Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Studiedag HisGIS – Erfgoedontsluiting 2020

Inschrijven
22/06/2012 09:00 — 22/06/2012 17:00

Multifunctioneel en cultuurhistorisch gebruik van cartografische bronnen

Historische Geografische Informatiesystemen (HisGIS) voor de culturele en toeristische sector

Op 22 juni zal in Sint-Niklaas de Studiedag “HisGIS – Erfgoedontsluiting 2020” plaatsvinden, dit is een studiedag omtrent Historische Georgrafische InformatieSystemen (HisGIS). Deze studiedag wordt georganiseerd door de Stad Sint-Niklaas, in samenwerking met o.a. V-ICT-OR vzw, SteM en NGI/Cartesius.

Uitgangspunt van deze studiedag is de (groeiende) nood bij erfgoedontsluiters (musea, bibliotheken, archieven) om digitale tools te gebruiken om een betere doorstroming van informatie te verkrijgen, beter verbanden te kunnen leggen, beleidsmatig “meer” te betekenen en info ter beschikking te kunnen stellen met een bepaalde economische meerwaarde (cultuurtoerisme, educatie – al dan niet in zeer schoolse context).

Bij de huidige GIS toepassingen staat de stedenbouwkundige context normaal voorop maar met degelijke beheersinstrumenten kunnen veel meer informatielagen toegevoegd worden. Meestal wordt er dan gedacht aan extra stedenbouwkundige informatie of aan de historische content van oude kaarten om een historische visualisering te realiseren, maar in feite zijn daar veel meer gebruiks- en ontsluitingsmogelijkheden mogelijk. Denk onder andere maar aan de link naar beschermde of beschermingswaardige gebouwen en landschappen, archeologische relictzones, de cultuurtoeristische ontsluiting in musea, bezoekerscentra en bibliotheken, de educatieve verwerking in scholen, etc. Het is dus duidelijk dat GIS nog vele onontgonnen mogelijkheden biedt aan gemeenten en steden, bij de implementatie van dergelijke functies zullen de collega’s van de gemeentelijke ICT dienst onontbeerlijk zijn. 

Deze studiedag wil een aantal problemen aankaarten en een multidisciplinaire samenwerking stimuleren om tot een optimale gebruiksvriendelijke en gelaagde HisGIS systematiek te komen met een veelheid aan gebruiksopties.

Programma

09u00 - 09u30: Ontvangst

09u30 - 09u45: Verwelkoming door Ward Bohé, conservator SteM

09u45 - 10u05: Online toepassingen van HisGIS in Vlaanderen, een status quaestionis door Jan D’hondt, Stadsarchief Brugge

10u05 - 10u30: (His)GIS in de context van een lokaal bestuur: mogelijkheden en moeilijkheden door Ivan Stuer, ICT Sint-Niklaas

10u30 - 11u00: Pauze

11u00 - 12u00: Opzet en groeimogelijkheden van Cartesius, door Rink Kruk, Cartesius-projectleider van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

12u00 - 13u00: Lunch

13u00 - 13u45: Drie maal open - Geografische bronnen en de noden aan betere samenwerking, door Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-Generaal van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

13u45 - 14u15: Linked Open Data en GIS door Paul Hermans

14u15 - 15u15: Aanbod in kaart : een probleemcasus rond baksteenlandschappen

  • Voorstelling casus door Harry van Royen, SteM/UGent
  • Gebruik van historisch kaartmateriaal bij erfgoedontsluiting door ir P De Candt, Aquaterra nv
  • De mogelijkheden van RouteYou door Dr. Pascal Brackman, Route You
  • De wondere wereld van ESRI : multifunctioneel GIS publiceren door Frederik Wauters, ESRI Belux

15u15 - 15u30: Pauze

15u30 - 15u45: Digitale media in museale presentaties door Johan Schelfhout, Maverick ICS

15u45 - 15u50: HisGIS Demo Breigoedsites in Sint-Niklaas, Els Podevyn, GIS Sint-Niklaas

15u50 - 16u05: De kracht van (internationaal) samenwerken door Michel Gilté, Westtoer

16u05 - 16u15: Round up en projectoproep door Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR

16u15 - 18u00: Vrij bezoek tentoonstelling Mercator Digitaal en netwerkmoment

Prijs

15 euro (excl btw)

Een samenwerking tussen:

Programma
09u00 - 17u00

Studiedag HisGIS – Erfgoedontsluiting 2020

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie
Stedelijke Musea Sint-Niklaas
Zwijgershoek 14
9100 Sint-Niklaas
Inschrijven