Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Geert Bourgeois zet licht op groen voor 'open data' platform voor publieke dienstverlening

14/06/2013

Onder impuls van Vlaams minister Geert Bourgeois, kende de Vlaamse Overheid (e-IB - CORVE) vandaag - 14 juni - steun toe aan een project dat zal toelaten om in de toekomst zorgen voor een vlottere toegang tot en betere kwaliteit van wegwijsinformatie publieke dienstverlening.

V-ICT-OR,  VDAB en Stad Gent, de initiatiefnemers, kiezen resoluut voor maximale gegevensdeling onder de vorm van een Open Data bron. Door het platform slim op te bouwen worden verschillende groepen van gebruikers in staat gesteld om makkelijk informatie volgens internationale standaarden te delen, zonder dat de inspanningen om standaarden te definiëren binnen elke organisatie opnieuw moet gebeuren. Dit doen ze door gebruik te maken van de datastandaard OSLO (Open Standaarden voor Lokale Overheden), een uitbreiding van de standaarden van de Europese ISA comissie http://purl.org/oslo

Dit platform is de eerste realisatie van semantisch web op grote schaal door de Vlaamse Overheden.  Lokale besturen in Vlaanderen sluiten met dit project aan bij de koplopers van de EU op het gebied van open data en standaardisatie. Het project is één van de laureaten van de projectoproep van e-IB aan de Vlaamse administraties en de lokale besturen om projecten voor te stellen met als doel gegevens als “Open Data” te ontsluiten die door burgers en/of bedrijven kunnen gebruikt worden. 

De aanleiding?

Voor burgers, organisaties en ondernemingen is het niet eenvoudig om de juiste informatie te vinden over de dienstverlening van de verschillende overheidsdiensten. Welke diensten levert dé overheid aan haar burgers, ondernemingen en organisaties. Waar kan de burger, onderneming of organisatie terecht? Wat zijn de voorwaarden om van deze dienst te kunnen genieten?

De juiste wegwijsinformatie vinden hangt nu af of men weet bij welke overheidsinstelling men voor welke dienstverlening terecht kan. Er is vandaag geen data beschikbaar waarvan men, vanuit de gewenste dienstverlening de meest relevante wegwijsinformatie kan opzoeken. Er ontbreekt ook één gebundeld loket waar vlot al dit soort informatie teruggevonden kan worden. Niet enkel burgers vinden vandaag moeilijk gebundelde informatie over overheden. Ook overheidsinstanties zelf moeten zich voor contactgegevens over andere overheden vertrouwen op commerciële aanbieders die informatie aanbieden die soms achterhaald of van slechte kwaliteit is.

Doelstelling van dit project is de creatie van één dataplatform voor wegwijsinformatie van de lokale besturen en de  Vlaamse Overheid (piloot VDAB) waarvan iedereen gebruik kan maken. Dit platform wordt decentraal gevoed door de verschillende entiteiten met hun eigen data, die op een gestandaardiseerde en vlot toepasbare manier open wordt gesteld. Door integratie met de Vlaamse Product- en Dienstencatalogus kan wegwijsinformatie opgezocht worden vanuit de gewenste dienstverlening. Door van deze data open data te maken kan iedereen die dat wenst deze data vlot raadplegen en gebruiken.

Krachten bundelen

V-ICT-OR,  VDAB en Stad Gent  betrekken naast de lokale besturen, iMinds en de Vlaamse Toezichtcommissie. De onderzoeksgroep voor Media en ICT verbonden aan de Vakgroep communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent werkt de Business-Cases uit. iMinds-UGent-Multimedia Lab is een jonge onderzoeksgroep binnen de Universiteit Gent. MMLab zet in op de standaardisatie en het technisch raamwerk. De VTC - Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, zal waken over de best-practices inzake privacy.

Wens je als bestuur betrokken te worden in de pilootfase?
Neem dan contact op met raf{punt}buyle{at}v-ict-or{punt}be