Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Open Standaarden Lokale Overheden (OSLO) schiet uit de startblokken!

08/02/2012

Op woensdag 15/2 komen de deelnemende partijen bijeen in Sint-Niklaas voor de kick-off van het project 'open standaarden lokale overheden' (project OSLO). Met dit bedrijvenconsortium zal worden gewerkt aan het inventariseren van de bestaande datastandaarden, om deze vast te leggen in een data- en informatieontsluitingsmodel  voor lokale overheden.

Deze modellen moeten de basis vormen voor efficiënte e-government toepassingen, zowel intern als naar burgers en bedrijven en verenigingen toe. Deze modellen zijn ook onontbeerlijk als fundering voor de verschillende Open Data initiatieven. Het project sluit hiermee aan op de objectieven van het in Europa breed gedragen “Citadel Statement. Deze visie wordt gedragen door 64 organisaties die meer dan 200 steden vertegenwoordigen.  

Naast het vastleggen zullen de leden van het consortium de vooropgestelde modellen stapsgewijs kunnen integreren als het vaste basismodel binnen de toepassingen voor de lokale besturen.