Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  

DEELNAME ALS CONGRESPARTNER 

 

Registratie 

Registratie is aanvaard wanneer het online formulier wordt doorgestuurd. Dit houdt ook in dat de algemene voorwaarden voor deelname worden aanvaard. Toevoegingen en/of wijzigingen aan deze registratie worden niet aanvaard. Registratie gaat in bij ontvangst van het ondertekend document, en is bindend voor beide partijen. 

 

Aanvaarding 

Congrespartners die de financiële voorwaarden niet nakomen, kunnen worden uitgesloten van deelname. In het geval van overboeking heeft de organisator het recht selectief te aanvaarden. 

 

Toewijzing van stand & wijziging van standlocatie 

Voor Platinum bedrijfsleden zijn A-plaatsen voorzien.  
Reservatie gebeurt verder volgens 'first come, first served' 

 

Betalingsvoorwaarden 

Bij ontvangst van de registratie wordt een factuur opgemaakt. De betalingstermijn op de factuur dient te worden nageleefd. Indien dit niet het geval is, behoudt de organisator het recht af te zien van de overeenkomst en de voorziene standruimte opnieuw ter beschikking te stellen. 

 

Annulering of niet-deelname 

Indien u verhinderd bent kan u kosteloos annuleren tot 14 dagen voor het event. Vanaf de 13e dag voor het event worden annulaties aan 100% gefactureerd. No-shows de dag zelf worden eveneens gefactureerd aan 100%. U kan altijd iemand afvaardigen die in uw plaats komt. Alle wijzigingen of annuleringen dienen steeds vooraf schriftelijk ingediend te worden naar info@v-ict-or.be.  
 
Overmacht 

Indien door een gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de organiserende partijen het event niet- of slechts gedeeltelijk kan doorgaan - dan vervalt onze aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze niet-nakoming. Doch door alle vooraf gemaakte onkosten en engagementen zijn wij genoodzaakt u het voorziene facturatiebedrag voor 100% aan te rekenen. 
 

Overdracht – het gebruik van handelsmerken en logo’s 

Noch de congrespartner noch de organisator heeft het recht om haar rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Geen van beide partijen is bevoegd om een handelsmerk en/of logo's van de andere partij te gebruiken buiten de context van het event waar u concreet voor inschreef. 

 

Veiligheid en aansprakelijkheid 

De congrespartner is verantwoordelijk voor hun stand en materiaal. V-ICT-OR is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies, van welke aard dan ook, noch voor persoonlijk letsel geconnecteerd aan het congres.