Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Cyber & Information Security Day 2019

Inschrijven
14/11/2019 09:00 — 14/11/2019 17:00

"Vrees niet, in deze mail zit (nu eens) géén cyber-gevaar verscholen".  Bijna elke mail, PDF-folder of elektronisch bericht zou moeten voorafgegaan worden door deze geruststellende woorden. Het lijkt anders alsof er door elke byte die wordt verstuurd, de onveiligheid verder wordt verspreid...

Via de 'Cyber and Information Security day' biedt V-ICT-OR jou een oplossing. Tijdens één dag ontvang je diverse tips, bredere inzichten en mogelijks zelfs enkele tools die je het leven veiliger maken. Tijdens de diverse sesssies van die dag krijg je deze oplossingen toegelicht, zodat je hiermee de informatieveiligheid van jouw organisatie en jouw leven beter kan beveiligen. De beveiligingsmaatregelen en de aandachtspunten stellen je zo in staat om deze onveiligheid terug te dringen.

Want door aanwezig te zijn, vergroot je meteen jouw praktische kennis en inzicht. Niet dat daardoor deze cyber-gevaren plots verdwijnen, maar wel zal jij inzien hoe je deze best kan aanpakken zodat je beter voorbereid bent op een veiligere toekomst.

Doelgroep :

Allen die dagelijks - in het leven en tijdens het werk - de confrontatie met IT en zijn mogelijke dreigingen ondergaat : in de auto, op het werk, via de smartphone, in het vliegtuig, op de computer, via de smart-TV of de koelkast, via e-mail, enz...

De manager, de directeur en de bestuursleden die begaan zijn met veilige IT vinden er baat in. Maar ook de informaticus, netwerkspecialist, informatieverwerker die zich praktisch en concreet wil informeren over de dreigingen en mogelijke remedies.

Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met :

Gebruiksvriendelijk Identity & Access Management

Configureer en beheer via ons handig dashboard de gebruikerstoegang tot uw applicaties, ongeacht of uw app nu een mobiele, web- of desktopapplicatie is.  Maak in 1-2-3 verschillende account providers zoals Office 365, Active Directory, Microsoft, Facebook, Google, Twitter, iDIN, itsme… mogelijk. Verruim met The Identity Hub uw toegangsplatform.

 

en met ondersteuning van :

    

Security is een grote bezorgdheid binnen de overheidssector, de resultaten van Audit Vlaanderen rapport van vorig jaar bewezen dit. Als Microsoft Partner staat Security bovenaan onze agenda en zijn we er op uit om de overheidssector veiliger te maken. Aan de hand van verschillende, doortastende workshops, maken wij  een security roadmap op om alle pijnpunten bloot te leggen en concreet aan te pakken.


    

Maak een afspraak met een IT securityconsultant om van gedachten te wisselen over hoe u actueel securitybeleid kan uitwerken.

Werk samen met IT1 een IT securitybeleid uit gestoeld op gelaagde bescherming, online documentatieplatform met geautomatiseerd wachtwoordbeheer en een security as-a-service aanbod zodat u echt gerust kan zijn. 

 

   

 

 

 

 
Programma
09u00 - 09u30

Registratie & ontvangst

09u30 - 09u40

Verwelkoming

Eddy Van der Stock | voorzitter V-ICT-OR

09u40 - 10u10

Strategie en prioriteiten van de nieuwe GBA

David Stevens | voorzitter Gegevensbeschermingsauthoriteit

Tijdens deze uiteenzetting zal de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit het nieuwe strategische plan toelichten, met bijzondere aandacht voor overheidsinstanties en beveiliging van informatie.

10u10 - 10u40

Civic Resilience and the Changing Role of Councils

Jos Creese | FBCS, FSIM, Independent digital analyst and consultant, CCL

Everyone knows cyber risks are growing. However, as the threat landscape changes, many local authorities are not keeping pace with the wider cyber risks to their communities and in what they must do to increase civic protection. This presentation will highlight the new responsibilities and the actions councils should take if they are to safeguard their communities for the future.

10u40 - 11u00

Koffiepauze

11u00 - 11u30

Gegevens delen … Wat zijn de spelregels?

Justine Simal | Legal Counsel – IP/IT law consultant - Data Protection Officer – CIPP/E certified bij Ifori

Tijdens deze presentatie zet IFORI, een juridisch kantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten en ICT-recht, uiteen hoe je op een praktische manier gegevensuitwisseling in een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende stakeholders op lokaal niveau moet aanpakken. Er zijn op lokaal niveau steeds meer vragen en verplichtingen tot samenwerking, denk bijvoorbeeld aan het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Deze brengen in vele gevallen uitdagingen met zich mee op vlak van privacy, gegevensbescherming en data security. Deze sessie wil praktische handvaten aanreiken voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, met focus op het aspect van de gegevensuitwisseling.

11u30 - 12u00

Cybersecurity: de nieuwe bedreiging voor de security business

Christophe Voets | Seris

Beveiliging van een gebouw, een bedrijf, een site is niet alleen nog een kwestie van mensen en patrouilles geworden. Meer en meer zijn er aanvullingen mogelijk met elektronische extraatjes, zoals sensoren, camera's, detectoren, enz. En hoewel deze zeker supplementaire aanvullingen leveren, dienen hiervoor zeker ook extra beveiligingsmaatregelen te worden uitgewerkt.
Immers, het IoT-gebeuren (of Internet of Things) brengt nieuwe uitdagingen mee, die de firma Seris volop omhelst maar zich hiervoor ook terdege 'wapent'. De tools correct gebruiken is 1 ding, de mogelijke gevaren ervan correct inschatten en ondervangen is iets anders.
Wij krijgen een gedetailleerd inzicht in het beleid, de operationele noden en de gedreven aanpak die deze firma drijft tot een continue evolutie in tools en beveiliging. Een boeiende en levende curve qua beveiliging.

12u00 - 13u15

Lunch

13u15 - 13u45

Informatieveiligheid, enkele bedenkingen voor u eraan begint

Johan Smekens | Chief Security Officer, Agentschap Facilitair Bedrijf

De bedoeling van deze presentatie is het publiek in zicht te geven op de voornaamste overwegingen die moeten worden gemaakt bij de implementatie van een realistisch informatieveiligheidsbeleid. De presentatie gebruikt de Vlaamse overheid en zijn informatieclassificatie als richtlijn.

13u45 - 14u15

De rol van de VTC als toezichthoudende autoriteit

Frankie Schram | Prof. dr. Frankie Schram

Naast de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is er op Vlaams niveau de VTC. Als toezichthouder in het kader van de AVG heeft de VTC een andere invulling dan haar voorganger met dezelfde naam. Wat doet de VTC? En wat moet jij doen ten aanzien van de VTC? Wat doet de VTC niet? Hoe is de relatie tussen de VTC en de GBA? Op die vragen wil deze bijdrage antwoorden brengen.

14u15 - 14u30

Koffiepauze

14u30 - 15u00

De sprint van cybercrime naar cybersecure... loopt over "user awareness

Pascal D'Eer & Kurt Pennick | Security V-ICT-OR

Stel, je wordt meegenomen in een verhaal dat zich afspeelt in een gemeente, bijvoorbeeld in de gemeente VlaVirGem.
De voortdurende worsteling van de DPO met alle privacy-lekken, het continue 'veiligheidsgaten dichten' door de IT-mensen, het contractuele gevecht tussen de juristen en alle leveranciers,... En daar tussenin schippert een algemeen directeur van hier naar daar.
Want verantwoordelijkheden kan je niet ontlopen. Je komt wel meermaals de menselijke grenzen tegen.

VlaVirGem 's "awareness training" biedt jou praktische handvaten, concrete stappen en een gezondere toekomstkijk op Privacy en Security.

15u00 - 15u30

Het Centrum voor Cybersecurity België is er ook voor u.

Katrien Eggers | Communicatieverantwoordelijke Centrum voor Cybersecurity België

5 jaar sensibiliseringscampagnes: een overzicht. Voor de 5de keer al lanceerde het Centrum voor Cybersecurity België in oktober een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid tijdens de European Cyber Security Month. Dit jaar ging alle aandacht uit naar phishing. Het ultieme doel is ervoor te zorgen dat de internetgebruiker 2 keer nadenkt wanneer die een link ziet in een bericht. Klik niet zomaar op elke link, is de boodschap. Kreeg je een verdacht bericht? Stuur het door naar verdacht@safeonweb.be. Op die manier willen we het aantal slachtoffers van phishing aanzienlijk verminderen.

15u30 - 16u30

Reflectiedebat en slotwoord

16u30 - 17u00

Afsluitende cocktail

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie
Lamot
Haverwerf
2800 Mechelen
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Standaard € 195
Bedrijfslid € 195
Effectief Lid V-ICT-OR € 165
Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement) € 165
Inschrijven