Nieuws

26 Apr
0     68

Digitaal horecaloket

26/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Voor de 27.000 Vlaamse horecaondernemers is het regelen van de vergunningen en diverse benodigde goedkeuringen een grote opgave.
De grote verscheidenheid aan federale, Vlaamse en lokale wet- en regelgeving maakt het voor veel ondernemers dusdanig ingewikkeld dat zij vaak niet starten of onvolledig starten door een gebrek aan overzicht of door een te grote complexiteit.

Daarnaast is voor de overheden de verwerking van de aanvragen een tijdrovende zaak, omdat aanvragen niet volledig, door gebrek aan voldoende kennis, worden ingediend.

Bij de stad Genk heeft een analyse uitgewezen dat per vergunning behandeling een uur bespaard kan worden in de verwerking wanneer dit via een vaste procedure en online verloopt.

Helaas is er nog geen uniforme aanpak ontwikkeld en ontbreekt het aan een dynamisch systeem, dat op basis van de antwoorden van de aanvrager de juiste aanvullende vragen stelt.

Een gemiddelde ondernemer dient minimaal acht verschillende aanvragen in te dienen en heeft te maken met (afhankelijk of er ook logies aanwezig zijn) minimaal 12 verschillende wetten en regelingen waarvoor ontheffing, toestemming, e.d. aangevraagd dient te worden.

Er is een duidelijke behoefte aan zowel de horeca ondernemers kant als aan de overheidszijde om dit proces te kwalitatief beter en efficiënter te laten lopen.

Voor de lokale besturen zijn wij vanuit V-ICT-OR gestart met het ontwikkelen van een digitaal horecaloket waarin we een integrale oplossing aanbieden aan de (startende) horeca uitbater om alle vergunningsaanvragen en overige regelingen aan te vragen.
Via een dynamisch systeem wordt de startende ondernemer door de voor hem specifiek geldende regelingen geleid, die hij direct kan aanvragen of afhandelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zo veel mogelijk authentieke bronnen als KBO en RR via het in ontwikkeling zijn de Vlaamse ondernemersloket. Daarnaast wordt voorzien in koppelingen met de digitale backoffice systemen van zowel federaal, Vlaams als lokale bestuur zelf.

De stroomlijning van dit proces levert tevens een grote verlichting van de administratieve last op bij de (lokale) besturen.

Het gaat om de juiste keuze en afhandeling van verzekeringen, prijsaanduidingen, muziek in de zaak, roken in de horeca, alcohol, BTW bonnen, hygiëne, FAVV, milieu, bedrijfsafval, uithangbord, terras, enz.

In samenwerking met de diverse steakholders zoals Horeca Vlaanderen, Guidea, de federale, Vlaamse en lokale overheden wordt een eenvoudig, effectief online systeem worden aangeboden. Daarbij zal de co-creatie en co-financiering leidend zijn en een exploitatiemodel worden gekozen, waarbij alle Vlaamse gemeenten direct kunnen aansluiten.

In deze sessie presenteert V-ICT-OR de eerste contouren van het loket.

*Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door EFRO subsidie.

Deel deze post:

25 Apr
0     108

360° authenticatie voor GDPR

25/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Met GDPR legt Europa nieuwe privacy wetgeving op aan iedereen die data bewaart van Europese burgers. Ook lokale overheden bezitten een schat van privacy informatie die beschermt dient te worden. Een eerste stap hierin is het opleggen van sterke authenticatie. Niet alleen voor de burgers, maar ook voor ambtenaren zelf, en iedereen die toegang heeft tot gevoelige data.

Tijdens deze sessie op Shopt IT legt Vasco uit hoe ze van een wirwar van zwakke paswoorden naar eenvoudige sterke authenticatie kunnen gaan. En hiermee in een klap de zorgen wegnemen van burgers, ambtenaren en besturen.

