Nieuws

17 Jul
0     132

Een machtiging aanvragen

17/07/2017     Algemeen nieuws     Valérie Hillewaere

De Privacywet omschrijft heel precies op welke manier en onder welke omstandigheden persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt of doorgegeven. Voor sommige verwerkingen oordeelde de wetgever dat ze slechts mogelijk zijn met een speciale toestemming, machtiging genoemd.  Dergelijke machtigingen worden verstrekt door een sectoraal comité. Binnen de Commissie werden meer sectorale comités ingesteld. Lees meer.

Bron: https://www.privacycommission.be/nl/een-machtiging-aanvragen

Deel deze post:

14 Jul
0     80

Vacature: Informatieveiligheidsconsulent Haviland

14/07/2017     Vacature     Site Administrator

Functiebeschrijving

 

Je begeleidt de vennoten bij de uitvoering van hun informatieveiligheidsbeleid en bij de opmaak van een informatieveiligheidsplan. Hierbij sta je in nauw contact met de lokale ICT-verantwoordelijken. Je formuleert adviezen inzake informatieveiligheid en ontwerpt policies. Je bewaakt de toepassing van de geldende regelgeving en de informatieveiligheidsvoorschriften, rapporteert je bevindingen en houdt een incidentenregister bij. Het sensibiliseren van de vennoten omtrent informatieveiligheid maakt eveneens deel uit van je takenpakket.  Je standplaats is Asse (Zellik) maar je bent bereid om het grootste deel van je werkzaamheden uit te voeren op locatie bij de vennoten (arrondissement Halle-Vilvoorde).

Uw profiel

 • Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Bereid tot het volgen van een basisopleiding tot informatieveiligheids-
 • consulent (en jaarlijkse bijscholing).
 • Klantgericht, administratief sterk en uiterst zelfstandig.
 • Planmatig en organisatorisch sterk.
 • Je bent in het bezit van een wagen en een geldig rijbewijs B.
 • Affiniteit met ICT of dataprotectie is een pluspunt.
 • Ervaring met de werking van lokale besturen is een pluspunt.

Ons aanbod

Je komt terecht in een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden, dit in een aangename werksfeer en binnen een dynamisch en ambitieus team. We bieden je een voltijds contract voor onbepaalde duur aan en een maandloon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B1-B3). Nuttige, relevante werkervaring wordt in rekening gebracht bij de bepaling van de verloning. Bijkomend bieden wij volgende extralegale voordelen aan: maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, omniumverzekering en kilometervergoeding bij professioneel gebruik van de eigen wagen. Je zal beschikken over 35 verlofdagen en er zijn diverse opleidingsmogelijkheden.

Interesse?

Bezorg ons je motivatiebrief en CV uiterlijk op 4 september 2017 via vacature@haviland.be met de vermelding “vacature informatieveiligheidsconsulent”.

 

Een eerste selectie gebeurt op basis van CV, diploma en ervaring. Bij interesse word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Aanvullend zal een assessment worden afgenomen, gevolgd door een gesprek met een selectiecommissie.

Deel deze post:

14 Jul
0     64

Vacature: ICT-deskundige Stad Menen

14/07/2017     Vacature     Site Administrator

De stad Menen is op zoek naar één deskundige ICT B1-B3 (m/v)

 

 • taken: organisatie en beheer van de helpdesk; medeverantwoordelijk voor operationeel beheer van de volledige ICT-infrastructuur en applicaties
 • vereisten: 
  • diploma bachelor (of gelijkgesteld) in een informatica- of aanverwante richting
  • grondige kennis van software eigen aan de functie: Windows Server, Active Directory, Windows client, Office 
  • goede kennis van virtualisatie (VMWare, HyperV), netwerken
  • basiskennis van Linux en Informatietechnologie (algemene theorieën, standaards en normen)
 • aanbod: 
  • contract bepaalde duur voor één jaar (met mogelijkheid op verlenging voor onbepaalde duur)
  • bruto maandsalaris: min. 2.412,48 EUR; max. 3.256,16 EUR
  • nuttige beroepservaring wordt integraal gevaloriseerd voor de geldelijke anciënniteit
  • permanentietoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer
  • glijdende werktijdregeling
 • selectie: competentiegericht selectiegesprek (in week van 28/08/2017)

Kandidaatstelling: solliciteren kan tot uiterlijk 15 augustus 2017 via

 • brief aan College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen
 • e-mail: aan personeelsdienst@menen.be (ontvangstbevestiging wordt onmiddellijk teruggemaild en geldt als enigste bewijs)

Verplichte bijlagen: motivatiebrief, uitgebreid C.V., kopie diploma en rijbewijs

Bijkomende inlichtingen: Personeelsdienst, Noorderlaan 1/A000, 8930 Menen - T. 056 529 310

Functiebeschrijving

Deel deze post:

10 Jul
0     165

Samen aanbesteden in laatste fase

10/07/2017     Aankopen, Algemeen nieuws, Midoffice en VlaVirGem     Johan van der Waal

Zoals eerder op de site aangekondigd hebben een groot aantal besturen samen met de stad Aalter het traject Samen Aanbesteden gestart. Inmiddels is men in de definitieve selectie fase beland voor de keuze van de partijen die de meer dan 30 percelen kunnen gaan levceren. Deze percelen te samen vormen een volledige front-midoffice oplossing voor lokale besturen.
De aanbesteding is gedaan naar een open source licentiemodel, hetgeen op termijn zeer waardevol kan zijn voor besturen.
Zolang er niet definitief gegund is kan men als bestuur nog mee instappen tegen dezelfde condities als de gemeenten die nu de sleectie gestart zijn.
Participeren kan zeker nu nog. Heeft u belangstelling meldt u dan bij johan.vanderwaal@v-ict-or.be 

Deel deze post:

07 Jul
0     172

Actualisering Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen

07/07/2017     Algemeen nieuws     Eddy Van der Stock

De Leidraad Organisatiebeheersing is voor heel wat lokale besturen het kader om aan hun organisatiebeheersing te werken. Zo gebruiken de besturen de leidraad vaak als een hulpmiddel om een zelfevaluatie uit te voeren. Voor Audit Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatie-audits.

De lokale besturen, Audit Vlaanderen en andere belanghebbenden hebben dan ook al heel wat waardevolle ervaring met dit instrument opgedaan en mogelijke punten geïdentificeerd waarop dit document zou kunnen worden verbeterd. Bovendien is het nieuwe decreet Lokaal Bestuur in aantocht dat een impact zal hebben op de manier waarop de ondersteunende en de managementprocessen best worden georganiseerd om de organisatie afdoende te beheersen.

Redenen genoeg voor Audit Vlaanderen om, waar nodig, de bestaande Leidraad te actualiseren. Geen fundamentele herwerking dus, maar wel met de bedoeling om dit document nog meer gebruiksvriendelijk te maken als gids voor de lokale besturen bij de versterking van hun organisatiebeheersing.

Met het oog op deze actualisatie vraagt Audit Vlaanderen aan alle belanghebbenden om verbetervoorstellen uiterlijk 31 augustus 2017 over te maken aan frank.vermeulen@vlaanderen.be

Bron: nieuwsbrief ABB - website Audit Vlaanderen

Deel deze post:

06 Jul
0     217

Goed opdrachthouderschap - beoordeel je bestaande contracten (stap 13 - AVG/GDPR)

06/07/2017     Aankopen, Algemeen nieuws en Informatieveiligheid     Eddy Van der Stock

In hun 13 stappen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), stoomt de privacycommissie op een begrijpbare manier de organisaties voor op de wijzigingen die de AVG of GDPR brengt. Zoals ze zelf ook meegeven, is de AVG niet helemaal nieuw want heel wat van haar basisprincipes en concepten vinden we reeds terug in de actuele Belgische Privacywet. Dus wie vandaag al voldoet aan de huidige wetgeving, zal deze benadering als geldig uitgangspunt kunnen nemen voor de implementatie van de AVG. Deze handleiding helpt bedrijven en organisaties hun huidig databeschermingsbeleid te evalueren en aan te passen aan de nieuwe vereisten van de AVG. Een eerste stap hierin kan zijn om de bestaande contracten en regelingen voor gegevensuitwisseling te herzien, met een sterke nadruk op de verwerkingsverantwoordelijke (1).

