Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kafka - Vraag maar eens om een rijbewijs ...

26/02/2014

"Ik word vandaag geconfronteerd met een – naar mijn mening terecht verontwaardigde - burger die voor zijn dochter een voorlopig rijbewijs komt aanvragen. Tot 1 februari was dit eenvoudig en kon je een model 36 (i.e. 36 maanden geldig) aanvragen zonder opgave van begeleider. Nu moet dat en komt dat op een elektronisch voorlopig rijbewijs. Geen probleem, ware het niet dat als een begeleider niet in de gemeente woont van de aanvrager, deze eerst nog langs zijn eigen gemeentehuis moet gaan om een stempel en controle of hij voldoet aan de voorwaarden… Dit is 2014! Digitalisering zou het toch moeten mogelijk maken dat we dit ook voor personen die niet in onze gemeente wonen, kunnen nagaan zonder deze extra administratieve lasten. Niet dus.

En niet enkel voor de burger zijn er deze bijkomende lasten, ook voor onze eigen diensten. Wij moeten nu als het rijbewijs behaald wordt, de gemeente waar die begeleider woont verwittigen zodat de (naar mijn mening onzinnige) sperperiode van één jaar ingaat. Immers, je kan maar iemand begeleiden als je dat een jaar lang niet gedaan hebt. Waar zijn we in godsnaam mee bezig zeg. Wanneer gaat men regelgeving maken die is afgetoetst met de werkvloer? Veel ICT-projecten, doch nog meer geloop voor onze burgers dan vroeger. "

Wij lezen graag uw reacties ... geef ons uw Kafka door via het Meldpunt