Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Cyber & Information Security Day 2020

Inschrijven
10/11/2020 09:30 — 10/11/2020 16:15

CIS-Dag 2020 - ‘Cyber & Information Security: we kunnen niet meer zonder!’ 

Vlaanderen digitaliseert razendsnel. Technologie opent de deur naar een heel nieuwe wereld vol kansen, waarin nieuwe digitale producten en diensten integraal steeds vaker deel uitmaken van onze dagelijkse bedrijfsvoering.  

Deze ontwikkeling biedt veel voordelen maar er ontstaan ook nieuwe gevaren. Het sterk stijgend aantal gevallen van cyberincidenten, waarvan sommigen het nieuws halen, bewijst dat de risico’s groot zijn en dat zowel individuele hackers als professioneel georganiseerde cybercriminelen zich constant roeren. Hierbij hebben ze het niet alleen gemunt op privéondernemingen, maar ook op overheden, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen.  

Organisaties en ondernemingen die niet voldoende investeren in Cyber & Information Security lopen meer en grotere risico’s. Ten prooi vallen aan een cyberincident kan nadelige gevolgen hebben, die overigens niet beperkt blijven tot het verlies van data of informatie. De effecten op de reputatie van uw organisatie of onderneming kunnen langdurig van aard zijn en ernstige financiële gevolgen hebben. 

Daarom is een doortastende aanpak nodig van overheden, gebruikers en het bedrijfsleven. De kwetsbaarheden die de digitalisering met zich meebrengt moeten urgent en krachtdadig aangepakt worden. Uw organisatie of onderneming beschermen tegen cybercriminelen is een absolute must.  

Kennis en de juiste aanpak op het gebied van Cyber & Information Security zijn echter hard nodig. Kom deze kennis opdoen op de CIS-DAG 2020 en keer terug met een tas vol handige tips.   

Doelgroep :

Allen die dagelijks - in het leven en tijdens het werk - de confrontatie met IT en zijn mogelijke dreigingen ondergaat : in de auto, op het werk, via de smartphone, in het vliegtuig, op de computer, via de smart-TV of de koelkast, via e-mail, enz...

De manager, de directeur en de bestuursleden die begaan zijn met veilige IT vinden er baat in. Maar ook de informaticus, netwerkspecialist, informatieverwerker die zich praktisch en concreet wil informeren over de dreigingen en mogelijke remedies.

Programma
09u30 - 10u00

Ontvangst en registratie

10u00 - 10u10

Verwelkoming

Eddy Van der Stock | voorzitter V-ICT-OR

10u10 - 10u30

Intro: Thema Cyberveilige gemeenten:

10u30 - 11u15

Thema Cyberveilige gemeenten: (3 sprekers)

• 1 : Spreker die toelichting geeft over ICT-veiligheidsaudit in alle lokale besturen
• 2 : Spreker die toelichting geeft over de ontwikkeling van een digitale toolbox cyberveiligheid op maat van lokale besturen
• 3 : Ethische hacking via Howest

11u15 - 11u45

PAUZE

11u45 - 12u15

Thema nieuwe ronde thema-audit informatieveiligheid 2020

• Toelichting audit

12u15 - 12u45

Thema Gegevensbescherming

• Toelichting jaarverslag Gegevensbeschermingsautoriteit

12u45 - 13u45

Lunchpauze

13u45 - 14u15

CCB

Toelichting nieuwe bewustwordingscampagne: 'Gebruik 2FA en een wachtwoordkluis' + ''OKTOBER: EUROPESE MAAND VAN DE CYBERBEVEILIGING'

14u15 - 14u45

CERT - Eerste hulp bij ernstige cyberaanvallen

14u45 - 15u15

Politie

hoe een aangifte van een cyberincident verloopt (bv. toelichting vragenlijst bij aangifte, praktische tips om accuraat op te treden maar toch geen digitale zaken die kunnen dienen als bewijsmateriaal te vernietigen).

15u15 - 16u15

Slotwoord & Netwerkmoment

Organisator

V-ICT-OR vzw

marcom@v-ict-or.be

Locatie
ONLINE EDITIE

ONLINE
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Standaard € 130
Bedrijfslid € 130
Effectief Lid V-ICT-OR € 110
Effectief Lid V-ICT-OR (Vlaamse overheid) € 110

Inschrijven