Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

20130425 SHOPT IT

25/04/2013 09:00 — 25/04/2013 18:00

Op donderdag 25 april organiseert V-ICT-OR Shopt IT. De elfde editie van het congres gaat door in Het Hilton Antwerp Hotel, aan de Groenplaats in Antwerpen. Dus niet in De Montil dit jaar… “verandering van spijs doet eten”! 

Shopt IT is ondertussen dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor de IT-professionals uit de overheid, waar kennisoverdracht en netwerking fundamenteel zijn. 

hilton Antwerp

Niet enkel ICT en GIS verantwoordelijken, helpdeskmedewerkers en systeembeheerders ‘pur sang’, maar ook beleidsmensen, mandatarissen, ontvangers, communicatiemedewerkers ontdekken op Shopt IT de toegevoegde waarde van IT voor hun organisatie. Tijdens de pauzes kan je de beursvloer* - waar een 35-tal bedrijven hun oplossingen aanbieden - bezoeken en netwerken.  Tijdens de sessies is er aandacht voor kwaliteit, de zorg voor goed management, informatiearchitectuur, archivering, GIS/geo, informatieveiligheid, kennismanagement, enz. …

 

 

Het programma is weer top! Als klap op de vuurpijl verwelkomen we Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, onze gastgemeente. Bart De Wever sluit de dag af met een toelichting over zijn visie rond de gemeentelijke werking en samenwerking. 


AGENDA

09.00 - 10.00 uur        Ontvangst van de deelnemers

10.00 – 10.15 uur       Opening door voorzitter Eddy Van der Stock

10.25 – 11.15 uur       1e ronde deelsessies (7 sessies)

11.25 – 12.15 uur       2e ronde deelsessies (7 sessies)

12.15 – 14.00 uur       Middagmaal en netwerking op de beursvloer

14.00 – 14.50 uur       3e ronde deelsessies (7 sessies)

15.00 – 15.50 uur       4e ronde deelsessies (7 sessies)

15.50 – 16.30 uur       Bezoek aan de beursvloer, netwerking en receptie 

16.30 – 17.00 uur       Toelichting door Burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever

17.00 – 18.00 uur       Tombola, Receptie en Optreden

 

PROGRAMMA in detail

Track 1: Mid-office en open standaarden

 1. OSLO | Open standaarden als hefboom voor Open Data

  De belangstelling voor open data groeit significant bij beleidsmakers, software-ontwikkelaars en innovatieve denkers in de Linked Open Data community. Dit is te danken aan de thematische events zoals Apps For Ghent die evangeliseren en de kloof overbruggen.

  Het is de overtuiging van V-ICT-OR dat Open Data zeer succesvol zal zijn wanneer we data van zo dicht mogelijk bij de bron te ontsluiten en de feedback van burgers op deze data kunnen terugkoppelen naar de proces-eigenaars. Hierbij kan OSLO, de Open Standaard voor lokale besturen een oplossing bieden.

  Sprekers: Bart Rosseau, Stad Gent - Raf Buyle, V-ICT-OR
 2. Wat als…er geen adressen zouden zijn? 

  De sleutelfunctie van adressen in het dagelijkse leven

  Zonder adressen kan men geen individuen contacteren, kunnen potentiële klanten geen ondernemingen identificeren, en kunnen bepaalde publieke diensten niet uitgevoerd worden.

  Adressen hebben dus een groot maatschappelijk en economisch belang en lokale overheden spelen een cruciale rol in de doeltreffendheid en standaardisatie ervan.

  De gemeente heeft immers de exclusieve bevoegdheid om kerndata als straatnamen, huisnummers, busnummers en appartementsnummers toe te kennen. Eens toegekend, worden de adressen in verschillende bestanden (Rijksregister, CRAB, KBO, eigen bestanden,…) opgeslagen. Een efficiënte opslag van adresgegevens is dan weer de basis voor een efficiënte uitwisseling ervan.

  De ontwikkeling van open standaarden en open data is voor een groot deel afhankelijk van de manier waarop adresgegevens opgeslagen en uitgewisseld worden.

  Hoe kunnen lokale overheden en hun softwareleveranciers adresgegevens doeltreffend gebruiken in diverse toepassingen, zonder verlies van kwaliteit, transparantie en beheersbaarheid? 

  bpost illustreert hoe standaardisering van adressen kan bijdragen tot verhoogde efficiëntie en kostenbesparing.


  Spreker: Evelynn Maes, Adresbureau, Project Manager Mail & Service Operations bij Bpost
 3. Is de cloud een hype of een degelijke alternatieve oplossing voor een lokaal bestuur?

  Waarom zou een lokaal besturen investeren in cloudoplossingen? En in welke mate heeft deze beslissing invloed op de organisatieprocessen binnen een bestuur?

  Besturen kunnen de cloudgebaseerde diensten aanwenden op diverse wijzen, al dan niet samen met andere besturen. Zo kan men de transparantie verbeteren door gebruik te maken van clouddiensten, zoals het digitaliseren van documenten en facturen. Ook kan men interactieve burgerportals creëren zodat gegevens op een eenvoudigere manier aan burgers aangeleverd kunnen worden.

  De cloud kan de besturen ook op verschillende manieren helpen, bijvoorbeeld om de samenwerking met andere overheidsorganisaties te bevorderen en om eenvoudiger vergelijkingen te maken tussen overheidsdiensten op basis van vooraf bepaalde indicatoren. Ook om de IT-kosten terug te brengen kan de cloud een hulpmiddel zijn. Zo kan het bestuur zich blijven concentreren op haar bedrijfskritische taken.

  Met zoveel mogelijkheden kan het moeilijk zijn om een beslissing te nemen over waar de cloud binnen het bestuur het meeste voordeel oplevert. We horen het verhaal van OCMW Haacht: waarom kozen zij om in de cloud te werken? Welke invloed had dit op hun organisatie? En welke ambities hebben ze nog qua clouddiensten?

  Spreker: Johan Artois -OCMW Haacht (ICT & Financiën)


 4. Informatiemanagement: de bruggenbouwer naar de toekomst

  De moderne burger verwacht een steeds professionelere en een meer geïntegreerde dienstverlening van zijn gemeente, stad, provincie, overheid. Om dit te kunnen realiseren moeten ook openbare besturen zich, net zoals bedrijven, wendbaar, waakzaam, flexibel,… kunnen opstellen om de steeds sneller wijzigende noden van de klant, de burger, te kunnen invullen. Daarom hebben steeds meer openbare besturen nood aan een ‘Informatiebeheerder’

  om de huidige en toekomstige bestuursvisie te vertalen naar moderne ICT oplossingen d.m.v. het aanpassen, bijsturen en veelal veréénvoudigen van bestaande organisatieprocessen.Tijdens deze uiteenzetting krijgt u diepere inzichten om bestaande processen, vertrekkende vanuit een “Business Case”, succesvol te wijzigen.

  Spreker:  Filip De Sutter, docent ESCALA | Syntra West

Track 2: GIS & Het Nieuwe Werken

 1. GIPOD: zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder op de weg

  Beeld je in dat alle wegeniswerken, nutswerken, manifestaties en andere activiteiten op het openbaar domein op voorhand gekend zijn. Dat alle betrokken partijen samenwerken om de hinder maximaal te beperken in tijd en ruimte. Dat steden, gemeenten en nutsbedrijven beschikken over een instrument om hun burgers en klanten hierover gepast te informeren…

  Het GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) tracht dit doel te verwezenlijken.

  Tijdens deze sessie ontdek je wat het GIPOD is en wat het GIPOD voor jou kan betekenen.


  Sprekers: Luc De Kock, relatiebeheerder, AGIV


 2. Lokale overheden nemen het voortouw in samenwerken via de Cloud.

  Microsoft geeft je in deze sessie een update van het ‘Cloud computing’ gebruik in België. Met welke uitdagingen worden beheerders geconfronteerd? Meer dan de helft van de nieuwe email gebruikers werken niet meer op een lokale emailserver; wanneer kan een lokale overheid dat doen? Dropbox of SkyDrive: hoe zorg ik ervoor dat de data van mijn organisatie onder mijn controle vallen, en niet die van een individuele ambtenaar?

  Na afloop heb je concrete voorbeelden van collega’s, argumenten om je oversten te overtuigen, een idee van kostprijs en vooral een overzicht van alle voordelen.


  Spreker: Patrick Viaene, cloud sales manager - Microsoft
   
 3. Door het GIS-bos de bomen zien

  Gemeenten staan voor de uitdaging om GIS optimaal te laten renderen binnen hun organisatie. De druk op de gemeenten om aan een aantal GIS-verplichtingen te voldoen neemt almaar toe. GRB,CRAB, GIPOD, KLIP en recht van voorkoop zijn recente voorbeelden hiervan. GIS is echter meer dan dat. Het is eveneens een informatiesysteem. De geografische component heeft een meerwaarde ten opzichte van het vandaag eerder cijfer- en datagericht denken. En dit doorheen de hele organisatie. Deze bijkomende dimensie zal gegevensbronnen kunnen inzetten als beleidsinformatie om er effectief beleid mee te voeren. Binnen lokale besturen wordt GIS dus steeds strategischer. 
  V-ICT-OR zet in op informeren en kennis delen, maar wil ook organisatorisch een steentje bijdragen. Ze zet dan ook haar schouders onder de G-scan. Deze gaat na hoe GIS momenteel wordt ingezet in de organisatie en op welke manier men dit kan verbeteren. De G-scan legt de sterktes en zwaktes bloot van de GIS-ontwikkeling binnen een gemeente. De resultaten worden in een onderzoeksrapport gegoten met aanbevelingen op maat.  Dit kan lokale besturen helpen om een GIS-plan of -strategie uit te werken en op die manier een beter rendement te halen uit haar GIS-investeringen.


  Spreker: Tom Callens - Vlaamse Overheid - Herman Callens - VVSG - Goedele Vander Spiegel – V-ICT-OR
   
 4. Enterprise Architectuur, een “duur” begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

  In deze sessie geeft Ferranti je een overzicht van wat Enterprise Architectuur is, en wat de voordelen zijn om dit te implementeren bij een gemeente of OCMW. Hoe kan een Gemeente/OCMW op een praktische wijze de verschillende uitdagingen zoals wettelijke verplichtingen, verbetering in dienstverlening, optimaler gebruik maken van de bestaande middelen aangaan op basis van Enterprise Architectuur.

  Vandaag zijn vele oplossingen binnen de lokale overheid gericht op applicaties, business processen of technologie. In deze sessie leer je echter hoe je deze verschillende zaken kan koppelen en sturen vanuit een beleidsstandpunt

  Sprekers: Frederik Baert, Director Professional Services en Rafael De Backer, Enterprise Architect bij Ferranti Computer Systems

Track 3: Systeem en Netwerk

 1. Het nieuwe Canon

  Door het samensmelten van 2 grote merken zoals Canon en Océ ontstaat er voor jou, de klant, een partner met één van de meest uitgebreide productportfolio op vlak van Print technologieën, software oplossingen en diensten.

  Wens je meer te weten te komen over het nieuwe Canon en de toekomstvisie van dit bedrijf, kom dan zeker luisteren naar deze uiteenzetting.


  Spreker: Christophe Limpens, Manager Solution Business Sales Development
 2. Is je bestuur klaar voor IPv6?

  Het internet maakt al sinds jaar en dag gebruik van het protocol IPv4, waarbij elk toestel een IP-nummer toegewezen krijgt. De beschikbare nummers zijn echter bijna allemaal toegewezen, terwijl het internetgebruik nog steeds toeneemt. Om dit probleem op te lossen - en om enkele technische verbeteringen aan te brengen - werd IPv6 bedacht, een protocol dat onder andere door giganten als Microsoft en Google ondersteund wordt.

  Helaas zijn IPv4 en IPv6 niet zomaar inwisselbaar, waardoor men beide versies nog jaren naast elkaar zal gebruiken. Toch is het belangrijk om je organisatie nu al voor te bereiden op de komst van IPv6, zo vermijd je onverwachte kosten achteraf. Het is zeker niet nodig om meteen de hele netwerkomgeving te vervangen: ga hierbij stap per stap te werk, en geef voorrang aan de diensten die je online aanbiedt aan klanten, of die je zelf via het web afneemt van leveranciers.  

  Spreker: Bart Hanssens, Interoperability Expert Fedict
 3. Always-on IT infrastructuur: haalbare kaart

  Verhoogde druk op beschikbare budgetten, nieuwe wetgevingen, het klantengevoel van de burger, explosie van data,… zijn factoren die samen met de snel veranderende IT scène van vandaag en morgen nieuwe eisen en standaarden stellen. Huidige technologische ontwikkelingen en standaardisatie ervan maken het mogelijk om als lokaal bestuur hieraan tegemoet te komen.

  In deze sessie licht IT1 toe hoe een zogenaamde “Always-on” IT infrastructuur er uitziet. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan twee aspecten, die via testimonials van recent gerealiseerde projecten binnen de Vlaamse lokale overheden worden toegelicht.

  • Het geautomatiseerd in werking treden van een uitwijksite in geval van een volledige onbeschikbaarheid van de hoofdsite.
  • Een revolutionaire back-up oplossing die als enige echt zekerheid geeft over het al dan niet succesvol veiligstellen van de omgeving

  Sprekers: Thomas Van Beeck – Presales – HP, Steven Duckaert – Presales – Veeam, Hans Van Mingeroet - Gemeente Destelbergen, Hendrik Van Haele - Stad Eeklo
 4. Dell Security: een goede oplossing voor elke gemeente, stad of dorp

  Door de enorme groei van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops is de noodzaak om controle & veiligheid op het netwerk gestegen binnen vele organisaties. Ook nemen de bedreigingen jaar op jaar alleen maar toe. Wat vroeger als een last of vervelend gegeven werd gezien, is vandaag de dag een serieus probleem in de vorm van cyber-criminaliteit/terrorisme.

  Overheidsinstellingen zijn gebaat bij een goede security oplossing omdat de dienstverlenging ten aanzien van haar burgers niet in het geding mag komen. Daarnaast dient ze te zorgen voor de bewaking van privacy gevoelige gegevens van zowel de organisatie zelf alsmede haar burgers.
  Met de eigen ontwikkelde security gateway-technologie en meer dan 130 patenten, biedt DELL SonicWALL oplossingen die uiteen lopen van Next-Generation Firewalls (NGFW), Secure Remote Access (SRA), Clean Wireless en WAN-acceleratie technieken 

  Spreker: Luc Eeckelaert - Dell

Track 4: Security

 1. Informatiebeveiliging is meer dan pleisters plakken! Informatieveiligheid omdat het moet?

  Informatieveiligheid is meer dan het invullen van een rapport om te voldoen aan de wetten of decreten.

  In deze sessie geven de Vlaamse toezichtcommissie en V-ICT-OR een aantal praktische tips en een handige tool weg om te starten in je bestuur.           

  Informatieveiligheid omdat het moet? Door meteen op het juiste spoor te starten, kan je als bestuur een schat aan informatie hergebruiken. Denk maar aan de gratis panoramische beelden van AGIV (groenbeheer), of het hergebruiken van persoonsgegevens van niet-inwoners via de globale machtiging en tal van andere initiatieven. Een veiligheidsbeleid is de opschortende voorwaarde.

  Sprekers: Anne Teughels, adviseur voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Vlaamse Toezichtscommissie; Ivan Stuer, ICT manager  Stad & OCMW Sint-Niklaas
 2. Informatiebeveiliging is meer dan pleisters plakken! Informatieveiligheid omdat het kan?

  Informatieveiligheid is meer dan het invullen van een rapport om te voldoen aan de wetten of decreten.

  In deze sessie geven de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) en V-ICT-OR 7 praktische tips en een handige tool weg om te starten in je bestuur.

  Informatieveiligheid omdat het kan? Informatiebeveiliging is meer dan vertrouwelijkheid. Het biedt een kader voor het afgesproken niveau van dienstverlening gericht op de beschikbaarheid van de dienst op de afgesproken momenten (waarbij rekening wordt gehouden met uitvaltijden, storingen en incidenten). Een introductie tot Business Continuity Management.


  Sprekers: Anne Teughels, adviseur voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Vlaamse Toezichtscommissie; Ivan Stuer, ICT manager  Stad & OCMW Sint-Niklaas

 3. Security trends: wat heeft 2012 ons gebracht en wat zijn de verwachtingen voor 2013 

  De techniek die hackers gebruiken verandert constant, deze wordt steeds geavanceerder waardoor IT beveiliging een steeds grotere uitdaging wordt voor organisaties.

  Wat waren de grootste security risico’s vorig jaar en wat zal 2013 ons brengen. Dit zijn de vragen die het Check Point Security Research Team de laatste paar maanden bezig hielden. Tijdens het vinden van de antwoorden op deze vragen heeft Check Point wereldwijd een uitvoerige security analyse uitgevoerd waaruit het Check Point 2013 Security Rapport is voortgekomen. 

  Deze uiteenzetting geeft je onder andere inzicht in verschillende security incidenten waaruit we lessen kunnen trekken, applicaties die je liever niet op je netwerk wilt hebben plus de risico’s die hieraan gekoppeld zijn en ten slotte de verschillende technologieën die men kan inzetten om je hier succesvol tegen te beschermen.

  Sprekers: Bart De Maeyer, Check Point
 4. Tips & Trucs

  Voorstellen hoeft niet meer. Dit jaar is Ivo voor de 5de maal te gast.
  Met zijn Tips en Tricks weet hij zijn publiek mateloos te boeien. Zijn gereedschapskist komt dan ook niet uit het boekje; maar uit zijn jarenlange ervaring als systeembeheerder. 

  • Network Security Monitoring
  • Windows 7 Thin Clients
  • SQL Server maintenance
  • De eigen wolk
  • Handige tools

  Spreker: Ivo Depoorter

Track 5: Vlaamse Overheid

 1. DSI en GIM Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI)

  Het project digitale stedenbouwkundige informatie wil een generiek platform opstellen voor de digitale uitwisseling van verordenende ruimtelijke plannen en hun afgeleiden, om te komen tot een actueel, volledig overzicht van de ruimtelijke juridische plancontext. Deze plancontext zal ook hanteerbaar en raadpleegbaar zijn via een GIS-omgeving. Op het uitwisselplatform kan elke partner die de bevoegdheid heeft om deze plannen op te maken (i.e. het Vlaams Gewest, de provincies en de gemeenten) de eigen gegevens opladen en die van andere partners gebruiken. Dankzij de vlotte digitale beschikbaarheid van de plannen, zal de efficiëntie van vele processen verhoogd worden.

  Sprekers: Peter Willems vanDepartement Ruimte Vlaanderen  & An Heirman van GIM NV
 2. Digitale bouwaanvraag  

  Digitale bouwaanvraag wil mogelijk maken dat het hele proces van een bouwaanvraag (en melding) via de digitale weg kan verlopen. De aanvrager dient zijn of haar dossier in via een daarvoor ontworpen internetloket. Het dossier komt vervolgens terecht in een uitwisselingsplatform. Als de gemeente ervoor kiest mee te stappen in het digitale verhaal, kan men een connectie leggen tussen het uitwisselingsplatform van digitale bouwaanvraag en het eigen dossierbehandelsysteem van de gemeente waardoor alle informatie automatisch wordt overgenomen. Gemeenten kunnen ook digitaal adviezen vragen en de beslissing via mail verzenden. De betrokken partijen kunnen de status van het dossier ook steeds opvolgen. Door volledig digitaal te werken wordt er zowel in tijd als in kosten bespaard. Dit alles zal mogelijk worden vanaf najaar 2013.


  Spreker: Paul Van Lindt, projectleiderDigitale Bouwaanvraag
 3. Digitale tekenplatform, de meerwaarde voor lokale besturen

  Het digitale tekenplatform van de Vlaamse overheid is nu ook beschikbaar voor lokale en provinciale besturen. De entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) biedt dit gratis aan. Het tekenplatform helpt je bij het digitaal ondertekenen van je documenten. Het platform zet daarvoor via e-mail bestanden om naar tekenklare pdf-documenten die iedereen – ook niet-ambtenaren - met een elektronische identiteitskaart kan ondertekenen.

  Spreker: Daniël Du Seuil | ICT-Relatiebeheerder, e-government en ICT-Beheer (e-IB) | Bestuurszaken
 4. Co-creatie van e-government bouwstenen in Nederland en Vlaanderen 

  In deze sessie presenteren we je een aantal sterke voorbeelden van co-design in Vlaanderen en Nederland, waaronder  de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus, een unieke bron van wegwijsinformatie over de (lokale) dienstverlening aan burgers, ondernemingen en verenigingen.

