Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Open pitchdag cloud / telefonie / WPaaS - PART 1 - 29.06.2020

Inschrijven
29/06/2020 09:00 — 29/06/2020 16:25
Op 29 juni organiseren wij DEEL 1 van onze Vlaamse "Open Pitchdag" voor effectieve leden van V-ICT-OR van lokale besturen.
Concreet krijgen enerzijds de leveranciers een uur de tijd om hun product of dienst in de picture te plaatsen van concept, uitwerking tot en met prijszetting en plan van aanpak. V-ICT-OR leden uit lokale besturen anderzijds, krijgen de kans verschillende technologiën te vergelijken en de juiste vragen te stellen.
 
De thema's voor de eerste pitchdag zijn Cloud, WPaaS en Telefonie. Later volgend andere thema's.
 
 
CLOUD
Lokale besturen hebben enorm veel vragen over hun fysieke infrastructuur. 'Ontzorging' en 'virtualisering' zijn key terms in deze context: men kijkt naar externe datacentra waarin men zijn servers kan onderbrengen, of men vervangt de fysieke servers door virtuele tegenhangers (public, private of hybride cloud). Vooral dat laatste scenario willen we belichten, omdat we veel dezelfde vragen krijgen. 
 
TELEFONIE
Als tweede topic willen we telefonie behandelen. Vele lokale besturen maken nu de switch van fysieke telefoniencentrales ('vaste toestellen') naar virtuele centrales. Dan ga je snel naar 'softphones' (telefoniesoftware die je installeert op pc, laptop of tablet) met bijbehorende accessoires (Bluetooth-oortjes bv.). Omdat je niet langer fysieke lijnen hanteert, maar eigenlijk over een datanetwerk telefoneert, spreken we van VOIP (Voice Over IP). Algemeen wil je ook naar meerdere lijnen extern kunnen doorschakelen, wat interessant kan zijn bv. als je telewerk toelaat op de werkplek.
 
WORKPLACE AS A SERVICE
De werkplekken zijn gewijzigd, zeker na COVID-19. Maar wat kunnen werkplekken als een service betekenen voor lokale besturen en hoever gaan we in deze opzet? Hebben we morgen een volledig geïntegreerde, mobiele werkplek en beschouwen we binnenkort plaats- en tijdsonafhankelijk werken als een vanzelfsprekendheid? 

Hoe werkt zo'n online pitchdag?

Onze leden uit de lokale besturen krijgen de kans om vragen op voorhand in te dienen rond deze thema's. De leveranciers - die zich op voorhand aanmelden - krijgen deze vragen doorgestuurd en kunnen hun pitch afstemmen op wat gevraagd werd. De dag zelf krijgt elke leverancier een uur de tijd om zijn oplossing in de picture te plaatsen. De pitches worden opgenomen en achteraf ook ter beschikking gesteld aan al onze leden.

Inschrijven

Inschrijven kan via deze pagina!

Links voor deelname (let op: enkel bruikbaar voor ingeschreven leden van V-ICT-OR)

Cloud deel 1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFmNDBjZWItYWY3ZS00MzZlLTkwZDItZGE2YmNiNWFjYWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac39facd-22aa-4c25-970f-02ba0b211906%22%2c%22Oid%22%3a%22cd7621cb-65d5-4e74-822e-01854996c253%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Cloud deel 2

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI2MjI1OTUtYjJkMy00YTVlLTg5NGItNDIxZGY5YTFlOTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac39facd-22aa-4c25-970f-02ba0b211906%22%2c%22Oid%22%3a%22cd7621cb-65d5-4e74-822e-01854996c253%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Telefonie deel 1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYzMWYzOWEtOGFiZC00ZjU5LWEyMTUtZTNkMWNhOTRiZGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac39facd-22aa-4c25-970f-02ba0b211906%22%2c%22Oid%22%3a%22cd7621cb-65d5-4e74-822e-01854996c253%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Telefonie deel 2

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgwZDYzNWItZDE5MS00MGIyLWE1ZWQtYmNjMjE5NTU5Yzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac39facd-22aa-4c25-970f-02ba0b211906%22%2c%22Oid%22%3a%22cd7621cb-65d5-4e74-822e-01854996c253%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

WPAAS deel 1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQyN2QyYjktOTRmYS00MzVjLWFiYzktMmIwNWUxN2VhYTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac39facd-22aa-4c25-970f-02ba0b211906%22%2c%22Oid%22%3a%22cd7621cb-65d5-4e74-822e-01854996c253%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

WPAAS deel 2

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWM2MTM5MTQtOTRhZi00ODQwLWE3YjctZDE0Y2M2OTQ5N2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac39facd-22aa-4c25-970f-02ba0b211906%22%2c%22Oid%22%3a%22cd7621cb-65d5-4e74-822e-01854996c253%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Programma
09u00 - 09u55

Welke meerwaarde heeft Cloud voor uw organisatie?

Hendrik Albrecht | Tobania

MS Teams als telefonie oplossing? Het kan!

Olivier De Jans | Cronos Zeticon

Minder werk voor IT en een werkplek die helpt om een betere dienstverlening aan de burger te bieden.

Raf Celis | Realdolmen

10u00 - 10u55

Cloud Custodian (Arxus), en De Cloud; het nieuwe normaal? (Cloudar)

Kim Fertinel, Ben Bridts | Cronos Zeticon

Microsoft Teams : calling made simple

Philip De Graef & Enrico Antonacci | Microsoft

Mobiele werkplek

Marc Bau en Pieter Watteeuw | E-BO Enterprise

11u00 - 11u55

Mijn IT-strategie vandaag? Schakel een digitale versnelling hoger met hybride cloud.

Stijn Vandebuerie | Savaco & IT-Care

Communicatie in de Cloud

Marc Bau en Peter Vincent | E-BO Enterprise

Hoe word je digitaal fit in een moderne digitale werkplek?

Benny Van De Velde en Pieter Opdebeeck | Cronos Zeticon

11u55 - 12u30

PAUZE

12u30 - 13u25

Welk cloud scenario is voor mijn bestuur het beste en hoe migreer ik zorgeloos naar de cloud?

Robin Simons | Realdolmen

Teams als volwaardige vervanger van uw telefooncentrale

Loy Clynckemaillie | Savaco & IT-Care

De OpenIMS Digitale Werkplek: zaakgericht werken

Yves Roblain | Open Sesame ICT

13u30 - 14u25

RemDaas – De Remmicom cloud.

Jef Beirinckx | Remmicom

Unified communication tools, including app-free web conferencing

Mats Wittoek | IRC

De moderne werkplek met Microsoft 365

Loy Clynckemaillie | Savaco & IT-Care

14u30 - 15u25

Snelle inzichten in je data met Power BI

Steven Vandeputte | Microsoft

Teams verder strategisch omarmen en telefonie mee uitrollen

Tom Verstraeten | Realdolmen

Enabling your office in the cloud

Mats Wittoek | IRC

15u30 - 16u25

Your cloud solutions but hosted in Belgium

Mats Wittoek | IRC

GOSIP – De Remmicom-oplossing voor telefonie.

Kristof Gotthold | Remmicom

TBC

Organisator

V-ICT-OR vzw

marcom@v-ict-or.be

Locatie
MS Live event


Inschrijven