Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VlaVirGem

Terugblik

In 2013 pakte V-ICT-OR uit met VlaVirGem: de toenmalige 309e gemeente van Vlaanderen, en niet zomaar een gemeente, maar dé Vlaamse Virtuele Gemeente. VlaVirGem wil een modelgemeente zijn, een gemeente waar de andere Vlaamse gemeentes zich aan kunnen spiegelen. Om het concept verder vorm te geven werden er allerlei projecten gekoppeld aan de modelgemeente. Zo is er een gelaagd model uitgetekend waarbij alle lagen van elkaar gescheiden blijven. Hierin heeft V-ICT-OR ook de vernieuwde aanpak rond informatiebeheer en -voorziening verwerkt, met als uitgangspunt de scheiding van gegevens, gegevensstromen en applicaties. Het vormt een model dat ruimte geeft voor innovatie, waarbij nieuwe toepassingen in staat zijn om de open combineerbare gegevens te gaan gebruiken.

Het laatste wapenfeit hieromtrent is de lancering van vlavirgem.be in december 2018 waarbij V-ICT-OR vele van zijn projecten en tools samenbracht. Zo is de oplossingscatalogus één van die 'slimme' tools. VlaVirGem zelf, als Vlaamse modelgemeente, vervult in de oplossingscatalogus de rol van standaard.

Concept

VlaVirGem.be: het nieuwe portaal waar u eindelijk zicht krijgt op en het overzicht behoudt over uw organisatie uit de publieke sector!

U heeft het wellicht druk? Natuurlijk, want organisaties uit de publieke sector zijn tegenwoordig met vanalles bezig: de implementatie van nieuwe software, aankopen, informatieveiligheid, horeca-zaken… Niet onlogisch dat u af en toe het overzicht verliest. Wij vanuit V-ICT-OR bieden al jarenlang ondersteuning aan die organisaties via allerhande tools, opleidingen en begeleidingen. En toch: alles staat los van elkaar, en er is geen directe link tussen de oplossingen van V-ICT-OR en de noden binnen uw organisatie…

Met VlaVirGem.be verandert alles. Dit gloednieuwe portaal brengt structuur in de oplossingen van V-ICT-OR, biedt u een overzicht van uw werking en legt de link tussen uw noden en de oplossingen op de markt (ontwikkeld door derde partijen, door V-ICT-OR of uzelf).

Beeld u eens in: u stapt het virtueel gemeentehuis van VICTOR binnen, u drinkt een kopje koffie en een medewerker komt naar u toe om te bespreken hoe uw werking als lokaal bestuur nog beter kan. Hoe dan? Ga naar vlavirgem.be

 

Ontdek hieronder de handleiding voor de oplossingscatalgus, één van de vele tools die VlaVirGem u aanbiedt.

Voor een kort overzicht van VlaVirGem, kan u bij het onderstaande filmpje terecht.

Doelgroep

VlaVirGem is gebouwd als houvast voor lokale besturen en kan hen helpen verder te sleutelen aan hun werking.

Meerwaarde

Op vlavirgem.be bundelen we de verschillende tools waarover V-ICT-OR beschikt en waarmee een organisatie ook zelf aan de slag kan. 

Vlavirgem biedt :

 • een handvat en stuurmiddel voor bestuurders, managers en vakinhoudelijke deskundigen;
 • een kader voor de samenhang van dienstverlening, organisatie en inzet van IT, en stuurt en bouwt vanuit één benadering;
 • de mogelijkheid om nieuwe taken voor organisaties uit de publieke sector te toetsen op impact en uitvoerbaarheid;
 • een basis om, indien nodig, nee te kunnen zeggen tegen bepaalde softwarepakketten omdat VlaVirGem uit gaat van het principe van herbruikbare softwarecomponenten (en niet dat van grote, logge softwaresystemen).

Concreet bevat de toolkit volgende tools:

 • IT-maturiteitsmeting: toets uw organisatie aan 13 pijlers inzake IT en zie hoe goed uw scoort. Compleet met wegingsfactor per vraag en de mogelijkheid om uw metingen te vergelijken (bv. over enkele jaren heen). Op de kaart van Vlaanderen kunt u vergelijken hoe goed u scoort t.o.v. andere Vlaamse besturen.
 • Oplossingscatalogus: breng uw gebruikte (en uitgefaseerde) oplossingen in kaart, plan nieuwe oplossingen in, ontdek nieuwe oplossingen op basis van specifieke zoekcriteria zoals leverancier, type software. Per oplossing kunt u details aangeven zoals versie, koppelingen, dienst waarvoor het wordt gebruikt ... Zie ook in hoeveel Vlaamse gemeentes elke oplossing gebruikt wordt.
 • Informatieveiligheidstool: toets de werking van uw organisatie aan de normen inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming. Bouw een actieplan op, maak een verwerkingsregister en ontdek hoe u via de tool aan alle overige verplichtingen kunt voldoen via deze link. Geen tijd? U heeft nood aan bijkomende kennis in deze materies? Bekijk dan even onze opleidingen (bv. gecertificeerde DPO volgens de richtsnoeren, en de vervolgopleiding DPO's in de praktijk) en ons begeleidingspakket en premiumaanbod.
 • Referentiearchitectuur: ontdek dé IT-architectuurplaat voor lokale besturen waar alle mogelijke bestuursnoden in opgenomen zijn (gemeentelijk intranet, HR-systeem ...). Verdeeld over categorieën zoals backoffice, frontoffice en bedrijfsvoering vindt u de referentiecomponenten terug, dit zijn verzamelingen functionaliteiten die u intern invulling moet geven. Via de oplossingscatalogus geeft u uw oplossingen in, oplossingen die in de plaat achter elke referentiecomponent verschijnen.
 • Overheidsbouwstenen: ontdek het totaaloverzicht van bovenlokale bouwstenen, dus zowel op Vlaams als federaal niveau. Duid per oplossing aan of u al gestart bent met de implementatie, of als deze al voltooid is.
 • Aankoopondersteuning: geef aan voor welke referentiecomponenten u een bestek wilt opmaken, en er wordt automatisch een bestektekst gegenereerd voor u op basis van de functionaliteiten die onder de referentiecomponent zitten. Hier kunt u ook de digitale versie van het boek 'Handleiding voor goed opdrachtgeverschap bij IT aanbestedingen' terugvinden om u de helpen bij het opstellen van overheidsopdrachten.
 • Masterplan: bouw uw eigen masterplan IT op basis van 16 operationele beleidsdoelstellingen, elk ondersteund door een aantal technologische en ondersteunende principes. Na het kiezen van een 3- à 5-tal doelstellingen kunt u een compleet masterplan genereren, waarmee u in uw bestuur aan de slag kunt. Met de masterplanning werkt u aan de to-be situatie voor uw lokaal bestuur (toekomstscenario). Bijkomende begeleiding nodig? Lees hier hoe V-ICT-OR u met zijn expertise een boost kan geven.
 • BuyITPublic: koop IT-materiaal goedkoop aan, vergelijk gemakkelijk leveranciers die hetzelfde product aanbieden, werk heel de aankoopprocedure af via een platform waar alle informatie centraal wordt bewaard. Lees er hier meer over.
 • Bestandsbibliotheek: ontdek referentiebestanden, presentaties, researchresultaten ... van V-ICT-OR. O.a. de digitale resultaten van de werkgroepen en presentaties van de events van vorige jaren vindt u hier terug.
 • Profielpagina: pas uw instellingen aan voor uw profiel op vlavirgem.be
 • Community: blijf op de hoogte van de laatste topics op de communitywebsite van V-ICT-OR (bv. zie het aantal nieuwe posts)

Verder is samenwerking heel belangrijk in dit verhaal. Bezoek via de kaart van Vlaanderen andere gemeentes en vraag kijkrechten aan. Indien de andere gemeente deze verleent, kunt u de maturiteitsmeting inkijken en uw metingen met die van de andere gemeente vergelijken. Zo is het ook mogelijk om elkaars oplossingen te zien, en naar de toekomst toe ook koppelingen ...

Prijs

Het gebruik van vlavirgem.be is volledig gratis. U dient enkel V-ICT-OR lid te zijn om alle features te kunnen bekijken en gebruiken.

Start!

Om te starten:

 1. Surf naar vlavirgem.be
 2. Log in met uw accountgegevens van www.v-ict-or.be
 3. Bent u de eerste die vlavirgem gebruikt voor uw omgeving? Dan wordt u beheerder.
  Een beheerder kan metingen uitvoeren, en aan besturen die uw gegevens willen zien kijkrechten geven.
  Hierna kunt u uw collega's die ook gebruik willen maken van vlavirgem aanduiden als zijnde medewerker van uw organisatie (al dan niet beheerder van uw omgeving).
 4. Ga naar Mijn VlaVirGem
 5. Ontdek de vele mogelijkheden en gelaagde aanpak!