Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VKBO lokaal: bedrijvengids Waregem

25/05/2007
Op vrijdag 25 mei 2007 werd de Bedrijvendatabank van Waregem officieel gelanceerd door Vlaams minister van E-Government Geert Bourgeois in het stadhuis van Waregem. De toepassing is het resultaat van een intense samenwerking tussen Intercommunale Leiedal, de stad Waregem en de Coördinatiecel Vlaams E-government (CORVE) in het kader van het Europees project LoG-IN.
Innovatief is dat deze bedrijvengids is gebaseerd op de gegevens van de Verrijkte Kruispuntenbank van Ondernemingen (VKBO) en werd aangevuld met lokale informatie, bijvoorbeeld de adressenpunten uit het Waregemse GIS-systeem.
Ruim 4.500 Waregemse bedrijven, gaande van een kapsalon tot een multinational, werden aangeschreven om hun gegevens te controleren en zo nodig aan te passen. Gegevens die niet of zeer onvolledig in de VKBO zijn opgeslagen, bijvoorbeeld e-mail adres en website, worden op die manier gecapteerd. Op vandaag zijn reeds 40% van de bedrijven daarop ingegaan.
De Bedrijvendatabank vormt een uniek voorbeeld van elektronische dienstverlening en e-government.
De kracht van de Waregemse Bedrijvengids bevindt zich zowel in de toegevoegde waarde voor de burger, de bedrijven als de overheid zelf:
  • De Bedrijvendatabank biedt in de eerste plaats de burger een eenvoudig en duidelijk overzicht van het Waregemse bedrijfsleven. De zoekmogelijkheden zijn divers: men kan zoeken op naam, op BTW-nummer, via diverse bedrijfsactiviteiten, zelfs alle bedrijven uit uw straat liggen binnen handbereik.
  • De databank biedt ook ruime voordelen voor de bedrijven. Elk bedrijf bepaalt autonoom welke gegevens via het internet beschikbaar gesteld worden. Ondernemers kunnen eveneens deze bedrijvengids integreren in hun eigen communicatie of een overzicht van alle collega-ondernemers in hun stad raadplegen.
  • Tenslotte vormt de databank een efficiënte en transparante tool voor overheids-communicatie. De databank geeft het stadsbestuur een exhaustief zicht op de bedrijven die actief zijn op hun grondgebied. Concreet kan Waregem bijvoorbeeld de bedrijven, waar er wegeniswerken in de omgeving plaatsvinden, aanschrijven of nieuwe bedrijven onmiddellijk welkom heten en wegwijs maken in de stad.

Op die manier kan het stadsbestuur via de permanent geactualiseerde databank actief communiceren met de Waregemse ondernemers, de burgers eenvoudig en correct informeren en hun economisch beleid verder optimaliseren.Lees ook: Waregemse Bedrijvendatabank online (website VVSG)