Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De juiste ICT professional aantrekken - plan van aanpak

06/05/2015

Onderzoek van Agoria wees uit dat IT functies tot de knelpuntberoepen gerekend mogen worden. In 2014 stonden op de Belgische arbeidsmarkt 11.700 IT vacatures open, wat maakt dat ervaren IT professionals zeer gegeerde profielen geworden zijn en dit al enkele jaren op rij. Iedere werkgever doet dan ook zijn uiterste best om hun aandacht te trekken in het werving- en selectieverhaal. Dit wordt veelal de 'War for Talent genoemd'.

HOE ZORGT U ALS GEMEENTE OF LOKAAL BESTUUR VOOR EEN KWALITATIEVE INSTROOM VAN KANDIDATEN VOOR UW IT VACATURE?

We delen graag enkele tips en een plan van aanpak die we eveneens hanteren in onze HR projecten voor functiebeschrijvingen:

1. Bepaal uw nood

Maak een lijst van alle taken die de nieuwe IT medewerker zou moeten uitvoeren. Stel uzelf daarbij de vraag of het uitsluitend om uitvoerende taken gaat, zoals bijvoorbeeld het oplossen van printer problemen, installeren van software en netwerkbeheer of zal deze persoon ook een beleid moeten kunnen uitstippelen? Zal hij of zij een ROI (Return on Investment) moeten kunnen berekenen voor de IT investeringen die hij/zij wenst te doen?

Wees realistisch in wat mogelijk is en durf ook een langetermijnvisie uit te werken. Het kan perfect dat u bij aanvang iemand in dienst neemt als IT medewerker maar over een tijdspanne van vijf jaar wenst te laten doorgroeien naar IT manager.

2. Traditioneel is een functiebeschrijving als volgt opgesteld:

- Introductie

In de introductie hebt u de ruimte om uw bestuur voor te stellen, alsook het team waarin de nieuwe medewerker terecht zal komen. Benut deze kans om de kandidaat als persoon aan te spreken. Dit zorgt ervoor dat de kans groter is dat er een goede fit zal zijn met de collega's.

Functie-inhoud

Wat wordt verwacht van de nieuwe IT medewerker? Probeer hier zo duidelijk mogelijk te zijn, maar ga gestructureerd te werk. Het moet voor de kandidaat overzichtelijk blijven en gemakkelijk om lezen. Indien uw lokaal bestuur beslist om op lange termijn te investeren en de functie te laten groeien, kan dat ook in dit luik opgenomen worden.

Profiel

Bij de functievereisten geeft u weer over welke competenties de IT professional dient te beschikken. Heb hierbij oog voor twee type competenties: technische en gedragscompetenties. Bij de technische competenties kan u aankaarten welke programma's de kandidaten moeten kunnen voorleggen. Welke ervaring is nodig? Is een uitgebreide talenkennis van belang? Welk diploma wordt vereist? Voor de gedragscompetenties kan uw verwachting zijn dat u graag iemand wenst met een pragmatische aanpak of iemand die bijvoorbeeld communicatief heel sterk is of teamspirit belangrijk vindt.

Aanbod

Probeer u bij het aanbod niet te beperken tot louter het salarispakket. Sta ook even stil bij uw extra troeven. Zal de kandidaat dicht bij huis kunnen werken? Is er flexibiliteit in werkuren mogelijk? In deze gevallen kan u ook zeker vermelden dat er oog is voor de werk/privé balans. U mag hier gerust nog even aanhalen in wat voor team de medewerker terecht zal komen en ook verwijzen naar opleidingsmogelijkheden.

3. Balans in de functiebeschrijving

Veelal wordt in functiebeschrijvingen veel aandacht besteed aan hetgeen van de medewerker verwacht wordt en te weinig wat de werkgever te bieden heeft. Probeer daarom in de functiebeschrijving ook zo uitgebreid mogelijk te zijn zodat er een balans komt in de verhouding in wat wordt aangeboden en verwacht. Kandidaten hebben oog voor deze nuances.

4. De stijl van de functiebeschrijving: op maat van de functie en kandidaat

Afhankelijk van de functie en het gewenste profiel past u best uw schrijfstijl aan bij het opstellen van de functiebeschrijving. Richt u zich tot een jonge IT professional, dan mag de toon al wat speelser zijn dan wanneer u zich richt tot een CIO.

WAT NU?

Dit zijn de eerste stappen in het selectieproces van een IT professional. In een vervolgfase kan er aandacht besteed worden aan het selectieproces, waaronder ook de CV screening en interviews.

Heeft u graag bijkomend advies in dit proces, dan kan u ons steeds bereiken op domeinhr@v-ict-or.be of neem gerust een kijkje in ons aanbod op www.hrm.v-ict-or.be/aanbod.

We wensen u graag veel succes met de zoektocht naar een nieuwe IT professional.