Van Antwerpen tot Zichen-Zussen-Bolder, elk lokaal bestuur dient aan de GDPR te voldoen. Een praktijkvoorbeeld wordt gebracht.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

25 Apr
0     148

Ontzorgen van IT door samenwerking over de lokale besturen heen te stimuleren

25/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Vele lokale besturen regelen vandaag de dag nog altijd een aantal “commodity” IT zaken lokaal in. Daar zijn alternatieven voor. Geef de ruimte aan jullie IT mensen om zich te richten op projecten die de dienstverlening naar de burger verbeterd.

Op Shopt IT licht Yves Vanderbeken de Waasland datacenter, netwerk & infrastructuur consolidatie case toe. Tijdens verschillende werksessies hebben we een model voor consolidatie van IT infrastructuur uitgewerkt dat als voorbeeld voor andere besturen en regio’s kan dienen. De case toont duidelijk aan dat er een besparing op het IT budget tot wel -30% mogelijk is door gebruik te maken van de raamcontracten van de Vlaamse overheid, zonder aanbesteding.

In de sessie gaat hij ook dieper in over hoe dit model werd opgebouwd en hoe ze het lokale bestuur en de regio kunnen helpen ontzorgen.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

24 Apr
0     123

Heeft u interesse in Semantische Applicaties en de ontwikkeling hiervan?

24/04/2017     Algemeen nieuws en OSLO     Valérie Hillewaere

Het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD) start in mei een workshoptraject rond Semantische Applicatiebouw. Het traject bestaat uit vier workshops rond drie thema’s, telkens gericht naar een specifiek doelpubliek:

 • Workshop I (is voor iedereen toegankelijk, ook niet-technici) op 5 mei 13u30-16u:
  • Wat is een semantisch model?
  • Waarom hebben we semantische applicaties nodig?
  • Hoe bouwen we dergelijke applicaties pragmatisch?
 • Workshop II A en B (training voor developers, programmeerkennis is vereist) op 9 en 16 juni 13u30-16u
  • Praktijkgerichte workshop over semantische applicatiebouw
  • De training bestaat uit 2 sessies. Beide sessies zijn noodzakelijk te volgen.
 • Workshop III (voor applicatiebouwers) 30 juni 13u30-16u
  • Hoe werkt de Editor die ter beschikking gesteld zal worden als minimale referentiesoftware? (meer info: zie Onderzoekstraject – Proof of Concept))
  • Wat zijn de gegevensvereisten?
  • Hoe integreer ik de Editor in het huidige notulenbeheersysteem?

U kan inschrijven op één of meerdere workshops via het inschrijvingsformulier tot 2 mei. Alle workshops gaan door in het VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw, Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.

Het u vragen, dan kan u terecht op digitaalABB@bz.vlaanderen.be

Deel deze post:

24 Apr
0     170

Tips voor een betere, gestructureerde en gecontroleerde aanpak van ICT in lokale besturen.

24/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Als consultant komt BA meer dan 20 jaar in lokale besturen en vaak is ICT een gedreven team van mensen die vooral bezig zijn met het blussen van brandjes.

In deze presentatie op Shopt IT praat Jan Guldentops, CEO van BA over de verschillende hulpmiddelen en principes die ze in die twee decennia geleerd hebben om op een efficiënte manier de essentiële informatica-infrastructuur van een OCMW of gemeente te runnen.
Het gaat dan om technische hulpmiddelen zoals een correct opgezette, proactieve monitoring, ticketingsysteem of hoe je best een inventaris of documentatie bijhoudt. Maar ook hoe je de juiste afspraken en verwachtingen creëert bij management, politiek en collega's en hoe je van de informatieveiligheidsconsulent een bondgenoot in plaats van een verplicht nummer maakt.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

21 Apr
0     149

BE-Alert: eerste nationale communicatieplatform voor het alarmeren van burgers

21/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Het project BE-Alert heeft als doel burgers onmiddellijk te alarmeren bij noodsituaties en dit door middel van één eenvoudig en flexibel communicatieplatform. BE-Alert is niet alleen een topprioriteit voor het ministerie Binnenlandse Zaken, maar zeker ook voor de gemeenten, provincies en de buurtinformatienetwerken (BIN).

