Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Onze Cyberopleidingen

V-ICT-OR start met specifieke cybertrainingen. Elke opleiding is gericht naar een bepaald profiel. We maken een onderscheid naar het management, de eindgebruiker en de IT-afdeling.

 

Voor het management

We behandelen minimaal de volgende thema's

 • Inleiding in principes ivm cyber security
 • Nut van risico-analyses en het concreet voordeel ervan (4 reacties)
 • Domeinen en rollen: wat dient er vooraf bepaald te worden?
 • Verschil tussen security en privacy (niet technisch)
 • Aansturen van teams gedurende incidenten (welke noden)
 • Op welke manier kan technologie helpen?
 • Informatiebeveiliging binnen de ondernemingscultuur
 • Praktijkvoorbeelden voor de manager (tempest e.a.)
 • Wat is het nu van een Attack framework en hoe inzetten? 
 • Terminologie, beknopt overzicht van noodzakelijke punten
 • Meten van readiness tov cybersecurity aanvallen: kan dat en hoe aanpakken?
 • Een BIA of geen BIA, dat is de vraag ?
 • Modellen en methodologieën: beknopt overzicht met hun voordelen
 • Mentaliteit in het bedrijf: veiligheid, monitoring en communicatie
 • Verschil tussen BCP, DRP en IRP (en wie is verantwoordelijk) ?
 • Contra-beveiliging: reacties en mogelijkheden
 • Verantwoordelijkheden en wetgeving: hun invloed op het management ?

Voor de eindgebruiker

We behandelen minimaal de volgende thema's

 • Hoe voordeel doen met encryptie (overal) ?
 • Hoe malware herkennen? De signalen en beveiligingstools
 • Begrippen ivm cyberveiligheid en security
 • Security vs privacy: het verschil en de raakpunten
 • Nut van risico management: aanpak en wat eruit halen ?
 • Fysieke beveiliging: wat kan je doen ? (infrastructuur)
 • Patches en updates: de zin en onzin
 • Back-ups: en waar ligt jouw verantwoordelijkheid?
 • Leer te zien, ogen en oren open houden en durven signaleren/reageren
 • Beknopt overzicht & wetgeving
 • Cyber Awareness: doel en training

Voor de IT-dienst: leidinggevend

We behandelen minimaal de volgende thema's

 • Security architectuur, zin en onzin – hoe implementeren ?
 • Risico analyses: te vaak vergeten maar wel nuttig ?
 • Layered modellen, isolatie van netwerken, types verkeer - zoneringen
 • Hoe BIA uitvoeren en waarop letten ?
 • Technische oplossingen, virtualisatie, segmentering, zonering, beveiliging, monitoring
 • Lagen van beveiliging (fysiek, systeem, data, applicatie, mentaliteit)
 • Correctief, reactief, proactief en detectief voorbereiden en reageren 
 • Kwetsbaarheid, assessment en tools + loggings opvolgen en exploiteren
 • Incident management: hoe en wat ? Hoe threats detecteren en op reageren?

Voor de IT-dienst: uitvoerend

We behandelen minimaal de volgende thema's

 • Hoe IOC gebruiken? Kwaadaardige software herkennen
 • Hoe zonering toepassen op concrete layers
 • Hoe Honeypot opzetten
 • Wat is er vereist bij forensisch onderzoek?
 • Logs en hoe ze correct te gebruiken: SIEM of MS Sentinel ?
 • Hoe encryptie toepassen op alle lagen?
 • Monitoring van tools en hoe aan de alarmbel trekken? 
 • Hoe Computer network defense tools inzetten?
 • Purper, blue en red team (praktische testen en aanvallen/verdedigingen)
 • Ethiek van aanval en verdediging
 • Hoe penetratie testen en welke wifi-beveiligingen zijn mogelijk?
 • Hoe problemen signaleren en concreet aanpakken?