  Deze kruispuntbank met informatie over dienstverlening van alle overheidsniveaus fungeert als hét bronbestand voor lokale besturen om de informatie over hun dienstverlening up-to-date te houden. Geen foute informatie meer op websites van lokale besturen; de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus wordt het referentiemodel voor dienstverlening.

  De voorgestelde projecten staan model staan voor een nieuwe manier van samenwerken tussen verschillende overheidsniveaus.


  Sprekers: Katrien De Smet, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE), Johan van der Waal, KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten)

Track 6: Systeem en netwerk

 1. Casestudy: “Gemeente Willebroek: een totale telecomoplossing”

  Begin 2012 schreef het opdracht gevend bestuur van Gemeente Willebroek een bestek uit voor een nieuwe IP- telecomoplossing en netwerkapparatuur. De aanzet hiertoe was het oprichten van een nieuw administratief gebouw waar de meeste diensten van de gemeente en het OCMW in ondergebracht zijn.

  Het nieuwe systeem moest:

  • Instaan voor telefonie mogelijkheden over verschillende locaties
  • Meerdere/simultane interfaces ondersteunen (analoog, ISDN, SIP, …)
  • Alle dataverkeer en telefonieverkeer over een centrale infrastructuur laten verlopen
  • Een hoge beschikbaarheid, veiligheid & schaalbaarheid hebben
  • Optionele mogelijkheden bevatten zoals de integratie van nieuwe applicaties zoals: streaming media, desktop conferencing, IP-storage, integratie met smartphones

  Er werd geopteerd voor één integrator met een totaaloplossing voor beide bestekken die zowel voor de

  apparatuur zorgde als de implementatie begeleidde.

  Sprekers: Bert Marichal – District Manager – Nextel NV, i.s.m. Luc Hertmans - Gemeente Willebroek - ICT
 2. “The Next Generation ICT Infrastructuur” als ondersteuning van het nieuwe werken binnen steden en gemeenten, Security – Wireless – Data

  Steden & gemeenten worden vandaag steeds meer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals het al dan niet toestaan van het gebruik van sociale media en tablets, een stijgend volume aan data dat 24x7 beschikbaar dient te zijn, ontsluiten van informatie via draadloze netwerken zowel intern als extern,...

  Gedurende deze presentatie zal SAIT Zenitel een duidelijk beeld geven van de mogelijkheden die vandaag beschikbaar zijn om deze nieuwe toepassingen op een veilige en performante manier te implementeren.

  We geven een antwoord op o.a. volgende vragen: hoe kan men tablets en dergelijke op een gecontroleerde manier toelaten, hoe implementeer ik een performant en veilig draadloos netwerk met inbegrip van publieke “hot spots”, hoe beveilig ik mijn infrastructuur rekening houdend met de grote verscheidenheid van mogelijke aanvallen, hoe scherm ik het interne netwerk af voor externe gebruikers, hoe bouw ik een performante server en storage infrastructuur uit,...

  Sprekers: Erwin Roels en Wim Bisschops - SAIT Zenitel
 3. BYOD & Mobile Security 

  ICT-infrastructuren worden steeds complexer en winnen nog meer aan belang in de ondersteuning van de bedrijfsprocessen. De gebruikers worden mobieler en wensen in toenemende mate overal en altijd toegang tot email, applicaties en informatie.

  Met het concept ‘Bring Your Own Device’ wordt de uitdaging om de bedrijfsinformatie adequaat te beveiligen nog flink moeilijker. Malware voor mobile devices stijgt exponentieel. Maar het lijdt geen twijfel: de voordelen die BYOD kan opleveren zijn aanzienlijk, mits goed geïmplementeerd.

  We presenteren je een best practice voor een goed beheer en beveiliging van mobile devices, inclusief BYOD.


  Sprekers: Luc Vanderveken, Managing Director IMPAKT nv
 4. Big data: een introductie

  Big data ... waar kom je het niet tegen? In deze presentatie wordt een helder en boeiend beeld geschetst van huidige en toekomstige ontwikkelingen. Een gastspreker die met twee voeten in de praktijk staat gidst ons doorheen de diverse hypes, waarheden en anecdotes. De vraag die uiteindelijk overblijft : ook in lokale besturen?