V-ICT-OR wil de lokale besturen helpen door de bomen het bos terug te zien. Vanuit de praktijkervaring en de samenwerking met KING gemeenten wordt tijdens de zomerperiode een boek samengesteld rond één van die stappen – bewust gekozen omdat we er allemaal mee te maken hebben – met name de “bestaande contracten en SLA’s(stap 13).

De AVG bepaalt de voorwaarden die van toepassing zijn op activiteiten door derden (incl. onderaanneming). Om deze voorwaarden ook in de praktijk uit te werken, moet je bestaande contracten beoordelen en de nodige wijzigingen aanbrengen. Ook in het geval van outsourcing is het belangrijk te oordelen of de veiligheidsmaatregelen die werden voorzien in de bestaande contracten nog toereikend zijn en voldoen aan de gestelde AVG-vereisten.

Eén van de doelstellingen van het boek is het professionaliseren van het ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten om hiermee te borgen dat gemeenten ICT-producten en –diensten kopen die aansluiten bij hun behoeften, zoals deze die door de AVG worden opgelegd.

Maar het boek gaat nog veel verder omdat gemeenten nu meer dan voordien inzetten op digitalisering, waarbij bedrijfsprocessen soms volledig worden geautomatiseerd. Dit betekent dat gemeenten voor hun dienstverlening en uitvoering steeds meer afhankelijk zijn van de kwaliteit van ingekochte ICT-producten en –diensten, met andere woorden afhankelijk zijn van derden. Deze producten en diensten worden geleverd door verschillende leveranciers met wie men vaak al jaren samenwerkt en er met moeite een contract terug te vinden is. Laat staan dat bij problemen iets afdwingbaar kan gemaakt worden.

Kijk daarom alvast met zorg even uw contracten na en help ons bij de samenstelling van een goed overzicht om alle lokale besturen daar samen in te helpen.

Meer info kan u via Eddy Van der Stock opvragen. We hopen van jullie - gemeente of leverancier - te horen en stomen alvast het boek klaar voor ons najaarscongres ManageIT op 21 november.

-----------------------------------------

(1) GDPR – artikel 4 “Definities” - „verwerkingsverantwoordelijke”: is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

Deel deze post:

05 Jul
0     107

SEMIC 2017 -

05/07/2017     Algemeen nieuws en OSLO     Eddy Van der Stock

Op 14 juni vond in Malta de jaarlijkse "Semantic Interoperability Conference" plaats, kortweg SEMIC, georganiseerd door de Europese Commissie. Met 220 deelnemers uit 33 landen was deze conferentie de hoogmis voor alle overheden die hun gegevens semantisch uitwisselbaar willen maken. De conferentie kadert in het ISA² programma van de Europese Commissie, waar V-ICT-OR al sinds 2012 aan bijdraagt door OSLO op de kaart te zetten.

Dit jaar vertegenwoordigde V-ICT-OR op de conferentie het OASIS project. Dit project wil lokale besturen in staat stellen om hun diensten en producten op een zodanige manier te beschrijven dat zij eenvoudig door zoekrobots (zoals Google) en andere intelligente toepassingen kunnen worden geraadpleegd. Dergelijke beschrijvingen moeten per definitie transnationaal werken en rekening houden met nuanceverschillen. Zij moeten met andere woorden semantisch interoperabel worden gemaakt. Daarom wordt er gekozen voor Linked Data. V-ICT-OR sprak met vertegenwoordigers van de Maltese overheid, de Europese Commissie, en een aantal Europese lokale besturen die volop aan deze kar willen trekken. 

