Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manage IT 2019

12/12/2019 09:00 — 12/12/2019 21:30

In het najaar organiseren we telkens "Manage IT";

Sleutelwoorden bij dit evenement zijn samenwerking, conceptvorming, visieontwikkeling, kwaliteit, kortom degelijk informatiebeleid. Samen met de andere actoren van de publieke sector (secretarissen, schepenen, burgemeesters, ...) gaan we op zoek naar verbreding en verdieping van onze kennis. We nodigen hiervoor een aantal toonaangevende sprekers uit. Manage IT wordt telkens afgesloten met een aangenaam diner.

Doelgroep:

ICT-verantwoordelijken, diensthoofden, projectleiders, financieel directeuren, algemeen directeuren, schepenen, leden van het managementteam.

Aantal deelnemers:

250

Thema 2019: Zijn open city-platformen de toekomst?

Lokale overheden over de hele wereld staan ​​onder enorme druk om waarde te leveren aan hun burgers en ondernemers, terwijl ze continu voor kritieke uitdagingen staan. Vertrekkend vanuit een op silo’s gebaseerd infrastructuurbeheer worstelt men met infrastructuurcapaciteit, en heeft men het moeilijk om gelijke tred te houden met de snel evoluerende maatschappij. Burgers en bedrijven verwachten dat steden en gemeenten hoogwaardige diensten leveren, die zich al lang niet meer beperken tot de klassieke dienstverlening maar die bovendien inspelen op de sociale en maatschappelijke behoeften van burgers en bedrijven, en dan vooral op hun ‘levenskwaliteit’. De noodzaak tot een veilige, milieuvriendelijke en sterk mobiele omgeving vraagt goede stuur- of beleidsinformatie.

Steden en gemeenten hebben het al lang door dat de conventionele methoden voor het financieren, bouwen en onderhouden van de infrastructuur waarmee ze hun diensten, en bij uitbreiding de dienstverlening, ondersteunen achterhaald zijn. Bovendien heeft men niet altijd de financiële vrijheid of capaciteit om grote projecten op te zetten die deze problematiek het hoofd kunnen bieden. Hoewel er gepleit wordt voor een meer collectieve aanpak rond deze problematiek, raakt dit type projecten versnipperd over tientallen technologiepiloten waarvan er slechts een paar op lokaal niveau tot een complete uitrol hebben geleid. De in aantal beperkte grootschalige projecten, die op de een of andere manier financiering hebben gekregen, leveren na jaren van werkzaamheden en grote investeringen nog maar weinig collectieve voordelen op.

Innovatie en technologische (r)evolutie

Toch zijn er enkele fraaie, open innovatietrajecten die gemeenten toestaan gemakkelijker gebruik te maken van collectieve ideeën, vaardigheden en investeringen, waarmee dan weer nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld. De convergentie tussen open innovatie en technologische trends zorgt voor een gestage transformatie van de IT-omgevingen in onze steden en gemeenten.

Ondertussen worden er in bepaalde stedelijke omgevingen ontelbare sensoren ingezet, en komen er grote hoeveelheden van nieuwe gestructureerde en ongestructureerde gegevens ter beschikking. Ook deze (nieuwe) gegevens moeten geanalyseerd worden en in een volgende stap via cognitive computing verwerkt worden, opdat besluitvormers in staat zouden zijn om via de data tot nieuwe, waardevolle inzichten te komen. Hierbij kan men de ruime beschikbaarheid van mobiele apparaten maximaal benutten en komt men al snel tot een cloud-gebaseerd as-a-servicemodel.

De particuliere sector heeft het voortouw genomen, met name in het samenbrengen van open innovatie en technologie om nieuwe waarde te creëren. De meeste gemeentebesturen voelen zich voorbijgestoken en worstelen om toch nog die ‘slimme’ stedenbelofte te realiseren, vaak uitgewerkt in nieuwe op silo’s gebaseerde oplossingen die het vraagstuk niet beantwoord krijgen.

Denken in open platformen …

Onze toonaangevende steden zijn gebruik beginnen maken van het innovatiepotentieel van deze nieuwste technologische trends, ondersteund vanuit de Vlaamse overheid en/of iMec. De adoptie van de internationale beweging rond ‘city-platform-denken’ moet efficiëntie in infrastructuurbeheer en de levering van nieuwe maatschappelijke diensten bevorderen.

Door de lokale overheid als een ‘platform’ te gaan beschouwen wordt het gemakkelijker gegevens en inzichten rond die gegevens te delen. Het helpt lokale overheden ook om hun operationele wendbaarheid te vergroten bij het beheer van hun fysieke infrastructuur. Deze verbeterde inzichten kunnen lokale overheden helpen door bv. criminaliteit, falende wegeninfrastructuur en toenemende verkeerscongestie sneller te identificeren, en dit door een combinatie van gegevens- en analysemogelijkheden. Via een open city-platform kunnen de klassieke dienstverleningsinformatica (administratieve toepassingen) en de stedelijke infrastructuurinformatica (IoT, …) elkaar ontmoeten, elkaar aanvullen, en elkaars gegevens combineren tot betere beleidsinformatie. Het stelt de dienstverlening in staat om samen te werken en uiteindelijk de prestaties te verbeteren. Hierdoor kunnen lokale besturen hun schaarse middelen opnieuw toewijzen en meer aandacht besteden aan het beantwoorden van de verwachtingen van hun burgers.

De voorbeelden die we zien in Vlaanderen lijken wel (internationaal) toonaangevend te zijn en vragen de nodige aandacht. ‘Platformdenken’ is collectief denken. Als we  atomaire slimme oplossingen in een geheel willen onderbrengen dat gegevens met elkaar gaat verbinden, dan hebben we een strakke regie nodig. De kennis hieromtrent wordt stapsgewijs opgebouwd en vormt een ideale leerschool voor de lokale besturen die in dit geheel door de veelvuldige bomen het bos al lang niet meer zien.

Sneller open, innovatieve, flexibele en goedkopere IT-oplossingen bouwen die een gepersonaliseerde e-dienstverlening mogelijk maken … het is iets waar alle gemeenten en overheden van dromen. ManageIT wil samen met alle overheidsinstellingen en private partners de evolutie van deze ‘open city-platformen’ onder de loep nemen. Welke toonaangevende voorbeelden kennen we? Waar lopen publieke en private instellingen tegenaan? Welke voordelen bieden deze platformen nu al? Is dit enkel bestemd voor grote steden of kunnen kleine besturen zich clusteren en ook aansluiten? Kunnen ze zo dezelfde doelstellingen bereiken?

Theaterdiner

Na Manage IT wordt een aansluitend driegangen-diner met gastoptreden verzorgd. Een ideale gelegenheid om te netwerken binnen de sector of klanten/prospecten op een informele manier te leren kennen. Inschrijven kan per tafel, maar ook individueel!

 
Programma
09u00 - 10u00

Onthaal en registratie

Koffie met ontbijtkoeken zorgen ervoor dat je in alle rust deze congresdag kan aanvangen

10u00 - 10u10

Verwelkoming

10u10 - 10u30

Keynote (onder voorbehoud)

Bart De Wever | Burgemeester Stad Antwerpen

10u30 - 11u45

Drie Open City platformen naast elkaar

Het concept van de Vlaamse Virtuele Gemeente © (https://v-ict-or.be/vlavirgem) werd stapsgewijs uitgewerkt in verschillende technologieën.

Los van de discussie welke gekozen technologie nu uiteindelijk een goede keuze is, zien we het ontstaan van overheidsplatformen die de stedelijke/gemeentelijke dienstverlening op een andere manier is gaan automatiseren. Vertrekkend vanuit de ontsluiten van authentieke gegevens of basisregistraties, werd de dienstverleningsinformatica verkruimeld naar kleine(re) in elkaar passende componenten (applicatiefuncties versus microservices) om opnieuw tot degelijke oplossingen te komen. De aanpak is uniek, de uitkomst bijzonder. Sommigen spreken zelfs van een paradigmashift in de automatisering van overheidsinstellingen.

OCAPI (https://www.v-ict-or.be/wat-we-doen/ocapi) bouwde verder op het Antwerpse ACPaaS verhaal, terwijl LB365 (https://www.v-ict-or.be/wat-we-doen/samen-aanbesteden) verder ging op de fundamenten van het common citizen service platform (ccsp). S-Lim tenslotte ziet een Smart City platform als een draaischijf waarop applicaties van gemeentes en van andere domeinbeheerders connecteren om in real-time of in bulk data uit te wisselen met elkaar en met derden.
Alle projecten zijn operationeel en hebben een mooie toekomst voor zich.

Kom luisteren naar de manier waarop lokale besturen autonoom en opnieuw zijn gaan nadenken over hoe de automatisering van hun dienstverleningsinformatica er in de toekomst moet gaan uitzien en met welke uitdagingen zij geconfronteerd werden. Verzeker uzelf van hun werkwijze en kijk wat voor u bruikbaar is binnen deze overheidsplatformen waarbij samenwerking, goed opdrachthouderschap en financiële controle over het geheel de rode draad zijn.

11u45 - 12u30

Overheidsplatformen connecteren maximaal met goede bestaande en nieuw te bouwen componenten

Geert Mareels , DAV | Veronique Volders, LBLOD | Hugo Kerschot & Lieven Raes, Polivisu

We brachten er drie samen die in hun uitwerking geconnecteerd zijn met de digitale overheidsplatform van morgen. We bekijken hoe digitale informatie ook effectief digitaal blijft bij de archiveringsfase uitgewerkt door het facilitair bedrijf in “digitaal archief Vlaanderen” – DAV (https://overheid.vlaanderen.be/digitaal-archief-vlaanderen). De manier waarop besluitvorming gelinkt wordt aan alle mogelijke relevante (gelinkte) data vindt u terug in het project van het agentschap binnenlands bestuur LBLOD (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data). Een project dat binnen één van de overheidsplatformen reeds zijn maximale integratie heeft. Tot slot kijken we hoe beleidsinformatie op overheidsplatformen een rol gaat spelen met het project PoliVisu (https://www.polivisu.eu/). Door de gegevens van overheids- en multi-echelon omgevingen beter te leren begrijpen kunnen menselijke besluitvormers geholpen worden realtime beslissingen te nemen in zeer complexe omgevingen.
Deze drie componenten zijn voor iedereen onmiddellijk inzetbaar en tonen aan dat overheidsinformatie vanaf zijn ontstaan, over de besluitvormingstrajecten heen tot en met de wijze waarop we deze voor de langere periode gaan stockeren van cruciaal belang zijn bij het sturen en organiseren van een transparante overheid.

12u30 - 13u45

Lunch & speeddates

13u45 - 14u45

Hoe AI kan ingezet worden om besluitvorming te verspreiden

Stephen Lernout | Citynet

Als Burgemeester, bevoegde Schepen voor Digitalisering en Smart Cities, Algemeen Directeur, Diensthoofd Communicatie of ICT Diensthoofd van uw Stad of Gemeente weet u als geen ander dat de vernieuwde publicatieplicht een aantal uitdagingen met zich meebrengt.

Citynet is een kwalitatief én laagdrempelig antwoord door Artificiële Intelligentie in te zetten om uw besluitvorming gemakkelijk te helpen ontsluiten. Een oplossing die uw documenten op één plaats verzamelt en ze makkelijk bevraagbaar maakt. Dit zowel voor interne werking als voor de burger via de Facebook pagina van uw Stad of Gemeente of via Facebook Messenger op de smartphone.

Tijdens deze sessie komt de stad Gent samen met Digipolis vertellen hoe zij Citynet geïmplementeerd hebben.

TBC

TBC

TBC

14u55 - 15u55

Synergics | Evert D'Hondt

TBC

TBC

TBC

16u15 - 17u15
17u15 - 18u20

Receptie op de beursvloer

18u30 - 21u30

Theaterdiner met gast optreden

Inschrijven voor het theaterdiner vooraf verplicht (aan te duiden tijdens de registratie)

Organisator

V-ICT-OR vzw

manageit@v-ict-or.be

Locatie
Hilton Antwerpen
Groenplaats 32
2000 Antwerpen
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Standaard € 380
Effectief Lid V-ICT-OR € 125
Effectief Lid V-ICT-OR (Vlaamse overheid) € 125
Erelid € 125
Bedrijfslid € 195
Non-profit € 195

Inschrijven