Nieuws

21 Sep
0     72

Word Gecertificeerde Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO

21/09/2017     Opleidingen     Valérie Hillewaere

In mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of ook misschien nog beter gekend als GDPR (General Data Protection Regulation) juridisch van kracht. Deze AVG (of GDPR) heeft tot doel natuurlijke personen de controle over hun persoonsgegevens terug te geven door bedrijven nieuwe geactualiseerde 'spelregels' op te leggen betreffende het verzamelen en beheren van deze persoonsgegevens. Voor bedrijven die zich - na mei 2018 - niet houden aan deze nieuw regelgeving kan de lokale privacy commissie van elke lidstaat boetes tot 20 miljoen euro of tot 4% van de wereldwijde omzet van het bedrijf uitvaardigen.

Daar heel wat KMO's persoonsgegevens verzamelen over hun klanten, prospecten om bvb. betere inzichten te verwerven betreffende huidige of toekomstige behoeften, zullen zij tegen mei 2018 "GDPR-compliant" moeten zijn. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om iemand van het bedrijf (KMO) tot "Functionaris voor gegevensbescherming" te laten opleiden. Beroep doen op een externe professional die over deze kennis beschikt behoort eveneens tot de mogelijkheden! Deze "functionaris voor gegevensbescherming" dient dan alle nodige stappen te doorlopen die nodig zijn om het bedrijf "GDPR-compliant" te maken.

V-ICT-OR organiseert opleidingen 'Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO'

De gecertificeerde Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO" zal KMO bedrijven met kennis van zaken GDPR Compliant kunnen maken en behouden. Deze "nieuwe" jobrol bevat een pragmatische mix afkomstig uit kennisdomeinen - juridisch, IT Security Technologie, Proces- en Projectmanagement - die dan ook tijdens de opleiding uitgebreid aan bod zullen komen. De opleiding is gericht op het verwerven van een brede basis geschoeid op de leest van een KMO, en focust dus niet enkel op de louter juridische aspecten van de verordening. Om deze opleiding aan te vatten hoeft u dan ook zeker geen IT-er of Jurist te zijn maar organisatiekunde of procesmatig denken en sectorale kennis zijn troeven om uw slaagkansen tot het behalen van het "Certificaat DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming KMO (AGV)" te maximaliseren. Maak van de nood een deugd! Gezien deze nieuwe GDPR (AVG) wetgeving gevolgen zal hebben op oa de bedrijfsprocessen ("Security en Privacy by Design en by default") zou deze nieuwe wetgeving als een "last" kunnen aanzien worden. Echter bestaan er reeds een aantal voorbeelden van bedrijven die deze nieuwe wetgeving als een opportuniteit aangrijpen om nauwer met hun klanten in Deze opleiding heeft als doel deelnemers op te leiden tot een "Gecertificeerde Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO" om vervolgens KMO bedrijven - met kennis van zaken - GDPR Compliant te maken en te behouden. Deze "nieuwe" jobrol bevat een pragmatische mix afkomstig uit kennisdomeinen - juridisch, IT Security Technologie, Proces- en Projectmanagement - die dan ook tijdens de opleiding uitgebreid aan bod zullen komen. De opleiding is gericht op het verwerven van een brede basis geschoeid op de leest van een KMO, en focust dus niet enkel op de louter juridische aspecten van de verordening.

Om deze opleiding aan te vatten hoeft u dan ook zeker geen IT-er of Jurist te zijn maar organisatiekunde of procesmatig denken en sectorale kennis zijn troeven om uw slaagkansen tot het behalen van het "Certificaat DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming KMO (AGV)" te maximaliseren.

Maak van de nood een deugd!

Gezien deze nieuwe GDPR (AVG) wetgeving gevolgen zal hebben op oa de bedrijfsprocessen ("Security en Privacy by Design en by default") zou deze nieuwe wetgeving als een "last" kunnen aanzien worden. Echter bestaan er reeds een aantal voorbeelden van bedrijven die deze nieuwe wetgeving als een opportuniteit aangrijpen om nauwer met hun klanten inDeze opleiding heeft als doel deelnemers op te leiden tot een "Gecertificeerde Functionaris voor gegevensbescherming voor KMO" om vervolgens KMO bedrijven - met kennis van zaken - GDPR Compliant te maken en te behouden. Deze "nieuwe" jobrol bevat een pragmatische mix afkomstig uit kennisdomeinen - juridisch, IT Security Technologie, Proces- en Projectmanagement - die dan ook tijdens de opleiding uitgebreid aan bod zullen komen. De opleiding is gericht op het verwerven van een brede basis geschoeid op de leest van een KMO, en focust dus niet enkel op de louter juridische aspecten van de verordening. Om deze opleiding aan te vatten hoeft u dan ook zeker geen IT-er of Jurist te zijn maar organisatiekunde of procesmatig denken en sectorale kennis zijn troeven om uw slaagkansen tot het behalen van het "Certificaat DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming KMO (AGV)" te maximaliseren. Maak van de nood een deugd! Gezien deze nieuwe GDPR (AVG) wetgeving gevolgen zal hebben op oa de bedrijfsprocessen ("Security en Privacy by Design en by default") zou deze nieuwe wetgeving als een "last" kunnen aanzien worden. Echter bestaan er reeds een aantal voorbeelden van bedrijven die deze nieuwe wetgeving als een opportuniteit aangrijpen om nauwer met hun klanten indialoog te treden door hen oa. duidelijk uit te leggen waarom bepaalde informatie wordt bijgehouden, of door in een B2B context vertrouwen te creëren. Dergelijke - soms verrassende - use cases komen in deze opleiding ook aan bod en hebben tot doel deelnemers en bedrijven te inspireren om een hogere toegevoegde waarde na te streven als extra service laag bovenop deze wettelijk verplichting.

De eerstvolgende sessie start op woensdag 27 september. Bekijk hier het programma en schrijf snel nog in, plaatsen zijn beperkt.

Deel deze post:

20 Sep
0     226

Alle Vlaamse besturen kunnen aan de slag met de "digitale aangifte overlijden"

20/09/2017     Algemeen nieuws en Project Osiris     Valérie Hillewaere

Vanaf 1 oktober kunnen alle Vlaamse lokale besturen aan de slag met het webplatform Osiris voor de digitale aangifte overlijden. Dit platform stelt gemeenten, uitvaartondernemers en crematoria in staat om gegevens en documenten elektronisch met elkaar uit te wisselen.

In de eerste fase kan men vanuit de besturen de aanvragen van de uitvaartondernemers op een heel eenvoudige manier verwerken. Bovendien kan men de vereiste documenten opladen. Het model IIIc wordt in deze fase nog digitaal opgeladen

In fase 2 zal het mogelijk zijn om een koppeling te maken met de bestaande software voor burgerzaken, waardoor de digitale verwerking nog wordt versneld en de statistieken aan het Agentschap Zorg automatisch worden aangevuld.

In fase 3 doet de arts aangifte en zal het aangehaalde model IIIc op termijn verdwijnen.

Aansluiten op het webplatform Osiris heeft vanaf de eerste fase alleen maar voordelen: Terwijl het lokaal bestuur  alle informatie digitaal beschikbaar stelt aan de crematoria en de uitvaartondernemers, hoeft deze laatste groep niet meer langs te komen op het gemeentehuis.

Wil je als lokaal bestuur aansluiten? Dat kan reeds na 1 instructienamiddag!

Het programma van zo’n instructienamiddag ziet er als volgt uit

 • beknopte uitleg aan de betrokken medewerkers uit uw bestuur (45 min) gevolgd door
 • bijkomende uitleg aan de uitvaartondernemers over het platform en de werkwijze (45 min)

Op het einde van deze instructienamiddag worden zowel het bestuur als de uitvaartondernemers geregistreerd in het systeem en wordt een startdatum bepaald voor deze nieuwe werkwijze. Vanaf die dag wordt reeds met het webplatform gewerkt. Zo snel gaat dit! Er komt dus geen groots implementatietraject aan te pas.

Contacteer johan.vanderwaal@v-ict-or.be om uw instructienamiddag vast te leggen!

Bekijk een aangesloten gemeente

 

Deel deze post:

19 Sep
0     229

Het belang van goed beheer "Innames Openbaar Domein"

19/09/2017     Algemeen nieuws en Goede Praktijk     Eddy Van der Stock

Het beheer van parkeerverboden of innames openbaar domein ligt in vele gemeenten bij de dienst mobiliteit. Bij anderen ligt de administratie grotendeels bij politiemedewerkers. Op welke manier het ook geregeld is, het vergt een grote inspanning van medewerkers én bewoners om een inname vergund te krijgen. Resultaat: 60% onvergunde innames: borden die lukraak op de openbare weg geplaatst worden.

Lokale besturen krijgen dagelijks tal van aanvragen te verwerken: voor puincontainers, werven, infrastructuurwerken, horecaterrassen en manifestaties. Een gemeente van 20.000 inwoners krijgt jaarlijks een duizendtal aanvragen te verwerken. In vele gevallen wordt advies ingewonnen bij politie of collega’s van andere interne diensten, en bij de GIPOD databank. Er moet een collegebesluit worden voorbereid en - afhankelijk van een retributiereglement - een betaling verwerkt.

Een slimme gemeente is een gebruiksvriendelijke gemeente

50 tot 80% van alle innames openbaar domein zijn onvergund. Burgers worden in bepaalde gevallen nog gedwongen naar het loket gestuurd om een aanvraag in te dienen. E-loketten kunnen soelaas bieden, maar zijn vaak niet meer dan wat e-mailverkeer waarbij de afhandeling door de stad of gemeentemedewerker nog volledig manueel dient te gebeuren.

Dit brengt heel wat mobiliteits- en parkeerstress met zich mee, én in vele gevallen gederfde inkomsten voor de gemeente. Wil je de burger en de bedrijven aanzetten om innames openbaar domein reglementair aan te vragen, dan moet de gemeente hen tegemoet komen met een gebruiksvriendelijk proces.

Enkele gemeenten geven het goede voorbeeld en bieden één digitaal platform aan voor aanvraag, advies, goedkeuring en planning. Een efficiëntieslag ten dienste van eigen medewerkers en bewoners. De resultaten liegen er niet om. In grote gemeenten stelt men een verdrievoudiging van het aantal aanvragen vast. En dat met een kleinere werklast voor medewerkers dan voordien.

Gebruiksvriendelijkheid leidt tot efficiëntie én regularisatie.

GIPOD, Vlaamse regelgeving moet dubbele innames vermijden

Het GIPOD-decreet verplicht gemeenten om innames te registreren in een centrale databank. Dit brengt een reeks administratieve verplichtingen met zich mee. Tenzij je het slim aanpakt.

Ook hier kan een geautomatiseerd online platform grote meerwaarde betekenen. Op het ogenblik dat een aanvraag wordt ingediend of gewijzigd gebeurt een onmiddellijke controle met de GIPOD databank. Goedgekeurde aanvragen worden automatisch in de juiste GIPOD categorie weggeschreven.

De toekomst? Slimme verkeerssignalisatie.

Het beheer van innames openbaar domein wordt een stuk efficiënter wanneer ook de verkeerssignalisatie snel kan inspelen op nieuwe aanvragen, wijzigingen, verplaatsingen en diefstal. Antwerpen kwam laatst in het nieuws met slimme parkeerverbodsborden. Ze werken volledig draadloos en hebben een autonomie van bijna 3 jaar. Misbruik wordt actief tegengegaan, de getoonde informatie is duidelijk en kan niet meer gemanipuleerd worden. Deze informatie wordt namelijk rechtstreeks ingelezen vanuit het desbetreffende dossier.

Een slimme gemeente is in de eerste plaats een gebruiksvriendelijke gemeente. Slimme signalisatie is een mooi en tastbaar voorbeeld van een ‘Smart City’ toepassing: automatisering en heldere communicatie, ten dienste van de burger.

 

Deel deze post:

18 Sep
0     185

Het digitaliseringstraject kritisch bekeken

18/09/2017     ManageIT     Valérie Hillewaere

Op Manage IT organiseert de Vlaamse Organisatie een panelgesprek met vertegenwoordigers van de overheid en KMO’s. Dhr. Bruno Segers, Frank Geets, Hans Maertens, Jan De Schepper en Eddy van der Stock zijn de gastsprekers van dienst. Er worden hen een aantal kritische vragen voorgelegd rond het thema "Samen lossen we het op".

H2020, Digital Agenda Europe, digital transformation program, Digital Belgium, Vlaanderen Radicaal Digitaal, Smart Flanders, … stuk voor stuk lopende en ambitieuze projecten om tot een digitalisering van onze overheden te komen. Het lijkt wel alsof iedere overheidslaag zijn eigen programma kent. Moeilijk om volgen als je als lokale overheidslaag onderaan de keten bengelt en alle programma’s, hun uitwerking en hun doelstellingen, als een trein ziet voorbijgaan. Maar ook KMO’s krijgen het steeds moeilijker om de interactie met de overheid op te volgen. Portalen volgen elkaar op en lijken de regelgeving niet meteen te gaan vereenvoudigen.

De uitgezette doelstelling om binnen de digitale top drie van Europa te komen tegen 2020, lijkt wel in een versnipperd landschap van initiatieven en belangen terecht te komen. We scoren ondertussen goed op connectiviteit en op de digitalisering van de ondernemingen zelf, maar ook de overheid kan natuurlijk niet achterblijven.

Om vanuit diverse actieplannen zowel burgers als ondernemingen tegen 2020 in staat te stellen alle contacten met de overheid digitaal te laten verlopen, via “gebruiksvriendelijke toepassingen”, is er nog werk aan de winkel. Zo blijft de online interactie met de overheid voorlopig toch nog op een laag pitje. De huidige 54,9 procent van de landgenoten, zijn goed voor een tiende plaats in de Europese ranglijst.

Voor wie van cijferfetisjisme houdt stegen we ondertussen opnieuw gestaag in de “e-Government Development Index 2016” naar de 19de plaats – ofwel de 12de Europese plaats – wat een verbetering is ten opzichte van de 25ste plaats in 2014, maar nog steeds de 16de plaats in 2010 niet overwon. Merken we deze “vooruitgang” voldoende op het terrein, waar KMO’s en lokale besturen de dagelijkse problematiek verwerken, of geven de cijfers enkel voldoening aan de statistieken?

We kijken er kritisch naar tijdens ons panelgesprek. Hier alvast een voorsmaakje...

 • Waarom zijn er zoveel verschillende opgezette trajecten en constructies die met volle ambities keer op keer terechtkomen in een tekort aan budget, visie, daadkracht, …?
 • Waarom wordt er niet meer samengewerkt tussen de private en de publieke sector in het samen oplossen van deze digitale transformatietrajecten?
 • Is de intergouvernementele samenwerking van Europa tot en met lokaal voldoende geoptimaliseerd om de uitdagingen rond digitale transformatie grondig aan te pakken?
 • Zijn onze vaak logge administratieve processen opgebouwd uit een alsmaar wijzigende regelgeving wel te digitaliseren/automatiseren of dienen we nog meer tabula rasa toe te passen om de overheid D(igit).0 uit te denken?
 • Wie speelt welke rol in dit digitaliseringstraject en waar schieten we tekort?
 • Welke goede voorbeelden dienen we steviger neer te zetten?

Het volledige programma van Manage IT is beschikbaar via de website, waar je ook kan inschrijven.

Deel deze post:

15 Sep
0     77

Kennisdag horecavergunningen wordt uitgesteld

15/09/2017     Kennisdagen     Valérie Hillewaere

Door het samenvallen van een aantal andere lopende projecten werd beslist om de kennisdag rond horecavergunningen te verplaatsen naar een latere datum. Deze zal eerstdaags worden gecommuniceerd. Houd ook de kalender in de gaten!

Deel deze post:

14 Sep
0     172

De weg naar open ondernemen!

14/09/2017     ManageIT     Valérie Hillewaere

Bedrijven en overheden. Het blijven vaak twee aparte werelden en de relatie blijft beperkt tot die van klant en leverancier. Maar om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te pakken zullen we open moeten ondernemen. Open ondernemen betekent samenwerken met diverse partners en open staan voor nieuwe verbanden, modellen en systemen. De toekomst tussen (lokale) besturen en bedrijven zal er één zijn van samen, open en duurzaam. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, geeft een voorzet voor open te ondernemen tussen bedrijf en bestuur.

Hans Maertens is keynote spreker op ons najaarscongres Manage IT "Samen lossen we het op". Hij is gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Werkgeversorganisatie Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen.

Het volledige programma van Manage IT is beschikbaar via de website, waar u zich eveneens kan inschrijven.

Deel deze post:

13 Sep
0     66

V-ICT-OR's zomerenquête loopt nog tot vrijdag

13/09/2017     Algemeen nieuws     Valérie Hillewaere

De online zomerenquête van V-ICT-OR loopt nog tot 15 september. Geef ons jouw mening over de werking van onze diensten en win een waardebon van 250€ van COOLBLUE of een FNAC waardebon van 50€.
Deze enquête loopt tot vrijdag 15 september

Neem hier deel. Alvast dank voor je feedback!

Deel deze post:

12 Sep
0     312

Stad Lier en Gemeente Bonheiden piloot in project ‘digitale aangifte overlijden’

12/09/2017     Ongecategoriseerd     Eddy Van der Stock

Na deelname aan de werkgroep ‘digitale aangifte overlijden’, waarin verschillende publieke en private stakeholders werden samengebracht om het proces van een aangifte van een overlijden te vereenvoudigen, digitaliseren en automatiseren, start de stad Lier morgen, samen met de gemeente Bonheiden, als piloot met de praktische uitrol van dit project.

De bedoeling van het project ‘digitale aangifte overlijden’ is een middel te creëren waardoor gemeenten, uitvaartondernemers en crematoria volledig elektronisch gegevens en documenten met elkaar kunnen uitwisselen. Het project zal voor iedereen voordelen opleveren. De gemeenten moeten geen dubbel werk meer verrichten aangezien de gegevens voor de akten automatisch opgehaald kunnen worden uit het Rijksregister. De uitvaartondernemers verliezen geen tijd meer door heen en weer te rijden naar de gemeentelijke diensten voor het laten opmaken en afhalen van de akten. De crematoria zullen de toestemming tot crematie rechtstreeks en onmiddellijk ontvangen en zullen daardoor hun werking efficiënter kunnen organiseren. Kortom het project zorgt voor administratieve vereenvoudiging, een lager foutpercentage en tijdswinst voor alle betrokken partijen.

Lier blijft volop inzetten op een klantgerichte, klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening. Burgemeester Frank Boogaerts: “Dit project past perfect binnen deze visie. Met onder andere de automatische notarisbrieven en de dienstverlening op afspraak, is de stad Lier al enkele jaren een voorbeeld in Vlaanderen. Met deze projecten zorgde de stad voor een betere en efficiëntere dienstverlening aan de notarissen en aan de klanten die dagelijks in het stadskantoor over de vloer komen. Door op te treden als piloot in het project ‘digitale aangifte overlijden’, willen we deze voorbeeldfunctie behouden en onze dienstverlening aan de uitvaartondernemers nog verbeteren. Het project zorgt nu al voor een enorme vereenvoudiging voor alle betrokken partijen. We hopen tijdens het pilootproject, samen met de collega’s uit Bonheiden, dit proces nog verder te optimaliseren zodat zoveel mogelijk andere gemeenten ons voorbeeld snel kunnen volgen en alle overbodige documenten en verplaatsingen tot het verleden behoren.”

Dit project is een samenwerkingsverband tussen de uitvaartondernemers, lokale, Vlaamse en federale overheden en softwareleveranciers. De verschillende partners:

 • de Vlaamse ICT-organisatie, d.i. de vereniging van alle ICT-medewerkers van de lokale besturen (V-ICT-OR)
 • het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de crematoria van Wilrijk, Turnhout en Lommel beheert (PONTES)
 • het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria (VNOC vzw)
 • de vertegenwoordigers van de uitvaartsector (FUNEBRA en Uitvaartunie Vlaanderen)
 • de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS)
 • de softwareleveranciers (Cipal Schaubroeck, CEVI, Remmicom en Digipolis)
 • Fedict
 • KSZ/e-Health

Deel deze post:

12 Sep
0     245

Persconferentie Project 'Osiris' in aanwezigheid van Staatssecretaris Theo Francken

12/09/2017     Algemeen nieuws     Valérie Hillewaere

V-ICT-OR, de Vlaamse ICT organisatie en PONTES, het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de crematoria van Wilrijk, Turnhout en Lommel beheert, hebben op een persconferentie het project Digitale Aangifte Overlijden met de werknaam OSIRIS voorgesteld.

De Staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging, de heer Theo Francken was aanwezig op deze persconferentie.

Wie deze persconferentie graag herbekijkt, kan terecht op de facebookpagina van V-ICT-OR https://www.facebook.com/vlaamseictorganisatievzw/

 

Deel deze post:

11 Sep
0     126

“Amplifiers” op ManageIT - 21 november 2017

11/09/2017     ManageIT     Valérie Hillewaere

De dalende productiviteit dreigt onze welvaart en welzijn te ondermijnen. Leidinggevenden zijn cruciaal om deze evolutie om te draaien. Ze installeren ‘Amplifiers’ in de organisatie om contra-productieve systemen te ontmijnen en het bedrijf in beweging te houden.

De Human cloud – waar je verbindingen kan leggen tussen de mensen – is hier meer dan ooit aan de orde. In deze disruptieve tijden moet je het verschil maken door nieuw leiderschap te demonstreren. Als leidinggevende is het zaak om hier op de juiste manier mee om te gaan en een team uit te bouwen dat niet alleen complementair is maar vooral de onderlinge samenwerking op een hoger niveau brengt waardoor de productiviteit een boost krijft.

Veel van de benodigde skills vinden we terug in het denken van topsporters en topcoaches. Zij zijn in staat om snel te anticiperen en te manoeuvreren, te vereenvoudigen. Ze zijn misschien beter dan wie ook in staat om vertrouwen te geven, efficiënt te communiceren maar ook om hun team naar een hoger niveau te brengen.

Jan De Schepper is keynote spreker op ons najaarscongres Manage IT "Samen lossen we het op". Hij is Belgisch Bedrijfsleider en tevens bestuurder bij verschillende bedrijven en organisaties. Tot 2009 was hij actief als CEO van Telindus en VP bij Proximus.

Het volledige programma van Manage IT is beschikbaar via de website, waar u zich eveneens kan inschrijven.

Deel deze post: