Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uittreksels strafregister

06/01/2016

V-ICT-OR heeft het initiatief genomen om samen met de VLAVABBS, VVSG, Vlaamse Overheid en DAV om duidelijkheid te verkrijgen over de diverse initiatieven die er lopen op het gebied van de uittreksels strafregister.
De volgende vragen zijn geinventariseerd:
- waarom moeten gemeenten nog steeds zelf uittreksels verstrekken en is er geen webservices vanuit FOD Justitie, die gemeenten wel kunnen aanroepen
- kan er een duidelijke richtlijn komen wanneer burgers en ondernemingen nog worden belast met het aanleveren van een uittreksel
- kan er een duidelijke richtlijn komen wanneer welk uittreksel (1,2 of 3) dient te worden gehanteerd

Binnenkort zal V-ICT-OR samen met de genoemde partijen alle lopende initiatieven rondom dit dossier bijeen roepen om de gerichte acties gestroomlijnd te kunnen uitvoeren. Zodat gemeenten snel samen met FOD Justitie tot een duidelijke en efficiente dienstverlening naar burgers en ondernemingen kunnen komen.