Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

BeST Address - één authentieke stratenlijst! (OSLO principe)

22/07/2015

Er komt één authentieke bron voor alle adressen in België die men als open data ter beschikking kan stellen. Een doelgericht open data-project van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken dat heel wat bijval krijgt. De standaardisatie waar de stuurgroep OSLO al geruime tijd naar vraagt kan er op die manier daadwerkelijk komen.

Europa vraagt dat elk land referentielijsten hanteert, onder meer voor postadressen. In ons land zijn die er voor de drie gewesten, maar niet op nationaal niveau. Dat moet ten laatste tegen 2018. Niet meteen het meest sexy onderwerp - zoals heel wat trajecten binnen de electronische overheid - maar wel zeer nuttig want vandaag moet je verschillende databanken combineren. Bovendien is niet elke databank even volledig waardoor je niet zomaar een volledige stratenlijst kan opvragen.

Om dat te versnellen keurde de federale regering op vrijdag 17 juli het samenwerkingsakkoord BeSt Address goed. Dat houdt in dat de gewesten tegen ten laatste 1 januari 2017 hun adressenregister hebben opgebouwd. Uiterlijk vanaf 1 januari 2018 (of vroeger indien mogelijk) zullen overheidsinstanties voor elke gelegenheid dan verwijzen naar die registers, zodat iedereen dezelfde authentieke bron gebruikt. Dit samenwerkingsakkoord wordt nu voorgelegd op het Overlegcomité met de gewesten.

We sluiten ons echter aan bij de frustratie van de staatsecretaris als die stelt dat dergelijke projecten eenvoudigweg te traag verlopen omdat voor elke standaardisering samenwerkingsakkoorden moeten afgesloten worden. 

Interbestuurlijke standaardisatie kan men vinden onder het OSLO principe: creëer een interbestuurlijke standaard (verrijkt tot op elk niveau) en leg deze op aan alle betrokken partijen (privaat en publiek) zodat de uiteindelijke oplossingen accurate en uitwisselbare data bevatten.

Bron