Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Collectief opdrachtgeverschap als vervolg op goed opdrachtgeverschap?

27/06/2016

Afgelopen week attendeerden wij u al op de kennisdag "Goed opdrachtgeverschap" op 28 september.

Het versterken van het individueel opdrachtgeverschap van lokale besturen door transparantie in de digitalisering is noodzakelijk. Lokale besturen kunnen dan beter controle houden over wat zijn aan innovatieve ontwikkelingen en aanschaf op het gebied van de informatievoorziening doen.
Anderzijds is er steeds meer vraag naar collectief opdrachtgeverschap. Veel besturen werken vanuit een nagenoeg identieke referentiearchitectuur en dezelfde dienstverleningsprincipes. Dit betekent dat de bestekken voor ondersteuning van de dienstverlening steeds meer gelijk zijn evenals de referentiearchitecturen die hieronder liggen.
V-ICT-OR wil daarom een start maken met de inventarisatie van wensen rondom een collectieve aanbesteding rondom generieke midoffice componenten. Dit past bij de uitgangsp[unten van VlaVirGem.
Besturen die geinteresseerd zijn om te participeren kunnen zich melden bij johan.vanderwaal@v-ict-or.be  

Dit initiatief gaat verder op de principes welke ook bij het CCSP concept aan de basis liggen. CCSP gaat echter over specifieke componenten gebaseerd op het Microsoft Dynamics CRM concept.