Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Opleiding - Strategisch informatiemanagement - Rik Maes - (1/6 - 24.05.2019)

Inschrijven
24/05/2019 09:00 — 24/05/2019 16:00
Banner

Een collegereeks voor gemeentelijke informatiedeskundigen

Gemeenten opereren in het speelveld van maatschappelijke en technologische veranderingen. Ze worden geconfronteerd met de directe gevolgen van digitalisering. De informatiepositie van de eigen gemeentelijke organisatie in relatie tot haar omgeving bepaalt in toenemende mate haar slagkracht; dit inzicht vertalen in daadwerkelijke informatie-gedreven verandering en innovatie vergt meer: heldere sturing en toegesneden organisatie. De informatiemanager speelt hierin een cruciale rol.

Middels een reeks los te volgen colleges wil V-ICT-OR in samenwerking met prof. Rik Maes van de Academy for Information & Management een bijdrage leveren aan kennisverbreding en –verdieping van gemeentelijke informatiedeskundigen. De volgende colleges van telkens één dag zijn gepland.

Programma

24 mei 2019 - Inleiding strategisch informatiemanagement voor gemeenten (1/6)

De basisbeginselen van informatiemanagement worden in hun actuele vorm gepresenteerd. De positie van de informatiemanager in relatie tot het bestuurlijke vlak en ICT wordt helder gemaakt en de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de informatiedeskundige om deze positie te kunnen innemen worden duidelijk gekaderd en geoefend.
Docent: prof. Rik Maes, Radboud Universiteit

>> Schrijf hier in

28 juni 2019 - Informatiemanagement en dienstverlening (2/6)

We bestuderen op deze dag de bijdrage van informatiemanagement aan de inrichting van diverse vormen van dienstverlening. Aan de orde komen vragen als: welke eisen stelt proces- en zaakgericht werken aan informatiemanagement? Hoe richten we kanaalkeuze en –sturing in? Hoe passen we sociale media in? Hoe voeren we hierover beleid?
Docent: prof. Wolfgang Ebbers, Universiteit Twente

>> Schrijf hier in

6 september 2019 - Digitale transformatie en innovatie (3/6)

‘Digitale transformatie’ staat voor heel veel verschillende begrippen. Hierin wordt helderheid verschaft en er wordt aangegeven hoe de kern ervan, mentale transformatie van alle betrokkenen, kan worden gerealiseerd. In het tweede deel komen aan de hand van een casus vragen aan de orde als: hoe vinden we een balans tussen beheersing en door de business vereiste en vanuit de ICT mogelijk gemaakte wendbaarheid? Hoe past ‘agile’ werken in een staande organisatie en hoe kunnen we er leiderschap over voeren?
Docenten: prof. Rik Maes (Radboud Universiteit) en Bas van Tol (Nederlandse Politie)

>> Schrijf hier in

11 oktober 2019 - Sturen op resultaten: batenmanagement (4/6)

Op deze dag krijgen we handelingsvaardigheid in het verbinden van strategie en operaties middels een uitgekiend proces van batenmanagement. Belangrijke thema’s hierbij zijn het continue belang van business cases, het monitoren van en de levenscyclus van baten en het operationaliseren van de toegevoegde waarde van informatie in elk stadium van een programma/project.
Docent: Harry van Irsel, zelfstandig adviseur

>> Schrijf hier in

22 november 2019 - Als informatiemanager omgaan met macht en politiek handelen (5/6)

Een informatiemanager heeft weinig of geen macht, maar hoe kan hij zijn gezag aanwenden in het politieke spanningsveld van een gemeentelijke organisatie? Hoe kan hij/zij ertoe bijdragen dat mensen in de organisatie, op alle niveaus, inzake informatie- en ICT-vraagstukken op een goede en verantwoordelijke manier met macht en politiek omgaan en bijdragen aan besluitkracht van de organisatie?
Docent: Martin Hetebrij, zelfstandig adviseur

>> Schrijf hier in

16 december 2019 - Design thinking voor informatiedeskundigen (6/6)

De traditionele benadering van automatiseerders is deze van een ingenieur: een complex vraagstuk reduceren tot een bekend vraagstuk en dat volgens geijkte patronen oplossen. Deze aanpak is niet geschikt voor ‘wicked problems’, taaie vraagstukken waar gemeenten mee te maken krijgen en in dit verlengde ook de informatiemanager. De deelnemers krijgen kennis van en worden getraind in een designgerichte aanpak, die juist rekening houdt met deze complexiteit. Creatief denken, het loslaten van vooronderstellingen, het uitgaan van de realiteit en niet van abstracte modellen etc. staan hierbij voorop.  
Docent: Dr Anna Snel, VUCA Academy

>> Schrijf hier in

Praktisch

Iedere opleidingsdag start bij een minimum van 10 deelnemers.

Prijs per opleiding:

 • Leden : 750€ (vrijgesteld van BTW)
 • Niet-leden : 850€ (exclusief BTW)

De prijs per opleiding daalt naar gelang je meer opleidingen volgt. Per bijkomende opleiding zakt de prijs van alle opleidingen met €50.

Voor opleiding 2 wordt de prijs per opleiding dus :

 • Leden : 700€ (vrijgesteld van BTW)
 • Niet-leden : 800€ (exclusief BTW)

Voor opleiding 3 wordt de prijs per opleiding dus :

 • Leden : 650€ (vrijgesteld van BTW)
 • Niet-leden : 750€ (exclusief BTW)

Dit principe blijft doorgaan bij elke extra opleiding die u volgt. Zo wordt bij het volgen van 6 opleidingen (= maximum) de prijs per opleiding:

 • Leden : 500€ (vrijgesteld van BTW)
 • Niet-leden : 600€ (exclusief BTW)

De korting die je krijgt door het volgen van meerdere opleidingen zal telkens in mindering gebracht worden op de volgende factuur.

Bij het volgen van bijvoorbeeld 3 opleidingen als V-ICT-OR lid ziet de facturatie er als volgt uit :

 • Factuur 1 (opleiding 1) = 750€
 • Factuur 2 (opleiding 2) = 700€ (voordeelprijs voor opleiding 2) – 50€ (korting op opleiding 1 omdat je er 2 volgt)
 • Factuur 3 (opleiding 3) = 650€ (voordeelprijs voor opleiding 3) – 50€ (korting op opleiding 1 omdat je er 3 volgt) – 50€ (korting op opleiding 2 omdat je er 3 volgt)

Een opleiding (en dus ook de bijhorende korting) gaat pas door bij voldoende aantal deelnemers (10 per opleiding).

In deze prijs zit inbegrepen: begeleiding, uitgebreid opleidingsmateriaal, toegang tot een elektronische leeromgeving, lunches en andere voorzieningen. 

Docenten

De opleiding wordt geleid doorzowel theoretisch geschoolde als praktisch ervaren docenten zoals Prof. Dr. Rik Maes.
Ze staan garant voor state-of-the-art kennis, ervaring met ‘best practices’ en een visie op de toekomst in de vorm van ‘best ideas’.

De opbrengst van deze leergang

De opbrengsten van een opleiding als deze zijn niet altijd even eenvoudig vooraf te bepalen. Ze hangen o.a. af van de aangesneden onderwerpen en de concrete interactie tijdens, tussen en na de sessies.

Niettemin willen we de volgende potentiële individuele en collectieve opbrengsten als meetlat voor succes naar voren schuiven:

 • U actualiseert en verruimt uw kennis van modern en flexibel informatiemanagement in strategisch perspectief.
 • U vergroot uw mentale mobiliteit en flexibiliteit door middel van actieve training.
 • U leert uw functie op het gebied van informatiemanagement in een breder strategisch kader interpreteren en verwoorden.
 • Hierdoor verhoogt u uw effectiviteit en handelingsvaardigheid t.o.v. uw opdrachtgevers.
Programma
09u00 - 16u00

Opleiding strategisch informatiemanagement (1/6)

De basisbeginselen van informatiemanagement worden in hun actuele vorm gepresenteerd. De positie van de informatiemanager in relatie tot het bestuurlijke vlak en ICT wordt helder gemaakt en de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de informatiedeskundige om deze positie te kunnen innemen worden helder gemaakt en geoefend.

Organisator

V-ICT-OR vzw

opleidingen@v-ict-or.be

Locatie
VAC Antwerpen - Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113
2018 Antwerpen
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Standaard € 850
Effectief Lid V-ICT-OR € 750
Effectief Lid V-ICT-OR (Vlaamse overheid) € 750
Inschrijven