De ontwikkeling van BE-Alert werd door Nextel uitgevoerd. In samenwerking met het crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken leggen zij u op Shopt IT uit hoe het perfect mogelijk is om via verschillende communicatiemiddelen zoals spraakoproepen, SMS-berichten, sociale media, en sirenes burgers te alarmeren die betrokken zijn bij een noodsituatie.

Shopt It verwelkomt hiervoor Bert Ceuppens (Nextel), en Koen De Budt, Crisiscentrum, FOD Binnenlandse Zaken.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

20 Apr
0     166

Aan de slag met de bouwdoos voor slimme gemeenten!

20/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Op ManageIT werd het boek "de bouwdoos voor slimme gemeenten" als dynamisch instrument voorgesteld. Hoe ga je als bestuur hiermee tewerk?

Als beleidsmaker krijgt u 18 gele kaarten ter beschikking met diverse strategische beleidsprincipes.
Bij elk van die gele kaarten horen een aantal groene kaarten. Die groene kaarten focussen op informatie en technologie en helpen u om de strategische doelstellingen in de praktijk te vertalen rekening houdend met een aantal technologische implicaties en bestaande bouwstenen. Ten slotte helpen 6 blauwe kaarten u verder op weg door de verwijzing naar beschikbare tools en instrumenten.

Wenst u de bouwdoos binnen uw lokale ICT-dienst te gebruiken? Kom dan deze sessie, met Johan Van der Waal van V-ICT-OR volgen en leer hoe je zelf aan de slag kan.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

19 Apr
0     189

Cybercrime: vormen, hoe herkennen & voorkomen

19/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Kom op Shopt IT luisteren naar Nico Cool, Cybercrime Specialist en adviseur voor Europees Parlement en Media. Hij besteedt er aandacht aan de 4 mogelijke vormen van cybercrime. 

De sessie wordt geïllustreerd a.d.h.v. waargebeurde feiten en situaties.
Ook komt aan bod of Clouding veilig is, wat met Office 365, online bankieren en… hoe eenvoudig kan hacken wel zijn.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

19 Apr
0     154

Op weg naar één digitale overheid!

19/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Onder regie van de Nederlandse Digicommissaris is bereikt dat alle overheidspartijen vertegenwoordigd zijn in de nationale governance van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de financiering van voorzieningen. Maar bovenal, en dat is echt winst, is er een behoefte ontstaan bij overheidspartijen om het met elkaar te hebben over de veranderende GDI in het licht van de informatiesamenleving. Er is dus een ware cultuurverandering gaande die uitgaat van het principe ‘mensen centraal’.

Kom op Shopt IT luisteren naar keynote Hans van der Stelt, directeur bureau Digicommissaris, die terugkijkt en vooruitblikt op deze boeiende ontwikkeling!

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

18 Apr
0     292

Mis de kennisdag 'Blockchain in de overheid' niet!

18/04/2017     Algemeen nieuws     Valérie Hillewaere

Hoever staat onze overheid met Blockchain? Op de kennisdag "Blockchain in de overheid" geven we meer inzicht op de (r)evolutie binnen onze overheidsinstellingen die schouder aan schouder deze nieuwe concepten omarmen… 

Marloes Pomp brengt een overzicht van de blockchain initiatieven in Nederland. Roel Verhaert, Stadssecretaris Antwerpen licht de Antwerpse proof of concepts toe. Frank Robben,KSZ/eHealth-platform heeft het over de wenselijkheid van een agile aanpak over overheidsniveau's heen. Hans Arents belicht de rol die overblijft voor de overheid in een wereld vol blockchains.

Begint blockchain beloftes waar te maken? U komt het te weten op deze kennisdag. Schrijf snel nog in via https://v-ict-or.be/events/20170426-kennisdag-blockchain!

Deel deze post: