Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Overheden in Vlaanderen zetten in op state-of-the art webtechnologie

02/06/2014

 

Overheden in Vlaanderen ondersteunen het principe van de eenmalige gegevensopvraging - “Vraag niet wat je al weet”. “Met de regelmaat van een klok moeten burgers of bedrijven dezelfde gegevens en/of attesten opnieuw doorgeven aan verschillende overheidsdiensten”. Het hergebruiken van deze gegevens binnen verschillende toepassingen is dikwijls niet evident.

Deze piloot “Open Standaarden voor Linkende Overheden” bouwt bruggen door via 'Linked Data' verbanden tussen authentieke gegevensbronnen van de overheden te maken. Deze aanpak zou Vlaanderen meteen naar de top van de EU op het gebied van e-government katapulteren.

Deze piloot ontsluit alle ondernemingen uit de verrijkte kruispuntbank voor ondernemingen (VKBO) gelinkt aan hun x,y-coördinaat via het centraal referentieadressenbestand (CRAB). Deze test werd uitgevoerd in kader van het project Open Standaarden voor Linkende Overheden, en toont de mogelijkheden om kruispuntbanken te ontsluiten als ‘Linked Data’.

Het is een initiatief van V-ICT-OR (De Vlaamse ICT Organisatie)  en kwam tot stand door samenwerking met de onderzoeksgroepen MMLab en MICT van iMinds met ondersteuning van de coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) en het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).

Linked data?

‘Linked’ Data is een essentieel onderdeel van het Semantische Web. Door Tim Berners-Lee in 2006 al beschreven als een fundamentele bouwsteen van ‘Web 3.0’, waarbij toepassingen via het internet maximaal op elkaar afgestemd en geïntegreerd kunnen worden.

Web 3.0 is het web van Linked Data, waar toepassingen en data aan elkaar gelinkt kunnen worden. Deze slimme toepassingen kunnen dan de links volgen tussen datasets. Dit is d e basis van het semantic web. Linked Data, Semantic Web, Web 3.0 worden weleens als synoniemen gebruikt, alhoewel specifiek Linked Data gebruikt wordt als term voor een methode voor het publiceren van data in een structuur zodat het linkbaar wordt en daarmee bruikbaar.

Om toepassingen met elkaar te laten “praten” (gegevens uitwisselen), moeten deze toepassingen zowel de verpakking als de semantiek van de uitgewisselde gegevens begrijpen. In de zoektocht naar uitwisselbaarheid van gegevens besteedt men dikwijls enkel aandacht aan de verpakking waarin de gegevens worden doorgegeven. Dit is noodzakelijk, maar zeker niet voldoende. Slimme ICT-oplossingen vragen daarnaast ook om een semantische interoperabiliteit: van elkaar weten wat bedoeld wordt.

Met het OSLO project ontwikkelde de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) samen met de consortiumpartners dé semantische datastandaard voor lokale besturen. Deze standaardisatie maakt het mogelijk om gegevens op een eenduidige manier te ontsluiten. Hierbij gaan we verder dan een afsprakenkader binnen Vlaanderen en slaan meteen de brug naar Europese standaarden en webstandaarden.

Honger naar meer?

De piloot kan je raadplegen via volgende link: https://joinup.ec.europa.eu/catalogue/asset_release/open-standards-linked-administrations-flanders-pilot?lang=nl