Dienstverlening is in alle gemeenten nagenoeg dezelfde (=PDC).

Je zou dan ook kunnen stellen dat de classificatieniveaus (voor beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit) in kader van informatieveiligheid in alle gemeenten dezelfde zijn.
In Nederland werden die gestandaardiseerd. Niet per product/dienst, maar processen gegroepeerd (zie https://www.ibdgemeenten.nl/wp-content/uploads/2016/05/16-0527-Handreiking-Dataclassificatie-v1.6.pdf pagina 18).

Nederlands model kunnen we wellicht niet helemaal overnemen (andere bevoegdheden voor lokale besturen, andere regelgeving ?).
Heeft iemand dit al bij in Vlaanderen gedaan ? Hetzij op niveau van product/dienst, hetzij gegroepeerd ?

M.a.w. wij zijn op zoek naar een "dataclassificatie van generieke processen".