Het programma bestond naast een openingswoord door het Maltese voorzitterschap van de Raad van Europa, de Directeur-Generaal van DG DIGIT en afsluitende beschouwing door de voorzitter van het Comité voor de Regio's uit een reeks interessante voorbeelden over gegevensdeling in Europa. Onder meer de digitale agenda van Estland (e-Estonia), een Europese implementatie van het Only-Once principe en een panel rond semantische opmaak van overheidsportalen door Informatie Vlaanderen en de regio Trentino vielen op.

Alle presentaties uit de conferentie kunnen hier worden geraadpleegd.

Voor meer informatie over dit soort projecten kan u steeds contact opnemen met ons kenniscentrum

Deel deze post:

04 Jul
0     285

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten

04/07/2017     Algemeen nieuws     Eddy Van der Stock

Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten voor klassieke sectoren in werking. Dit betekent dat voor alle overheidsopdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of waarvoor je deelnemers uitnodigt om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen, je de bepalingen van de nieuwe regelgeving moet toepassen. Opdrachten die eerder bekendgemaakt werden of waarvoor je de uitnodiging tot indiening offerte of kandidaturen vóór 30 juni 2017 hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige regelgeving.

meer info 

Bron ABB nieuws

Deel deze post:

03 Jul
2     317

Onderwijsdag "Het leren van morgen begint vandaag!"

03/07/2017     Algemeen nieuws, Kennisdagen, Onderwijs en Onderwijswerking     Valérie Hillewaere

Op woensdag 13 september 2017 organiseert V-ICT-OR een onderwijsdag in het VAC te Gent, en dit in samenwerking met IT1.

Een toekomstgerichte verandering is een uitdaging die IT1 wil invullen met empathie binnen het kader van een constant verbeteringsproces voor het heden én de toekomst.

Als keynote spreker komt Norbert van Halderen ons vertellen hoe digitale middelen worden ingezet om leren nog leuker, boeiender en persoonlijker te maken.
Verder krijgt u gerichte informatie over de V-ICT-OR GDPR oplossingen, het nieuwe Microsoft MS-KIS raamcontract, de HP Sprout, de serverless school en Azure in het onderwijs.

Bekijk hier het programma. 

Lid worden van het kennisdomein onderwijs? Bekijk hier wat V-ICT-OR allemaal voor je doet: https://onderwijs.v-ict-or.be/ of contacteer Christian Ramioul voor meer informatie.

Deel deze post:

30 Jun
0     116

Migratienota beschikbaar voor het opladen van de oude papieren akten naar de DABS

30/06/2017     Algemeen nieuws     Valérie Hillewaere

Het project “Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand” van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging  (DAV) en zijn partners heeft als doel om het star en omslachtig systeem waarmee akten vandaag worden aangemaakt te vervangen door één die gebruiksvriendelijker is voor burgers en overheden.
Met dit project zullen akten voortaan op elektronische en uniforme wijze aangemaakt en gearchiveerd worden in een centraal register, waarbij toegankelijkheid en gegevensuitwisseling voorop staan. De toepassing kreeg de naam DABS, wat staat voor “Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand”.

Een onderdeel van het project is het opladen van de oude papieren akten naar de DABS, in zoverre de kans bestaat dat hierop nog wijzigingen moeten aangebracht worden of er uittreksels of afschriften moeten van worden afgeleverd. Door deze migratie zullen de papieren akten na de go live van de DABS op 1 januari 2019 op dezelfde elektronische wijze beheerd worden als de nieuwe akten die opgemaakt worden in de DABS.

Hoe deze migratie gebeurt wordt omschreven in de migratienota. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging dringt er alvast op aan om deze migratie nu reeds voor te bereiden. Vragen die gemeenten zichzelf moeten stellen hebben betrekking op de periode waarover de gemeente zal migreren, de manier waarop de gemeente zal migreren en de keuze van migratiepartner die de gemeente zal bijstaan.

Deel deze post: