Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Citizen Relationship Management in Destelbergen

30/08/2016

Waarom een CRM in een lokaal bestuur? Dit is de centrale vraag waarmee Hans van Mingeroet van de gemeente Destelbergen zijn verhaal over mid-office is gestart. Vragen van burgers komen via diverse kanalen terecht in het lokaal bestuur. Die verschillende vragen komen vanuit die verschillende kanalen vaak in silo’s terecht. Zowel burgers als medewerkers zijn niet tevreden en de efficiëntie kan beter. Vanuit die context is de keuze gemaakt om met een mid-office pakket aan de slag te gaan: Microsoft Dynamics.

De gemeente heeft bewust gekozen voor een pakket dat niet afkomstig is van de huisleverancier om los te komen van bestaande leveranciers.

Er is een zichtbare link met CCSP, opgestart in 2011 waar gestreefd wordt naar data-uitwisseling op een centraal niveau. Om uitwisseling mogelijk te maken is er een migratie van data nodig. Voorlopig is dit nog een complex verhaal tussen verschillende versies van CRM.

De gefaseerde uitrol van het postregistratiesysteem was het startpunt, momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het notulenbeheer. Tijdens de uitrol van het hele verhaal waren vooral het beslissingsproces en de discussie rond budgetten een remmende factor.