Nieuws

21 Jun
0     82

Kortrijk parkeert slim

21/06/2018     Algemeen nieuws     Louis Descheemaecker

Tot voor kort was koning auto baas in Kortrijk. Dankzij slimme oplossingen is het mobiliteitsplan op zijn kop gezet. De parkeermogelijkheden zijn toegenomen, mensen vinden sneller een lege parkeerplaats en weten in real time waar er parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Doorheen stad Kortrijk zijn talloze sensoren en camera’s opgezet. Die leveren een schat aan informatie op met betrekking tot mobiliteit. De stad kan zelfs de bewegingen van een individu volgen maar doet dat niet om privacy-redenen. Dankzij die apparatuur heft de stad een mobiliteitsplan uitgewerkt dat bestaat uit volgende pijlers: efficiëntere parkeergelegenheden, duidelijkere elektronische signalisatie en herinvesteringen in fietsparkings.

Efficiëntere parkeergelegenheden: parkeerplaatsen op straat betekent meer auto’s die manoevres doen, wat op zijn beurt leidt tot meer files. “Parkeerplaatsen ondergronds dan maar” moeten ze in Kortrijk hebben gedacht. En zo geschiedde. De data spreken voor zich: minder opstoppingen, goedkopere parkeertarieven, en overal dichtbij een ondergrondse parking (250m). Je kunt online inzicht krijgen in de beschikbare plaatsen en een parkeerplaats reserveren. En dat terwijl de bovengrondse Shop&Go-parkeerplaatsen behouden blijven.

Duidelijkere elektronische signalisatie: stad Kortrijk wil de bestuurder leiden naar ondergrondse parkeerplaatsen om verkeershinder in de stad te minimaliseren. Elektronsiche borden geven aan waar er zich dichtbij een ondergrondse parking bevindt en hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.

Herinvesteren in fietsparkings: de parkeeropbrengsten worden geïnvesteerd in het openbaar domein. Zo duiken fietsstallingen meer en meer op in Kortrijk, gratis of betalend (bewaking). Die mobiliteitsoplossing is niet alleen minder duur dan een parkeergarage voor auto’s, maar zorgt ook voor minder verkeersoverlast.

Non-believers krijgen hun kans in inspraak via het programma ‘Kortrijk Spreekt’. Langs datzelfde kanaal werden de positieve effecten van de aanpassingen aan de burger meegedeeld. Kortrijk wil niet alleen transparant zijn in hun beleid, maar ook de burger meekrijgen in het verhaal, en hoopt zo op een positieve wisselwerking.

Bron: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/publicaties/binnenband_de_stad_als_inspiratielab.pdf

Deel deze post:

20 Jun
0     87

Hoe houd ik slimme steden leefbaar met technologie?

20/06/2018     Algemeen nieuws     Louis Descheemaecker

In dit artikel, gepubliceerd in BinnenBand, het informatieblad voor de lokale besturen, heeft professor Pieter Ballon (VUB-IMEC) het over de hedendaagse uitdagingen inzake stedenbeleid en de manier waarop technologie ons de middelen kan geven om ze het hoofd te bieden. ‘Smart Cities’ lijkt voor velen een buzzword, een hype, iets wat wel weer zal overwaaien. Zo dacht men ook over social media een tijd terug, maar nu is het zodanig ingeburgerd dat we het niet meer uit ons dagelijks leven kunnen wegdenken. Die inburgering is er vooral gekomen omdat social media inspelen op het leven van alledag: waar ben ik, hoe voel ik me, wat wil ik met je delen? Zo ook met ‘smart cities’: het is interessant net omdat het inspeelt op concrete, alledaagse problemen zoals:

 • Het snel vinden van parkeerplaats (m.b.v. parkeersensoren op de plaatsen);
 • Diefstal van fietsen (slimme camera’s in Mechelen traceren traject van fiets);
 • Zich tijdig verplaatsen van punt A naar punt B ('HERE we go': app die nagaat of je best auto, openbaar vervoer of fiets neemt om op tijd te komen).

Op de vraag of de privacy van de burger in het tweede voorbeeld dan niet in het gedrang komt, houdt professor Ballon het kort: “Die komt niet in het gedrang aangezien de stad Mechelen je niet permanent volgt.” Je moet toestemming geven vooraleer je gestolen fiets kan gevolgd worden. Er worden weliswaar bewegingen op de achtergrond geregistreerd, maar daar wordt niets mee gedaan.

Het is belangrijk de stad te laten experimenteren met dergelijke innovatieve oplossingen, aldus professor Ballon. Immers, als we de stad verbieden te experimenteren, dan is de kans groot dat grote bedrijven hierop inpikken en de leemtes opvullen met heel wat minder aandacht voor privacywetgeving. Getuige daarvan zijn de recente Facebook- en Google-rapporten.

Voor professor Ballon staan ‘living labs’ centraal in het discours over smart cities. Living labs stellen steden in staat om de potentiële impact te begrijpen van innovaties in stedenbeleid: zijn de effecten eerder positief of negatief? Living labs bestaan uit 2 componenten: enerzijds een technologisch testwerk om de robuustheid of bedrijfszekerheid van de technologie op punt te stellen en anderzijds de gebruikerstest (kleine schaal) om de impact te meten. Belangrijk is dat de burger snapt waarom zijn gemeente/stad iets doet en het op zijn minst een kans geeft of zelfs promoot. Dat creëert een draagvlak waarop nieuwe innovaties kunnen steunen.

Slimme toepassingen zijn geen doel op zich, maar worden toegepast om een bepaalde politieke doelstelling te halen (zoals een duurzaam stedenbeleid). Het is trouwens een misverstand dat smart cities louter een IT-zaak is; de doelstellingen waarvoor de oplossingen ontwikkeld worden volgen immers vanuit strategisch niveau.

Ten slotte geeft professor Ballon enkele tips mee:

 • Kijk als gemeente of stad van elkaar af. Werk constructief samen aan oplossingen.
 • Meten is weten. Er is vaak veel informatie aanwezig waar we niets mee doen. Gebruik ze dan ook.
 • Laat burgers actief deelnemen aan de ontwikkelingen door hen de mogelijkheid te bieden feedback te geven via bv. online voting of digitale meldpunten voor blackpoints.

Ook V-ICT-OR volgt de smart city-ontwikkelingen van dichtbij op.

Bron: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/publicaties/binnenband_de_stad_als_inspiratielab.pdf

Deel deze post:

19 Jun
0     90

Infosessie van Informatie Vlaanderen over "Mijn Burgerprofiel"

19/06/2018     Algemeen nieuws     Elke Van Depoele

Op dinsdag 3 en donderdag 5 juli 2018, telkens vanaf 9u30, organiseert Informatie Vlaanderen een toelichting over Mijn Burgerprofiel. Mijn Burgerprofiel laat uw organisatie toe om de dienstverlening aan burgers te optimaliseren.

Op 3 juli kunt u terecht in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.
Op 5 juli komt u naar het Virginie Lovelinggebouw in Gent.

U schrijft zich in via deze pagina

Wat is Mijn Burgerprofiel?

Met Mijn Burgerprofiel krijgen burgers voor het eerst via één platform toegang tot hun persoonsgegevens die bij de overheid bekend zijn. Zowel op Vlaams, federaal als lokaal bestuursniveau. Die gegevens worden overzichtelijk verzameld op één profielpagina. Gebruikers linken van daaruit door naar specifieke e-loketten. Mijn Burgerprofiel was vroeger bekend onder de naam ‘Burgerloket’.

Programma

 • 09u30 Ontvangst met koffie
 • 10u00 Algemene presentatie over Mijn Burgerprofiel:
  • Wat is het?
  • Waar staan we midden 2018 en wat is de verdere planning?
  • Hoe sluit ik aan?
 • 11u30    Vragenronde en mogelijkheid tot feedback
 • 12u00    Netwerklunch met broodjes (tot 13u00)

Inschrijven

Inschrijven is gratis, maar verplicht.
U kunt zich inschrijven via deze pagina. Doe dit ten laatste op dinsdag 26 juni 2018.

Deel deze post:

18 Jun
0     91

City of Things call: laatste rechte lijn naar opstart - sluit nog snel aan!

18/06/2018     Algemeen nieuws     Elke Van Depoele

Zoek, vind, offreer, bestel en evalueer slimme oplossingen in een handomdraai

Smart Cities is een containerbegrip voor slimme oplossingen in je gemeente voor problemen met mobiliteit, parkeren, vuilbakken, luchtkwaliteit, sociale cohesie, onderwijs, etc. etc. Maar hoe begin je aan die helse zoektocht naar de juiste oplossingen ? Veel gemeentes laten het dan ook aan zich voorbij gaan omdat er teveel kennis opbouw en tijd nodig is om dergelijke dossiers op een goede manier aan te pakken en aan te besteden. Daar willen wij verandering in brengen. V-ICT-OR, Cipal DV, Antwerp Management School, 68 gemeentes en hopelijk ook jouw gemeente slaan de handen in elkaar!

Het idee van de Smart City Marktplaats rijpt al enkele jaren bij de partners. Doorslaggevend was de workshop van de Smart City Challenge van Antwerp Management School vorig jaar. De burgemeester van Bonheiden – a.k.a. de Smart Little City burgemeester a.k.a. de fiets burgemeester Guido Vangenée – gaf een vurig pleidooi in de plenaire voor de Smart City marktplaats. “Als gemeente moet je vaak te véél tijd steken in de kennisopbouw voor het vinden van de juiste oplossing en uitschrijven van een bestek. Die tijd, kennis of mankracht heb je vaak gewoonweg niet”. Maandelijks verschiet Guido er nog van hoeveel raamcontracten er eigenlijk zijn in Vlaanderen voor slimme oplossingen: “Maar we weten het gewoon niet van elkaar”.  Dat kan beter dachten we. V-ICT-OR, Cipal DV, Antwerp Management School en 68 gemeentes slaan de handen in elkaar om de Smart City Markplaats te bouwen en tekenen in op de City of Things oproep om deze marktplaats te bouwen. Dit willen we lanceren in béta versie tegen september 2019. Nu zijn we op zoek naar een breder draagvlak en zoeken we extra gemeentes om bij aan te sluiten. Kom er bij en wees Smart City pionier!

Op deze marktplaats zal je:

 • Slim kunnen zoeken zonder technologische voorkennis via slimme filtering naar slimme oplossingen en diensten op basis van doelstelling, probleem, uitdaging tag,…
 • Eenvoudig overzicht vinden van impact en vergelijkende studies van slimme oplossingen en diensten, alsook gescreende ratings door gebruikers;
 • Eenvoudig offertevraag indienen als individuele gemeente of via een bestaand/nieuw raamcontract;
 • Uitdagen van de sector via een Smart City idea challenge voor een nieuw probleem of doelstelling. Dit vervangt de RFI;
 • Zoeken en intekenen op bestaande raamcontracten bij product/bedrijf, deelnemende gemeentes, open/gesloten. Aanvullend delen en informatie vinden voor in bestekken;
 • Nieuwe raamcontracten opstarten en partners zoeken.

Waarom is deze marktplaats écht nodig

 • Vergemakkelijkt de zoektocht naar de juiste Smart City oplossingen met bijhorende evaluaties;
 • Vermindert drastisch de tijdsinvestering voor kennisopbouw en linkt je onmiddellijk aan de juiste contacten bij leveranciers of gemeentes;
 • Vermindert de overlast van verkopers van Smart City oplossingen door digitalisering van de verkoopflow;
 • Versnelt de implementatie door te werken via raamcontracten en groepsaankopen;
 • Neemt de drempels weg om als kleine(re) gemeente in te stappen in het Smart City verhaal door digitalisering van de proces flow.

What’s in it for you? Waarom je erbij moet zijn als pionier gemeente:

 • Gratis lidmaatschap en log-in voor gemeentelijke medewerkers;
 • Pionierscode voor gemeentes: korting op smart city toepassingen bij de leveranciers;
 • Deelnemende gemeentes kunnen optioneel hun financiering terugverdienen door deelname aan de workshops via inbreng van de loonkosten.

We zitten in de laatste rechte lijn naar de opstart
Sluit je snel nog aan bij 68 (!!!) gemeentes die mee gaan indienen in de City of Things projectoproep voor de realisatie van de marktplaats op maat van de gemeentes. Meld je snel aan via bart.wolput@ams.ac.be.

Deel deze post:

15 Jun
0     162

BuyIT Public: een elektronisch en permanent platform als brug tussen lokaal bestuur en leverancier

15/06/2018     Algemeen nieuws     Louis Descheemaecker

Stel: u heeft nieuw ICT-materiaal en software nodig. Ik hoor u al zuchten: opnieuw offertes opvragen, technische specificaties verzamelen en vergelijken, rondbellen, goedkeuring vragen aan uw collega’s en wachten, wachten, wachten. Maar wat er het sneller kan? Wat als er een dynamisch aankoopsysteem zou komen dat een brug slaat tussen klant (= lokaal bestuur) en leverancier? Een systeem dat op overzichtelijke wijze de technische specificaties vermeldt voor elk softwarepakket of elk type hardware? En dat overeenkomstig de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, waar gelijkheid, mededinging en transparantie als principes worden gehanteerd?

V-ICT-OR heeft de ambitie om een elektronisch platform op te zetten dat deze zaken mogelijk maakt, en dit onder de naam BuyIT Public. Het zou fungeren als continu beschikbare Software as a Service (SaaS) met een intelligente automatische zoekfunctie die wordt gevoed met een aantal generieke technische specificaties en met een flexibel beheerde productencatalogus (dus geen statische, limitatieve lijst). BuyIT Public zou een ontmoetingsplaats kunnen worden tussen lokale besturen met een bepaalde ICT-nood en leveranciers die aan deze behoeften kunnen voldoen.

De bedoeling is om het sterk gefragmenteerde IT-aankooplandschap binnen de lokale besturen te defragmenteren, wat voor de lokale besturen belangrijke schaalvoordelen en efficiëntiewinsten kan opleveren in het IT-aankoopproces. Diezelfde lokale besturen kunnen dankzij een dergelijk platform hun werking en dienstverlening ook verder digitaliseren wat de efficiëntie ten goede komt en ervoor zorgt dat ze hun maatschappelijke rol nog beter kunnen invullen. Anderzijds, naar de markt toe, kan het beoogde platform ook bijdragen tot het transparanter maken van het publieke aankoopproces en dus mededinging versterken. Belangrijke voorwaarde daarbij is de toegankelijkheid van het systeem, ook voor de kleine(re) spelers op de markt.

Deel deze post:

14 Jun
0     175

Summerschool voor bestuurders - GRATIS informatieavond - Gent - 04.07.2018

14/06/2018     Algemeen nieuws     Elke Van Depoele

 

 

Op 4 juli 2018 organiseert V-ICT-OR een GRATIS Summerschool informatieavond in Gent voor bestuurders van lokale overheden.

De digitale transformatie binnen een lokale overheid dient namelijk ook politiek opgenomen te worden.
Informatie en technologie stoppen niet bij het aankopen van soft- en hardware. In die context geven reeds talrijke mooie smart city projecten het voorbeeld van hoe informatie en technologie ook inzetbaar is rond thema’s zoals gemeentelijke ontwikkeling, milieu, economie, gezondheid, mobiliteit, enz … kortom alle domeinen waar lokale beleidsmakers mee bezig zijn.
Ook al zijn lokale besturen vaak afhankelijk van bovenlokale bestuursniveaus, de inzet van de juiste strategie op lokaal niveau is bepalend voor een efficiënte en effectieve (digitale) dienstverlening.

Deze veranderingstrajecten vragen een hele andere aanpak van investeren, menselijke capaciteit en aansturing. De snelle technologische vooruitgang op de juiste manier aanpakken is dus van cruciaal belang.

In het boek bouwstenen voor een slimme gemeente werden een aantal handreikingen voorgesteld om de vertaalslag vanuit het beleid naar administraties maar ook naar burgers en ondernemingen toe op een correcte manier te laten verlopen.

Deze GRATIS informatieavond in Gent (18u15 - 21u00) gaat dieper in op enkele handige methodieken om van u een toekomstgerichte beleidsvoerder te maken, met controle over de noodzakelijk te zetten stappen.
Na het formele gedeelte nodigen we u uit in de pop-up bar Zebrabeach waar we een hapje en een drankje voorzien!

Meer info : HIER

Deel deze post:

13 Jun
0     135

Enquête van de Vlaamse overheid m.b.t datastandaarden binnen overheden, private partners en academia

13/06/2018     Algemeen nieuws     Elke Van Depoele

Vanuit de werkgroep Datastandaarden - OSLO van het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid wenst men graag een onderbouwd beeld te krijgen m.b.t. waar overheden, private partners en academia hun accenten wensen te leggen op het vlak van datastandaarden. Op basis van de resultaten zal samen richting gegeven worden aan het beleid m.b.t. interoperabiliteit. Inzichten van lokale besturen zijn hierbij van groot belang!

Dit onderzoek m.b.t. datastandaarden is een initiatief van Universiteit Gent (onderzoeksgroepen Media, Innovatie en Communicatietechnologieën en Internet Technology and Data Science Lab) in samenwerking met Informatie Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.


Meer achtergrondinformatie vind je via: http://mict.iminds.be/data_standaarden/

Alvast bedankt!

Deel deze post:

12 Jun
0     170

V-ICT-OR zoekt junior ICT project- en ondersteuningsmedewerker (junior en senior)

12/06/2018     Algemeen nieuws en Vacature     Elke Van Depoele

Functieomschrijving junior ICT project- en ondersteuningsmedewerker

Je bent een junior en een job in een lokale overheid spreekt jou aan? Je bent dagelijks bezig met informatie en technologie en het boeit je hoe je oplossingen kunt neerzetten die de maatschappelijke dienstverlening kunnen optimaliseren? Dan ben jij diegene die wij zoeken!Ons team gaat (alweer) uitbreiden en zoekt de geknipte figuur om dagelijks ingezet te worden in een overheidscontext met een sterk accent op innovatie. Gesteund door mensen met jaren ervaring doe je als geen ander de kennis op die je nodig hebt om een sterk gefundeerde professionele loopbaan uit te zetten binnen of buiten de overheidssector!V-ICT-OR vzw ondersteunt lokale besturen in hun werkzaamheden rond informatie en technologie. Onze specialisten GDPR, informatiebeheer en technologische oplossingen zoeken dringend mensen die naast hen kunnen opgeleid worden om samen aan de slag te gaan.Als organisatie die ambtenaren uit de lokale besturen overkoepelt specialiseerde het team zich in de optimalisatie van de dienstverlening, het beheer en de veiligheid van de informatie en de bijhorende technologische oplossingen ( https://v-ict-or.be/organisatie/wie-of-wat-is-v-ict-or/dagelijkse-werking ).

Wat ga je doen?

 • Je helpt mee bij het uitzetten van regionale kenniskringen en de begeleiding van deze regio’s met hun vragen
 • Samen met specialisten word je ingezet bij de begeleiding en ondersteuning van lokale overheden
 • Je rapporteert en documenteert de werkzaamheden zodat deze in een bredere context bruikbaar zijn voor de volledige community en voor de collega’s
 • Je stemt de communicatiekanalen af op de huidige maar ook op de toekomstige behoeften
 • Je hebt onder meer de mede de verantwoordelijkheid voor projecten en voor goede werking van werkgroepen en denktanks tussen verschillende mensen binnen de brede community
 • Je werkt hiervoor samen met diverse interne en externe partners
 • Waar nodig verricht je ook projectwerken en ondersteuning en doe je aan netwerking binnen de organisatie
 • Je verricht ook studiewerk om de meest recente evoluties te kennen en de nieuwe werkmethodes te kunnen integreren in het eigen werk

 

Profiel

 • Je hebt een master of bachelor diploma, bij voorkeur technisch of publieke wetenschappen met aanvullende interesses voor technologie
 • Interesse en vaardigheid in informatiebeheerinformatieveiligheid en technologie, in een brede overheidscontext kan een voordeel zijn
 • De courante burotica-software kennen voor jou geen geheimen
 • Je hebt noties van projectmanagement
 • Je hebt een vlotte pen en een grote taalgevoeligheid en je bent in staat om teksten en inhouden helder en duidelijk over te brengen bij verschillende doelgroepen
 • Je kan zelfstandig werken en vlot in team
 • Je werkt creatief, met aandacht voor klant en kwaliteit, je hebt zin voor initiatief, je bent conceptueel ingesteld, flexibel enstressbestendig
 • Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer

Jobgerelateerde competenties

 • De activiteiten van een team coördineren
 • Projecten coördineren voor: Stedelijke ontwikkeling
 • Uitwerken of meewerken aan de uitwerking van het lokale ontwikkelingsproject Steun bieden aan de partnerorganisaties
 • Een subsidiedossier voor een project samenstellen en voorstellen aan politici en financiers
 • Het actieplan uitwerken en het ontwikkelingsproject opstarten Intern en extern communiceren Het partnernetwerk coördineren

Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben

Vereiste studies

Master Industriële wetenschappen: Elektronica - ICT - Multimedia en informatietechnologie

Prof. bach. Elektronica - ICT

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)
 • Engels (goed)

Werkervaring

Geen ervaring

Rijbewijs

B

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds

Plaats tewerkstelling

Mosten 13 9160 LOKEREN

Aanbod

Wat bieden wij?

 • Een loon op maat
 • Sterk dynamische en gespecialiseerd team dat inspeelt op alles wat leeft rond informatie en technologie binnen de overheidsinstellingen
 • Leuke (net)werkomgeving met enorm veel variatie
 • Fijne dynamische werkuren
 • Alle courante extra legale voordelen

Intersse?

Mail Eddy Van der Stock - eddy.vanderstock@v-ict-or.be

 

 

Deel deze post:

11 Jun
0     167

Doe mee aan een enquête om Text Mining in Europa in kaart te brengen

11/06/2018     Algemeen nieuws     Elke Van Depoele

Voor een afstudeerproject rond Text Mining zijn onze Nederlandse collega's van VNG op zoek naar enkele Belgische steden of gemeenten die een enquête willen invullen over dit thema.

De bedoeling is om Text Mining in Europa in kaart te brengen, dus ook als je er nog niet mee vertrouwd bent is het belangrijk om de enquête in te vullen.

Wij danken u om deel te nemen aan deze vragenlijst!

Deel deze post:

08 Jun
0     176

Opleiding "Hoe krijg ik IT onder controle" wordt herhaald in het najaar

08/06/2018     Algemeen nieuws en Opleidingen     Elke Van Depoele

Na een eerste succesvolle editie van de tweedaagse opleiding "Hoe krijg ik IT onder controle" organiseert V-ICT-OR een tweede editie in het najaar. Lesdata zijn donderdag 27 september en donderdag 18 oktober.

Bekijk hier een impressie van de eerste editie

De opleiding "Hoe krijg ik IT onder controle" van V-ICT-OR Academy werd door de Antwerp Management School erkend als officiële opleiding en wordt toekomstgericht ook een mogelijk onderdeel van de opleidingen public management! Na het volbrengen van deze opleiding wordt dan ook een certificaat uitgereikt dat inzetbaar is als kennisvalorisatie voor eventuele vacatures bij de overheid. Een netwerk van Skills bouwen is alvast een bereikte doelstelling op die manier.

Opleiding : Hoe krijg ik IT onder controle?
Vele organisaties worstelen met de vraag hoe zij hun IT onder controle krijgen.
Deze tweedaagse opleiding van V-ICT-OR in samenwerking met de Antwerp Management School zal u hierop een antwoord geven.
Een trio van experts geeft u persoonlijk een high level opleiding aan de hand van technieken, trucs en tips.
Roel Verhaert is ere-stadssecretaris van Antwerpen; hij werd bij de start van zijn loopbaan door de stad Antwerpen opgeleid als mainframe programmeur. Hij volgde heel zijn loopbaan de ICT vanuit zijn verschillende functies. Hij schreef recent een boek over Blockchain.
Samen met professor Hans Mulder, en voorzitter van V-ICT-OR Eddy Van der Stock hebben zij één gezamenlijke passie : IT
Elk vanuit hun kennis en ervaring zullen zij gedurende twee dagen in een hoog tempo een interactieve opleiding geven over hoe de IT in een organisatie onder controle te krijgen is.

Naast het aanreiken van inzicht en analysetechnieken gaat tijdens deze opleiding de aandacht naar de wijze van communicatie. 
De IT’ers, het management en de consultants hanteren begrippen die wel belangrijk klinken maar soms meer verwarring zaaien dan dat ze een efficiënte bijdrage leveren tot het oplossen van de bedrijfsproblemen.

Vind hier meer info over de opleiding zelf

Deel deze post: