestedingsproces door V-ICT-OR en Digipolis werd ook het beslissingsproces voor de PIO-cofinanciering van OCAPI vanaf het Hermesfonds doorlopen. De ontwerp-opdrachtdocumenten voor de ontwikkeling van de vijf OCAPI-componenten werden op 8 maart 2018 goedgekeurd door het beslissingscomité van het Hermesfonds (Hermes Beslissingscomité - HBC). Hiermee gaf het HBC zijn 'principiële' goedkeuring aan de gevraagde PIO-cofinanciering voor de ontwikkeling van de vijf OCAPI-componenten. Na dit eerste PIO-beslismoment gaven V-ICT-OR en Digipolis aan de in fase 1 van het FAST aankooptraject geselecteerde kandidaten toegang tot de finale opdrachtdocumenten, en konden zij hun offerte(s) indienen. Vervolgens werd fase 2 van het FAST aankooptraject doorlopen (zie hierboven). De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), aan wie de beslissing over PIO-cofinanciering tot maximaal 500.000 euro intussen is gedelegeerd door het HBC, hechtte op advies van het VLAIO-beslissingscomité van 12 juni 2018 zijn 'finale' goedkeuring aan de PIO-cofinanciering voor de ontwikkeling van de vijf OCAPI-componenten op basis van de gunningsverslagen van V-ICT-OR en Digipolis. De opdrachten zijn intussen gegund en opgestart.

Tijdens het aanbestedingstraject voor de ontwikkeling van de vijf OCAPI-componenten werden door de kandidaat-ontwikkelaars ook al 'nieuwe' oplossingen aangereikt waarmee de OCAPI Online toegangspoort een substantieel betere gebruikerservaring kan worden aangemeten dan in het opdrachtdocument voor de ontwikkeling van OCAPI Online werd vooropgesteld. V-ICT-OR en Digipolis hebben dan ook beslist om kort op de bal te spelen en meteen na de gunning van de eerste vijf OCAPI-opdrachten een nieuwe opdracht in de markt te zetten voor de 'upgrade' van OCAPI Online, zodat deze upgrade kan worden meegenomen in de al opgestarte ontwikkeling van OCAPI Online (en de vier andere OCAPI-componenten). Deze zesde OCAPI-opdracht is intussen in de tweetrapsaanbestedingsprocedure (FAST aankooptraject) van Digipolis en in parallel het tweetrapsbeslissingsproces voor PIO-cofinanciering gestoken.

Concept

Voor de realisatie van het OCAPI-platform zijn V-ICT-OR en Digipolis een partnerschap met het PIO aangegaan om op korte termijn het 'Minimal Viable Product (MVP)' voor OCAPI te ontwikkelen en in een proefomgeving (in 7 pilootsteden en toegepast op enkele specifieke 'use cases') uit te testen.

In eerste instantie worden voor de MVP-realisatie vijf OCAPI-componenten ontwikkeld: drie 'tools' (OCAPI Workplace, API Manager en OCAPI Online) en twee 'engines' (Smart API Gateway en Identity Manager).

Na de MVP-realisatie omvat het OCAPI-project achtereenvolgens nog de realisatie van de vermelde 'use cases' in de 7 pilootsteden, de validatie van het platform door de 'volgers' en tenslotte de uitrol van het platform naar 'alle deelnemers'.

Doelgroep

Meerwaarde

Prijs

Start!