  Spreker: Steven Noels - NGDATA - gastspreker Schaubroeck

Track 7: Uit de praktijk

 1. Verifieer.be: de geoptimaliseerde documentenflow tussen gemeente en burger, incl. certificering door digitale handtekening (case: gemeente Kortenberg)

  De afstemming tussen het  e-loket en de back/mid-office van Vlaamse overheden loopt nog vaak spaak. Zo worden op veel plaatsen aan de voorzijde PDF-formulieren aangereikt die niet op de back-office afgestemd werden. De rechtsgeldigheid van die documenten vormde nog vaak een obstakel. De meerwaarde voor burger en overheid was dus heel gering. 

  Vanden Broele brengt met verifieer.be het beste uit de verschillende werelden samen. Documenten kunnen dankzij onze oplossing op een juridisch sluitende wijze tussen burger en overheid uitgewisseld worden. Ons systeem is flexibel in te passen in je bestaande softwarepakketten en beantwoordt in alle opzichten aan het streven naar automatisatie, besparingen en flexibele dienstverlening. 

  Spreker: Bruno Van der Elst, Accountmanager Vanden Broele
 2. Het nieuwe werken op weg naar een “smarter city”

  Medewerkers brengen niet alleen hun vaardigheden en kennis mee naar de werkvloer.

  Ze brengen ook hun social netwerk mee, en hun eigen toestellen én toepassingen om in deze omgeving contacten te onderhouden.

  Deze toestellen in je werkomgeving zijn een vast onderdeel van hun zogenaamde ego system.

  Motivatie van medewerkers is onder meer synoniem van flexibel denken en handelen in deze context.

  Is je organisatie daar klaar voor?

  Spreker: Alex Wyns – Business Innovation & Development Specialist - Belgacom
 3. 24/7 on-line documentenloket nu beschikbaar voor alle lokale besturen

  In 2012 presenteerde de Stad Mechelen met Intellistamp (een product van Inventive Designers dat geïntegreerd werd door CIPAL) een primeur waarbij burgers 24/7 via een e-loket attesten kunnen opvragen en onmiddellijk via mail toegestuurd krijgen. Deze attesten zijn voorzien van een digitale stempel met een wettelijke digitale handtekening die haar legale waarde behoudt bij het printen. Vandaag blikken we enerzijds terug op het succes van dit project, maar kijken we vooral vooruit naar hoe deze oplossing voortaan in een cloud-based model (dus vanuit een centraal datacenter) ter beschikking staat van alle lokale besturen – met een lagere instapdrempel zowel wat betreft kost als wat betreft technologie, en met een sterk verbeterde dienstverlening aan de burger.


  Spreker: Tom Andries, webmaster Stad Mechelen
 4. Mobile Enterprise Of The future

  Mobiliteit is een grote opportuniteit geworden. Gebruikers willen hun eigen toestel mee naar het werk brengen, en zowel het aantal als de verscheidenheid aan toestellen neemt snel toe. Verschillende besturingssystemen, diverse types, schermgroottes, enzovoort, zowat iedere dag komen er nieuwe versies op de markt. Vooral de uitgebreide mogelijkheden van zowel persoonlijke als business applicaties vereisen een nieuwe manier om met deze complexiteit om te gaan.

  De grootste uitdaging voor de IT-afdeling ligt dan ook bij het belangrijkste voordeel voor de gebruikers, namelijk om op eender welk toestel, eender waar en eender wanneer te kunnen werken, en dat op een veilige manier. In deze sessie zullen we al deze mogelijkheden bekijken en aantonen hoe mobiliteit een toegevoegde waarde kan betekenen voor de business.

  Spreker: Yves Vanderbeken, HP account chief Technologist voor de Vlaamse Overheid account


Prijzen (excl. BTW):

Leden V-ICT-OR: 65€
Niet leden V-ICT-OR non profit: 160€
Niet leden (hoofd)partners: 160€
Nietleden bedrijven: 250€

Inschrijven voor dit event? klik hier 


We kijken er alvast naar uit! Tot donderdag 25 april.


Het V-ICT-OR Team


P.S. * Op de loer op de Beursvloer? Standhouders kunnen zich nog aanmelden. Er zijn nog enkele plaatsen

hilton

 vrij. Contacteer hiervoor Renk Ruijter: renk.ruijter@v-ict-or.be
Programma
09u00 - 18u00

Shopt IT 2013

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie
Hilton Antwerp Hotel
Groenplaats 32
2000 Antwerpen
België